BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drozdowicz Zbigniew (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Liberalizm w Polsce - tradycje i współczesność
Liberalism in Poland - Traditions and Modernity
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 230, s. 15-25, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Liberalizm, Ideologia, Doktryny ekonomiczne
Liberalism, Ideology, Economic doctrine
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W krótkim artykule nie sposób ani postawić wszystkich istotnych pytań związanych z liberalizmem w Polsce, ani tym bardziej udzielić na nie gruntownych odpowiedzi. Można jednak przynajmniej zasygnalizować niektóre jego problemy - takie jak przebijanie się z trudem jego sztandarowych idei i postulatów do świadomości Polaków czy natrafianie na mur niechęci, niezrozumienia i łączenia go z tym, czym ani nie był w przeszłości, ani obecnie nie jest. Moim zdaniem, liberalizm nie był, nie jest i być nie musi zagrożeniem dla tego świata, który stanowi o zachowaniu przez naród jego tożsamości. Jest to najogólniejsza z tez formułowanych w tym artykule. (abstrakt oryginalny)

In this short article we cannot simply raise all the important issues related to liberalism in Poland, nor give satisfying answers to those questions. Nevertheless, we are able to point out briefly some of its problems - such as the hard breaking through of its main ideas and postulates into the consciousness of Poles, or hitting the wall of reluctance, lack of understanding and associating it with what it was not in the past or is not in the present times. In my opinion it was not, it is not and it does not have to be a threat to the world which constitutes a nation's identity. It is the most general of all the theses formulated in this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bogucka, M., 1987, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódź.
  2. Drozdowicz, Z., 2005, Liberalizm europejski, WSZiB, Poznań.
  3. Drozdowicz, Z., 2006, Filozofia Oświecania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Gray, J., 1994, Liberalizm, Znak, Fundacja im. S. Batorego, Kraków.
  5. Kołłątaj, H., 1953, Wybór pism naukowych, PWN, Warszawa.
  6. Król, M., 1996, Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi, Znak, Fundacja im. S. Batorego, Kraków-Warszawa.
  7. Manent, P., 1994, Intelektualna historia liberalizmu, Arcana, Kraków.
  8. Seidler, G.L., 1984, W nurcie Oświecenia, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
  9. Sobolewska, B., Sobolewski, M. (red.), 1978, Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm, PWN, Warszawa.
  10. Szacki, J., 1994, Liberalizm po komunizmie, Znak, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu