BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Antoni (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Integracja europejska - uwarunkowania ekonomiczne. Gospodarka światowa
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego, 2011, s. 263-275, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Gospodarka światowa
Economic integration, World economy
Abstrakt
W Europie Zachodniej, po II wojnie światowej, w atmosferze wysokiej aktywności różnych organizacji prointegracyjnych, w sytuacji zmiany stanowiska USA z negatywnego (F.D. Roosevelt) na pozytywne (H. Truman, plan Marshalla), wystąpiła, szczególnie w Niemczech Zachodnich (Konrad Adenauer) i we Francji (Jean Monnet, Robert Schuman), silna motywacja w kierunku integracji ekonomicznej (początkowo węgiel i stal), której celem było niedopuszczenie w przyszłości do jakiegokolwiek poważniejszego konfliktu między krajami ugrupowania. Wszyscy "ojcowie" Wspólnot Europejskich podkreślali, że celem utworzenia instytucji wspólnotowych nie są korzyści ekonomiczne, ale zachowanie pokoju, likwidacja nacjonalizmu rozwój demokracji preferujący prawa jednostki. Jednocześnie zdawali sobie sprawę, że tylko integracja ekonomiczna (...) może zagwarantować efektywność integracji w pozostałych sferach: społecznej, politycznej, kulturowej, technologicznej, militarnej. To stanowisko nadal jest aktualne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bijak-Kaszuba M.: Regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego a zmiany strukturalne zagranicznych obrotów towarowych kraju uczestniczącego (na przykładzie Polski). Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 2. Bożyk P., Misala J.: Integracja ekonomiczna. PWE, Warszawa 2003.
 3. Gałganek A.: Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992
 4. Integracja europejska. Red. A. Marszałek. PWE, Warszawa 2004, rozdz. II. p. 3.
 5. Jantoń-Drozdowska E.: Regionalna integracja gospodarcza. PWN, Warszawa-Poznań 1998.
 6. Kennedy P.: Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. KiW, Warszawa 1994.
 7. Lubbe A.: Dominacja i współzależność. Ekonomiczne podstawy Pax Britanica, Pax Americanica. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1994.
 8. Ładyka S.: Z teorii integracji gospodarczej. SGH, Warszawa 2000.
 9. Saryusz-Wolski J.: Globalny wymiar zjawiska międzynarodowej integracji gospodarczej. W: Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych. Red. A. Marszałek i J. Saryusz-Wolski. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1984.
 10. Siwiński W.: Procesy integracyjne w kapitalizmie a sprzeczności współczesnej gospodarki międzynarodowej. W: Procesy międzynarodowej integracji ekonomicznej krajów EWG i RWPG. Podobieństwa i różnice. Red. A. Marszałek. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1980.
 11. Siwiński W.: Kapitalizm wielonarodowy. Przesłanki i bariery integracji gospodarczej. PWN, Warszawa 1976.
 12. Współczesna gospodarka światowa. Red. A.B. Kisiel-Łowczyc. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1997.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu