BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuber Ryszard (Politechnika Warszawska), Sankowska Anna (Politechnika Warszawska), Gasik Monika (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Najlepsze praktyki w zakresie organizacji działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie
The Best Practices on the Field of Organisation of the Innovation Activity in Enterprise
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2006, nr 1, s. 64-72, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie innowacyjne, Zarządzanie innowacjami, Studium przypadku, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo innowacyjne
Innovative management, Innovation management, Case study, Enterprise innovation, Innovative enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacja jest definiowana przez Komisję Europejską jako modernizacja lub poszerzenie asortymentu produktów i usług, a także rynków, przedstawienie nowych metod produkcji, dostaw, dystrybucji, wprowadzenie zmian w zarządzaniu, sposobach organizacji pracy, warunkach pracy oraz umiejętnościach pracowników. Należy dodać, iż stosunki powstające w ramach procesu, jakim jest innowacja, mają charakter formalny, jak i nieformalny. Działalność innowacyjna firm jest determinowana przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Procesy innowacyjne rzadko zamykają się w ramach jednej firmy, a wręcz przeciwnie wymagają wspólnych działań wewnętrznych i zewnętrznych. Ważna rolę odgrywa także system zarządzania, a w szczególności zarządzanie innowacjami. Firmy są innowacyjne dzięki własnej zdolności organizacyjnej, a także poprzez kontakty zewnętrzne ze swoimi dostawcami, klientami, partnerami w biznesie. (fragment tekstu)

The main topic of the research is organisation of the innovation activity in enterprises. The area of examination was restricted to Polish enterprises that are recognized as leaders of innovation in our country. The article presents the current state of the techniques for managing innovation. Fast changing market demands from enterprises the continuous process of creating innovation. Customers, high competition and so on request these innovations. In the same time, very low percentage is aware of innovation management techniques. The aim of the article is to show the implementation, usefulness and influence on the enterprise of these techniques. Moreover, there was put the stress on importance of the cooperation and Internet usage in this context. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drücker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 2. European Commission's 1995 Green Paper on Innovation, COM, 1995.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.: Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 4. http://www.networld.pl/
 5. Innovation Management and the Knowledge - Driven Economy. European Commission Directorate - General for Enterprise, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels-Luxembourg, 2004.
 6. Kline S.J., Rosenberg N.: An Overview of Innovation, [in:] Landau R., Rosenberg N. (eds.), The positive Sum Strategy. Harnessing Technology for Economic Growth, Washington D.C., National Academy Press, 1986.
 7. Kurowski G., Mazurek G.: Naprawdę warto prowadzić PR w Internecie!, "Brief", 02/2004.
 8. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 9. Poznański K.: Innowacje w gospodarce kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1979.
 10. Sankowska A., Wańtuchowicz M.: E-Business - A Driving Force of Innovation, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9 (668), wrzesień 2005.
 11. Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO '2005, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, praca zbiorowa pod red. T. Porębskiej-Miąc, H. Sroki, Katowice 2005.
 12. Stawasz E.: Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 13. The European e-Business Report, E-Business W@tch, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2004.
 14. Wojnicka E.: Zapomniane innowacje, "Home&Market", wrzesień 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu