BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasuwa Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Inicjatywy społeczne przedsiębiorstwa a skłonność konsumentów do dokonania zakupu
Enterprise's Social Initiatives and Consumers' Propensity to Shopping
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2011, nr 4, s. 35-41, tab.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Działalność społeczna, Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie, Zachowania konsumenta
Corporate Social Responsibility (CSR), Social activity, Communication company-environment, Consumer behaviour
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Obecnie przedsiębiorstwa podejmują różne inicjatywy społeczne, które są często realizowane zgodnie z paradygmatem osiągania obopólnej korzyści. Oznacza to, że od inicjatyw społecznych oczekuje się nie tylko tego, aby niosły pomoc swoim beneficjentom, lecz również tego, aby przynosiły korzyści realizującym je przedsiębiorstwom1. Korzyści można rozpatrywać, analizując reakcje różnych grup interesariuszy. Jedną z najważniejszych grup interesariuszy dla przedsiębiorstwa są konsumenci.(...) Niniejszy artykuł wpisuje się nurt badań reakcji konsumentów na inicjatywy społeczne przedsiębiorstwa. Za jego cel przyjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy inicjatywy społeczne prowadzą do wzrostu skłonności konsumentów do dokonania zakupu. W artykule opisano wyniki wybranych badań sondażowych, następnie dokonano przeglądu badań pogłębionych oraz przedstawiono metodologię i wyniki badań własnych. (fragment tekstu)

The objective of the article is an attempt to answer the question if enterprise's social initiatives affect customers' propensity to shopping. The author presents the results of experimental survey where there were used six scenarios of the social initiative undertaken by an enterprise from the food industry. The research was carried out on a sample of real consumers. It revealed that information on undertaking the social initiative by the enterprise did not lead to growth of consumers' propensity to shopping. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown T.J., Dacin P.A., 1997, The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Response, "Journal of Marketing", vol. 61.
 2. Grzegorzewska-Ramocka E., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005, s. 204-206.
 3. Gupta S., Strategic Dimensions of Corporate Image: Corporate Ability and Corporate Social Responsibility as Sources of Competitive Advantage via Differentiation, doctoral dissertation, Temple University, Philadelphia 2002.
 4. Mohr L.A., Webb D.J., 2005, The Effects of Corporate Social Responsibility and Price on Consumer Responses, "The Journal of Consumer Affairs", vol. 39, nr 1.
 5. Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, Ipsos, Warszawa 2003.
 6. Ricks J.M. Jr., The Effects of Strategic Corporate Philanthropy on Consumer Perceptions: An Experimental Assessment, doctoral dissertation, Louisiana State University, Baton Rouge 2002.
 7. Sen S., Bhattacharya C.B., 2001, Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer Reaction to Corporate Social Responsibility, "Journal of Marketing Research", vol. 38, s. 225-243.
 8. Sen S., Bhattacharya C.B., Kroschun D., 2006, The Role of Corporate Social Responsibility in Strengthening Multiple Stakeholder Relationships: A Filed Experiment, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol. 34, nr 2, s. 164.
 9. Smith C., 2003, Corporate Social Responsibility: WETHER OR HOW?, "California Management Review", vol. 45.
 10. Wpływ inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa na podstawy konsumentów, "Marketing i Rynek" 2010, nr 4.
 11. Zrałek J., Konsumenci wobec public relations - komunikacyjne uwarunkowania zachowań nabywczych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu