BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czternasty Waldemar
Tytuł
Systemowe determinanty rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
Role of the Real and Regulation Sphere in Stimulating of Small Enterprises Development since 1989 in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 30, s. 36-50, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rozwój przedsiębiorczości, Jakość produkcji, Formy działalności gospodarczej
Small business, Systemic transformation, Entrepreneurship development, Production quality, Legal forms of economic activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwem zainteresowane są różne dyscypliny naukowe, a przede wszystkim ekonomia. Wiele obszarów badawczych z nim związanych doczekało się w polskiej literaturze naukowej pogłębionych analiz teoretycznych. Nadal jednakże ograniczona poznawczo pozostaje wiedza, odnosząca się do przedsiębiorstw charakteryzujących się niewielką skalą wytwarzania, określanych jako małe. Konsekwencje tego uwidoczniły się w okresie dokonującej się transformacji ustrojowej. Dynamicznemu wzrostowi ich liczby, rosnącej pozycji w gospodarce nie towarzyszy bowiem w pełni, skorelowane z praktycznym rozwojem, naukowe wsparcie. Możliwości rozwojowe małych przedsiębiorstw, zakres występowania charakteryzujących je cech wiążą się - jak wynika z doświadczeń krajów o rozwiniętym rynku oraz Polski - z przyjętymi rozwiązaniami w zakresie systemu ekonomicznego. Wnioskowanie to w sensie poznawczym jest jednak mało precyzyjne. W zbyt jednoznaczny, a zarazem uproszczony sposób zakłada negatywne oddziaływanie gospodarki scentralizowanej na rozwój niewielkich jednostek, każdy zaś zwrot ku gospodarce rynkowej automatycznie łączy z wykształceniem się warunków do jego wystąpienia. Niezbędne staje się dostrzeganie różnych możliwych kompilacji w zakresie stosunków instytucjonalnych, funkcjonalnych, wynikających z nich warunków gospodarowania. Innymi słowy, oddziaływania występujących w ekonomice kraju sfer: realnej i regulacyjnej. Ta pierwsza - w syntetycznym ujęciu - dotyczy rzeczywistej realizacji procesów gospodarczych, drugą zaś należy łączyć z formułowaniem rozwiązań generujących "kształt" życia społeczno-ekonomicznego w kraju. (fragment tekstu)

In the article one has made an attempt at identifying the mechanics of small and medium enterprises (SME's) development since 1989 in Poland, as a function of transformation in the real and regulation sphere. One has assumed that a range of qualitative features generated by these enterprises and peculiar to them is an indication of development tendencies of discussed units, determining their socioeconomic position in the country. One has pointed at the need of small-scale units development caused by real and regulation sphere up to the limits defined by a "full" appearance of their potential characteristics, favorably affecting the growth of the whole economy efficiency structural changes in the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czternasty W., Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944-1991), Wyd. AE, Poznań 1994.
  2. Fabiańska K. (red.), Rokita J., Rozwój przedsiębiorstwa. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wyd. AE, Katowice 1991.
  3. Kornai J., Antiequilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1977.
  4. Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  5. Schumacher E.F., Małe jest piękne, PIW, Warszawa 1981.
  6. Skowroński S., Małe przedsiębiorstwo - sposób na efektywność, PWE, Warszawa 1985.
  7. Strużycki M. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu