BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfil Ryszard (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Panfil Łukasz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Style współpracy menedżera operacyjnego z utalentowanymi realizatorami zadań (na przykładzie organizacji sportowych)
Styles in Cooperation Between Operational Manager and Talented Task Executors (on the Example of Sport Organizations)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 177-192, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Współpraca, Menedżer, Klub sportowy
Cooperation, Manager, Sports club
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne organizacje stawiają przed pracownikami, zwłaszcza funkcjonującymi na poziomie operacyjnym, wymóg efektywnego wykorzystywania posiadanych kompetencji specjalistycznych i społecznych. Na podstawie sformułowanego przez Ryszarda Panfila paradygmatu stylów współpracy menedżera operacyjnego z realizatorem zadań przeprowadzone zostały badania umożliwiające identyfikację stylów współpracy trenerów reprezentacji narodowych w grach sportowych z utalentowanymi graczami. Uzyskane wyniki badań wskazują, że zakresy współpracy wyznacza zróżnicowany poziom stosowania poszczególnych stylów. Jednak dominującym stylem współpracy jest styl kierowniczy. W dużo mniejszym stopniu stosowany jest styl szkoleniowy i delegujący, natomiast styl coachingowy wykorzystywany jest w znikomym stopniu. (abstrakt oryginalny)

Contemporary organizations, particularly service companies, expect their employees (especially those working on the "operational level", regardless of their formal position) to effectively use social and specialist competence. The paradigm of styles in cooperation between operational menedżer and task executor, formulated by Ryszard Panfil and defining four styles ("directing", "training", "delegating" and "coaching"), was used as a basis for conducting research that allowed to identify the styles of cooperation between talented players and national teams' menedżers. The results reveal that the patterns of cooperation exhibit the use of varying combinations of all these styles. However, the directing style usually dominates. Training and delegating styles are used much less extensively, while coaching style is only used to a minimum extent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Clutterbuck D., Coaching zespołowy, Rebis, Poznań 2009.
 2. Kreyenberg J., Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników, BC Edukacja, 2010.
 3. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, BECK, Warszawa 2004.
 4. Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania - wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 2005.
 5. Panfil R., Coaching w kreowaniu prospołecznej efektywności, "Organizacja i Kierowanie" 2010, nr 2(140).
 6. Panfil R., Dyspozycje sportowców do gry a kierowanie nimi, Studia i Monografie nr 23, AWF, Wrocław 1992.
 7. Panfil R., Efektywny coaching zespołów zadaniowych (na przykładzie zespołów sportowych), AWF, Wrocław 2008b.
 8. Panfil R., Synergiczne postrzeganie zespołu - kaprys poznawczy czy praktyczna konieczność, PWSZ, Leszno 2008a.
 9. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 10. Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, WSiP, Warszawa 1991.
 11. Siebert E., Didaktik der Erwachsenenbildung aus konstruktivistischer Sicht, Luchterhand, 2001.
 12. Solarczyk H., Konstruktywizm w edukacji dorosłych, "Edukacja Dorosłych" 2005, nr 2.
 13. Starr J., Coaching dla menedżerów, Edgard, 2011.
 14. Whitmore J., Coaching. Trening efektywności, Gruner+Jahr PL, 2011.
 15. Williams M., Mistrzowskie przywództwo, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 16. Wilson C., Coachng biznesowy, MT Biznes, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu