BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pultowicz Alicja Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Analiza ekonomiczna wybranych elektrowni wiatrowych
Economic Analysis of Wind Power Plants
Źródło
Prace Doktorantów AE. Przedsiębiorstwo wobec wyzwań rynku, 2006, s. 172-183, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Elektrownie wiatrowe, Energia wiatru, Inwestycje, Okres zwrotu
Windfarms, Wind energy, Investment, Payback period
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Nowogard
Abstrakt
Istotą niniejszego artykułu jest dokonanie analizy efektywności ekonomicznej i opłacalności inwestycji elektrowni wiatrowych. Porównano ze sobą cztery elektrownie o mocy nominalnej 30, 160, 500 i 850 kW. Oszacowano okres zwrotu zainwestowanego kapitału przy określonych warunkach ekonomicznych i przyrodniczych. W drugiej części artykułu na podstawie obliczeń zawartych w tabelach ukazano brak zasadności budowy elektrowni wiatrowej w Nowogardzie. Podkreślono niewłaściwy tok planowania inwestycji oraz niewłaściwą ocenę warunków wiatrowych na terenie Nowogardu. (fragment tekstu)

The aim of this article is to analyze the investment effectiveness of four different turbines with installed capacity of 30, 160, 500, 850 kW, which were compared in the first part of this article. The second part contains the case study of a wind turbine in Nowogard. Investment choices should reflect the desired direction the investor whishes to take, with due consideration of the expected economic conditions and the outlook for the specific business sector, however the investor wrongly estimated the wind condition in the Nowogard area, which made this project unprofitable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barzyk G., Prasałek K., O wykorzystaniu siłowni wiatrowej do zasilania w energię elektyczną oczyszczalni ścieków w Nowogardzie, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo- -Technicznej "Elektrownie wiatrowe 2000 (projektowanie, budowa, eksploatacja, ekologia, finansowanie i współpraca z siecią elektroenergetyczną)", Kołobrzeg 30-31 maja 2000.
  2. Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, red. G. Wiśniewski, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 2000.
  3. Elektrownia wiatrowa w Nowogardzie - dane uzyskane od gminy Nowogard dotyczące budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowej V29 225 kW.
  4. Flis J., Szkolny słownik geograficzny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
  5. Gumuła S., Pytel K., Stępniewski Ł., Ocena efektywności ekonomicznej inwestowania w elektrownie wiatrowe, Ogólnopolska konferencja "Energetyka polska w warunkach gospodarki rynkowej", Wrocław 2001.
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (DzU 2004 nr 267, poz. 2656).
  7. Szwed P., Analiza możliwości udziału elektrowni wiatrowych w pokrywaniu zapotrzebowania na rynku energii elektrycznej, Materiały z Konferencji "Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce północnej - konieczność czy idealizm", Szczecin 15-16 marzec 2001.
  8. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2002 nr 141, poz. 1179).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu