BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszówka Kornelia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Technologie i systemy informatyczne w kreowaniu wizerunku organizacji opartych na wiedzy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, 2010, s. 395-424, bibliogr. 26 poz., tab., rys.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Systemy informatyczne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Wizerunek przedsiębiorstwa, Portale korporacyjne, Blogi, Public relations, Biznes elektroniczny, Marketing internetowy, Serwis internetowy
Knowledge-based economy, Computer system, Information and Communication Technology (ICT), Company image, Corporate portals, Blogs, Public relations, e-business, e-marketing, Website
Abstrakt
Technologie informacyjne dopiero od niedawna stały się istotnym narzędziem pomocnym w kreowaniu wizerunku organizacji. Koncentrując się na wizerunku sieciowym, należy pamietać, iż jednym z najistotniejszych celów komunikacji poprzez Internet jest oddziaływanie na klienta (Siegel 2001). Poprzez Internet organizacja może komunikować się ze swoim otoczeniem podmiotowym, docierając do grup docelowych i kreować swój pożądany wizerunek. Wykorzystując internet oraz ogromne zasoby informacji, mozliwe staje się kreowanie zarówno wizerunku całej organizacji, jak i jej produktów. Bardzo często organizacja wykorzystuje kanały komunikacji jako źródło informacji o klientach lub system monitorowania rynku, co pozwala na dostosowanie oferty do potrzeb potencjalnych oraz faktycznych klientów oraz potencjalnych kooperantów oraz skuteczną walkę z konkurencją. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. (2002).Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 2. Altkorn J. (2004). Wizerunek firmy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 3. Barańska B. (2007). Kreowanie wizerunku osób publicznych. Aspekt społeczno-kulturowy. W : Funkcje Public Relations organizacji w przestrzeni publicznej. Red. H.Przybylski. Badania statutowe Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 4. Black S. (2001). Public Relations. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 5. Budzyński W. (1998). Public relations : zarządzanie reputacją firmy. Poltext, Warszawa.
 6. Budzyński W. (2002). Wizerunek firmy. Poltext, Warszawa.
 7. Cenker E.M. (2002). Public relations. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 8. Christensen L.T., Askegaard S. (1999). Corporate Identity and Corporate Image Revised. A Semiotic Perpective. "European Journal of Marketing", Vol. 35, No. 3-4.
 9. Davis A. (2007). Public relations. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Filipczyk B. (2006). Portale korporacyjne jako platforma integracji systemów e-biznesu. W : Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej. Red. H.Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 11. Frankowski P. (2007). CMS. Kompleksowy przewodnik po systemach zarządzania treścią. Helion, Gliwice.
 12. Kierunki rozwoju społeczeństwa i gospodarki wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Ujęcie metodyczne i aplikacyjne (2010). Grant rektorski 2008-2010, kierownik projektu : C.Olszak. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 13. Li Ch., Bernoff J. (2008). Groundswell : Winning in World Transformed by Social Technologies. Forrester Research Inc.
 14. Maciejowski T. (2003). Narzędzia skutecznej promocji w Internecie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 15. Mazurek G. (2008). Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 16. Olszówka K. (2007). Kształtowanie wizerunku firmy w Internecie. W : Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C.M.Olszak, E.Ziemba. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Pluta E. (2001). Public relations - moda czy konieczność ? Teoria i praktyka. Wydawnictwo Twigger, Warszawa.
 18. Rozwadowska B. (2002). Public relations : teoria, praktyka, perspektywy. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 19. Rydz A. (2008). Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą. W : Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki. Red. D.Jemielniak, A.K.Koźmiński. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 20. Schmitt B.H., Simonson A., Marcus J. (1995). Managing Corporate Image and Identity. "Long Range Planning", Vol. 28, No. 5.
 21. Siegel D. (2002). Futuryzuj swoją firmę. Wydawnictwo IFC PRESS, Kraków.
 22. Sznajder A. (2001). Marketing wirtualny. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 23. Wojcik K. (2005). Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem. Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 24. Ziemba E. (2005). Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 25. Ziemba E. (2007). Portale korporacyjne. W : Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C.M.Olszak, E.Ziemba. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Ziemba E. (2009). Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu