BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piskorz Zbigniew (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Tytuł
Style kierowania - ile ich jest?
Leadership Styles - How Many are There?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 193-204, tab., bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Style kierowania, Behawioryzm
Management styles, Behaviourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zachowania kierownicze odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu organizacji. W artykule przedstawiono przegląd dwu wymiarowych modeli stylów kierowania. W behawioralnych teoriach przywództwa tradycyjnie wyróżnia się dwa czynniki - orientację na relacje i zadania. Ich związek z efektywnością, produktywnością i satysfakcją pracowników wskazuje, że są to podstawowe style kierowania. Krytyczna analiza koncepcji Bassa pozwala stwierdzić, że jej najważniejszym elementem jest wskazanie nowego wymiaru zachowań kierowniczych - orientacji na zmiany. Pojawienie się tego stylu jest konsekwencją wzrostu turbulencji i niepewności wewnątrz organizacji i w ich otoczeniu. Przedstawiono dwa modele, w których przyjmuje się istnienie trzech podstawowych stylów kierowania - model zaproponowany przez Ekvalla i Arvonena [1991] oraz model zaproponowany przez Yukla [2002]. (abstrakt oryginalny)

Leadership behaviour has a critical role in the creation of successful organization. This article reviews two-dimensional models of leadership styles. Leadership behaviour theory has traditionally included two factors - relation and task orientation. Their relationship with efficiency, productivity and employee satisfaction has shown that these are two basic styles of leadership. Critical analysis of the theory of Bassa indicates that the most valuable part of it is to show a new dimension of leadership behaviour - change-oriented behaviour. The emergence of this style is a consequence of increased turbulence and uncertainty in the organization and its environment. Two models are presented assuming the existence of three leadership styles - model proposed by Ekvall and Arvonen (1991) and model proposed by Yukl (2002). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arvonen J., Change-oriented Leadership Behaviour: A Consequence of Post-Bureaucratic Organizations, [w:] The Routledge Companion to Creativity, Routledge, T. Rickards, M. Runco, S. Moger (red.), Oxford, UK and New York 2009.
 2. Arvonen J., Ekvall G., Effective leadership style: both universal and contingent?, "Creativity and Innovation Management" 1999, nr 8.
 3. Bass B., Avolio B., Multifactor Leadership Questionnaire, Consulting Psychologists Press, Palo Alto 1997.
 4. Bass B., Bass R., The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications, Free Press, New York 2008.
 5. Bass B.M., Riggio R.E., Transformational leadership, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2006.
 6. Conger J.A., Kanungo R.N., Toward a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings, "The Academy of Management Review" 1987, nr 12.
 7. DeRue D.S., Nahrgang J.D., Wellman N., Humphrey S.E., Trait and behavioral theories of leadership: a meta-analytic test of their relative validity, "Personnel Psychology" 2011, nr 64.
 8. Ekvall G., Arvonen J., Change-centered leadership: An extension of the two-dimensional model, "Scandinavian Journal of Management" 1991, vol. 7.
 9. Fisher B., Edwards J., Consideration and initiating structure and their relationship with leadership effectiveness: a meta-analysis, "Proceeding of the Academy of Management" 1988.
 10. Foels R., Driskell J.E., Mullen B., Salas E., The effects of democratic leadership on group member satisfaction, "Small Group Research" 2000, nr 31.
 11. Gastil J.A., Meta-analytic review of the productivity and satisfaction of democratic and autocratic leadership, "Small Group Research" 1994, nr 25.
 12. Gil F., Rico R., Alcover C.M., Barrasa A., Change-oriented leadership, job satisfaction and performance in work groups: Effects of team climate and group potency, "Journal of Managerial Psychology" 2005, nr 20.
 13. Hoffman B., Woehr D., Maldagen-Youngjohn R., Lyons B., Great man or great myth? A quantitative review of the relationship between individual differences and leader effectiveness, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2011, nr 84.
 14. Judge T.A., Piccolo R.F., Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of their relative validity, "Journal of Applied Psychology" 2004, nr 89.
 15. Judge T., Piccolo R., Ilies R., The forgotten ones? the validity of consideration and initiating structure in leadership research, "Journal of Applied Psychology" 2004, nr 89.
 16. Lewin K., Lippitt R., White R.K., Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates, "Journal of Social Psychology" 1939, nr 10.
 17. Likert R., New Patterns of Management, McGrew-Hill, New York 1961.
 18. Lowe K.B., Kroeck K.G., Sivasubramaniam N., Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic review of the MLQ literature, "Leadership Quarterly" 1996, nr 7.
 19. Michel J., Lyons B., Cho J., Is the full-range model of leadership really a full-range model of effective leader behavior, "Journal of Leadership and Organizational Studies" 2011, nr 18.
 20. O'Shea P., Foti R., Haustein N., Bycio P., Are the best leaders both transformational and transactional? a pattern-oriented analysis, "Leadership" 2009, nr 5.
 21. Reiter-Palmon R., Predicting leadership activities: the role of flexibility, "Individual Differences Research" 2003, nr 1.
 22. Skogstad A., Einarsen S., The importance of a change-centered leadership style in four organizational cultures, "Scandinavian Journal of Management" 1999, nr 15.
 23. Tannenbaum R., Schmidt W., How to choose a leadership pattern. Should a manager be democratic or autocratic - or something in between, "Harvard Business Review" May-June 1973.
 24. Weissenberg P., Kavanagh M., The independence of initiating structure and consideration: A review of the evidence, "Personnel Psychology" 1972, nr 25(1).
 25. Vroom V., Leadership & the decision making process, "Organizational Dynamics" 2000, nr 28.
 26. Yukl G., Leadership in Organizations, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2002.
 27. Yukl G., Gordon A., Taber T., A hierarchical taxonomy of leadership behavior: integrating a half century of behavior research, "Journal of Leadership and Organizational Studies" 2002, nr 9.
 28. Yukl G., Lepsinger R., Flexible Leadership: Creating value by Balancing Multiple Challenges and Choices, Jossey-Bass, San Francisco 2004.
 29. Yukl G., Leadership in organizations, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu