BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janoś-Kresło Mirosława (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Organizacje pozarządowe jako podmioty komunikacji marketingowej
NGOs as Subject of Marketing
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2011, nr 4, s. 18-25
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Komunikowanie marketingowe, Promocja-mix, Public relations
Non-governmental organisation, Marketing communication, Promotion-mix, Public relations
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Specyfika działania tych organizacji powoduje złożoność przekazów komunikacyjnych. Muszą one być ukierunkowane na różnych odbiorców: zarówno aktualnych i potencjalnych klientów, jak i wszystkich tych, którzy w różny sposób wspomagają działalność organizacji, uwzględniać ich potrzeby i preferencje. Efektywna komunikacja marketingowa to klucz do sukcesu firmy, także organizacji pozarządowych, które funkcjonując w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, muszą walczyć zarówno o klientów-nabywców usług, jak i zainteresowanie oraz przychylność opinii publicznej, w tym zwłaszcza donatorów. (fragment tekstu)

The necessity to communicate of enterprises, institutions and organisations with the environment is contemporarily an objective need. The marketing communication process participants are also non-governmental organisations using this purpose, as it results from the qualitative survey carried out in 2010, various tools of promotion-mix. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen K., Marketing Robin Hooda. Wykorzystywanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non profit, MT Biznes, Warszawa 2007, s. 18.
 2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Organizacje non-profit na rynku usług, SGH, Warszawa 2010 (maszynopis).
 3. Engel J.E., Warshaw M.R., Kinnear T.C., Promotion Strategy, Irwin, Chicago 1998, s. 43.
 4. Gilmore A., Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006, s. 91-92.
 5. Gumkowska M., Herbst J., 2009, Jak działa sektor?, www.ngo.pl.
 6. Iwankiewicz-Rak B., Komunikacja społeczna organizacji pozarządowych [w:] Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, red. Pilarczyk B., Waśkowski Z., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 277.
 7. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, s. 39.
 8. Ku witalnemu sektorowi pozarządowemu. Międzynarodowa deklaracja zasad, 1996, www.nowy-swiat.pl/asocjacje/dekl_zas.htm.
 9. Mruk H. red., Komunikowanie się w marketing, PWE, Warszawa 2004, s. 13.
 10. Prymon M., 2010, Kategoria wartości w procesach i narzędziach komunikacji marketingowej [w:] Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, red. Pilarczyk B., Waśkowski Z., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 30-31.
 11. Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004, s. 33-34.
 12. Słownik języka polskiego, 2011, sjp.pwn.pl.
 13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, Dz U. nr 21, poz. 97.
 15. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.
 16. Van Looy B., Gemmel P., Van Dierdonock R., Services Management. An Integrated Approach, Prentice-Hall-Pearsons Education, London 2003, s. 77.
 17. Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, rozdz. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu