BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haromszeki Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kwalifikacje menedżera jako główna determinanta przywództwa sytuacyjnego
Qualifications of Manager as the Main Determinant of Situational Leadership
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 158-167, bibliogr. 34 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Przywództwo, Kwalifikacje menedżera, Organizacja, Odpowiedzialność
Leadership, Managerial qualifications, Organisation, Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest przeglądem koncepcji i modeli przywództwa organizacyjnego w poszukiwaniu czynników wpływających na skuteczność działań przełożonych w różnych sytuacjach społecznych. Analizowane wyniki badań wskazują, że specyficzne cechy i umiejętności odgrywają znaczącą rolę w określonych przez otoczenie warunkach społeczno-kulturowych. Uzupełnieniem prezentowanych teorii jest sformułowana na zakończenie artykułu teza, że być może w części sytuacji przywództwo jest raczej wynikiem zjawiska ucieczki od odpowiedzialności, nie zaś szczególnych cech przywódcy czy oczekiwań społecznych. (abstrakt oryginalny)

The article is a review of the organizational leadership concepts and models in the search for the effectiveness factors in different social situations. The analyzed outcomes indicate that the specific features and skills play an important role in the socio-cultural conditions. In addition to the presented theories there is a thesis that maybe in some situations the leadership is rather the result of the phenomenon of escaping from responsibility than the specific features of leader or social expectations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 2. Badawy M.K., Management as a New Technology, McGraw-Hill, Inc., New York 1993.
 3. Bass B.M., Bass and Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications, Free Press, New York 1990.
 4. Blake R.R., Mouton J.S., Building a Dynamic Corporation through Grid Organization, Addison-Wesley, Mass 1969.
 5. Dansereau F., Graen G., Haga W.J., A vertical-dyad linkage approach to leadership within formal organizations: a longitudinal investigation of the role-making process, "Organizational Behavior and Human Perfomance" 1975, t. 15.
 6. Eagly A.H., Karau S.J., Gender and the emergence of leaders: a meta-analysis, "Journal of Personality and Social Psychology" 1991, vol. 60, no. 5.
 7. Goleman D., Boyatzis R., McKee A., Naturalne przywództwo, Jacek Santorski Wydawnictwo Biznesowe, Wrocław-Warszawa 2002.
 8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 9. Hall R.J., Workman J.W., Marchioro C.A., Sex, task and behavioral flexibility effects and leadership perceptions, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 1998, vol. 74.
 10. Hersey P., Blanchard K.H., Management of Organizational Behavior, Prentice Hall, N.J. 1977.
 11. Hogan R., Curphy G.L., Hogan J., What we know about leadership: effectiveness and personality, "American Psychologist" 1994, vol. 49.
 12. Hogg M.A., A social identity theory of leadership, "Personality and Social Psychology Review" 2001, no. 5.
 13. Hogg M.A., Martin R., Weeden K., Epitropaki O., Effective Leadership Salient Groups: Revisiting Leader-member Exchange Theory from the Perspective of the Social Identity Theory of Leadership, University of Queensland, Queensland 2001.
 14. Hollander E., Conformity, status and idiosyncracy credit, "Psychological Review" 1958, vol. 65.
 15. Hollander E., Julian J.W., Studies in leader legitimacy, influence and innovation, [w:] L. Berkovitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Academic Press, New York 1970.
 16. Hollander E., Leadership and power, [w:] G. Lindzey, E. Aronson (eds.), The Handbook of Social Psychology, Random House, New York 1985.
 17. Kets de Vries M., Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2008.
 18. Kouzes J.M., Posner B.Z., Przywództwo i jego wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 19. Koziński J., Listwan T., Podstawy zarządzania organizacją, Terra, Wrocław 1998.
 20. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 21. Kożusznik B., Wpływ społeczny w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 22. Kuc B.R., Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006.
 23. Listwan T., Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009.
 24. Logan D., King J., Fischer-Wright H., Przywództwo plemienne, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 25. Lord R.G., Functional leadership behavior: measurement and relation to social power and leadership perceptions, "Administrative Science Quarterly" 1977, vol. 22.
 26. Lord R.S., Foti R.J., DeVader C.L., A test of leadership categorization theory: internal structure, information processing and leadership perceptions, "Organizational Behavior and Human Performance" 1984, vol. 34.
 27. Menkes J., Inteligencja przywódcza, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.
 28. Offenmann L.R., Kennedy J.K., Wirtz W., Implicit leadership theories: content, structure and generalizability, "Leadership Quarterly" 1994, no. 5.
 29. Polańska A., Zarządzanie personelem. Zasady, zadania i wymagania stawiane menedżerom, Gdańsk 1999.
 30. Reykowski J., Motywacja. Postawy prospołeczne a osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.
 31. Stogdill R., Personal factors associated with leadership; a survey of the literature, "Journal of Psychology" 1948, vol. 25.
 32. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 33. Yukl G.A., Leadership in Organizations, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, N. J. 1989.
 34. Zaccaro S.J., Foti R.J., Kenny D.A., Self-monitoring and trait-based variance in leadership: an investigation of leader flexibility across multiple group situations, "Journal of Applied Psychology" 1991, vol. 76.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu