BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Anna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie), Ozimek Irena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zdrowy styl życia jako nowy trend w zachowaniach współczesnych konsumentów
Healthy Life Style as a New Trend in Comtemporary Consumer Behaviour
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2011, nr 4, s. 50-59, tab., rys.
Słowa kluczowe
Styl życia, Zdrowie, Sport, Zachowania konsumenta
Lifestyle, Health, Sport, Consumer behaviour
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W ostatnich latach zmiany zachowań konsumentów stają się coraz ważniejszym i popularnym obiektem badań. Interesują się nimi nie tylko przedstawiciele różnych dziedzin i dyscyplin naukowych - ekonomii, zarządzania, socjologii, psychologii, marketingu, lecz także praktyka gospodarcza. W ostatnich latach na znaczeniu zyskuje dbałość o zdrowie, kondycję. W działaniach tych bardzo ważną rolę odgrywa rekreacja, sport oraz prawidłowe żywienie. Związek między zdrowiem a rekreacją, sportem i żywieniem jest ewidentny i wielostronny. Wart podkreślenia jest także fakt, iż rekreacja i sport analizowane w kontekście zdrowia współuczestniczą w procesie budowania kapitału ludzkiego. (fragment tekstu)

Recently, there has been growing in importance care of one's health and condition. In those actions, a very important role is played by recreation, sport and proper nutrition. The relationship between health and recreation, sport and nutrition is evident and multilateral. There is also worth emphasizing the fact that recreation and sport analyzed in the context of health participate in the process of formation of human capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska A., 2004, Woda [w:] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, red. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 231-237.
 2. Dąbrowska A., 2011, Przemiany w konsumpcji i zachowaniach polskich konsumentów [w:] Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów, IBRKK, Warszawa (opracowanie nieopublikowane).
 3. Dąbrowska A., Olejniczuk-Merta A., 2010, Współczesne przeobrażenia w konsumpcji a rozwój konsumpcji zrównoważonej [w:] Raport z konsumpcji 2009, IBRKK, Warszawa, s. 106.
 4. Fenrich W., Stec M., Rogaczewska M., Gołdys A., Kapitał sportowy, www.ps2012.pl/index.php/Raporty/Kapital-sportowy.
 5. http://ec.europa.eu/sport.news/news910_en.htm.
 6. James W.P., 2008, The Epidemiology of Obesity: The Size of the Problem, "Journal of Internal Medicine", vol. 263, nr 4.
 7. Kłosiewicz-Latoszek L., Cybulska B., 2011, Cukier a ryzyko otyłości, cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 92, z. 2.
 8. Kozyrska J., Januszko O., Urbańska A., Pietruszka B., 2010, Charakterystyka stosowania suplementów i produktów wzbogaconych w witaminy i składniki mineralne u dzieci w wieku 7-12 lat, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 91, z. 4.
 9. Kusińska A., Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów, projekt badawczy NN 114 121937 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w latach 2009-2011.
 10. Lechicka-Kostuch M., Łuczak M., Wierzbicka B., 2008, Sport i rekreacja jako współczesne trendy zagospodarowania czasu wolnego [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. Gaworecki W.W., Mroczyński Z., WSTiH, Gdańsk, s. 134.
 11. Mieszkowska M., Michota-Katulska E., 2008, Suplementy diety - korzyści i działania niepożądane, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 6, s. 28-30.
 12. New Developments in Global Trends, http://www.datamonitor.com/Products/Free/Report/DMCM2468/020DMCM2468.htm.
 13. Nishida C., Uany R., Kumanyika S., Shetty P., 2004, The Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases: Process, Product and Policy Implications, "Public Health Nutrition", nr 7.
 14. Pawełczyńska A., 1976, Styl życia w epoce przemian - determinanty i układy odniesienia [w:] Styl życia, koncepcje i propozycje, PWN, Warszawa, s. 153-154.
 15. Pezda A., 2009, Sport? Jaki Sport! Leżymy przed telewizorem, "Gazeta Wyborcza", http://wyborcza.pl/1,76842,7197802,Sport__Jaki_sport__Lezymy_przed_telewizorem.html#ixxz1KeQa1IS4.
 16. Usportowiona postawa Polaków, www.arc.com.pl/index.php?o=articles/show/330.
 17. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. z 2010r., nr 136, poz. 914 z późn. zm.
 18. Why Move for Health, www.who.int/moveforhealth/en/.
 19. www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_150_10.PDF.
 20. www.ciop.pl/28258.
 21. www.dolceta.eu/polska/Mod5/spip.php?rubrique2.
 22. www.lohas.org.pl/fundacja.
 23. www.radiowalcz.pl/aktualnosci-walcz/sportowe/1494-fit-gym-w-walczu.
 24. www.seekwellness.com/wellness/.../what_is_wellness.htm.
 25. Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie, IV projekt skonsolidowany zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE "Sport i Zdrowie" na zebraniu w dniu 25.09.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu