BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapa Agnieszka
Tytuł
Uwarunkowania sektorowe asymetrii wymiany rolno-spożywczej polski z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym
The Asymmetry of Agro-Food Trade between Poland and the EU and Its Sector's Determinants
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 30, s. 115-126, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Wymiana handlowa, Przemysł rolno-spożywczy, Produkty rolne, Produkty żywnościowe, Handel produktami rolnymi, Handel artykułami spożywczymi, Eksport produktów rolnych, Import
Trade exchange, Agri-food industry, Agricultural products, Food products, Agricultural trade, Foodstuffs trade, Agricultural exports, Import
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Podpisanie przez Polskę i wejście w życie w 1992 roku Umowy przejściowej (części handlowej Układu europejskiego) oznaczało włączenie Polski w procesy integracyjne, co wiązało się m.in. z intensyfikacją powiązań handlowych. Przeprowadzana liberalizacja wymiany rolno-spożywczej Polski z Unią Europejską miała mieć charakter asymetryczny, co oznaczało dla polskich artykułów relatywnie szybszy i łatwiejszy dostęp do rynków unijnych. Jednak uwalnianie handlu w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, przeprowadzane w warunkach transformacji systemu społeczno-gospodarczego, skierowało korzyści asymetrii w stronę krajów UE, które zostały rzeczywistymi beneficjentami wymiany. Celem opracowania jest wskazanie przejawów asymetrii kształtowania się obrotów rolno-spożywczych Polski z Unią Europejską w latach 1992-2001 oraz identyfikacja jej źródeł w relacjach sektora rolno-spożywczego z gospodarką narodową. (fragment tekstu)

The article includes description of symptoms of the asymmetrical agro-food trade between Poland and EU within 1992-2001. The author concludes that the EU benefits by the asymmetrical exchange. The change of the assumed asymmetry was determined also by negative economic relations of polish agro-food sector with polish economy, which are presented in this article. The discussed negative relations couldn't make the polish agro-food products more competitive in the union market and finally changed the asymmetry towards Poland's advantages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Przystosowanie rolnictwa polskiego do zmian rynkowych oraz wymagań integracji z Unią Europejską, w: Agrobiznes i obszary wiejskie wobec integracji z Unią Europejską - nadzieje, szanse, obawy, Roczniki Naukowe SERiA, Szczecin 1997.
 2. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2000 roku, IERiGŻ, Warszawa 2001.
 3. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2001 roku, IERiGŻ, Warszawa 2002.
 4. Czyżewski A., Opinia o projekcie ustawy budżetowej w części dotyczącej rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Biuro Informacji i Dokumentacji Senackiej, Warszawa, styczeń 2000.
 5. Gruchman B., Nowy paradygmat rozwoju regionalnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1992, z. 2.
 6. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, stan i perspektywy, Raporty rynkowe, MRIGŻ/MRiRW, ARR, IERiGŻ, lata 1995-2001, nr 2-13.
 7. Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2000, GUS, Warszawa 2001.
 8. Koraszewski A., Uwagi o perspektywach integracji z Unią Europejską, "Kultura", październik 1997.
 9. Kożuch A., Czynniki wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich w aspekcie integracji z Unią Europejską, VII Kogres Ekonomistów Polskich, z. 4, Warszawa 2001.
 10. Matuszak E., Kwalifikacje zawodowe rolników w kontekście integracji z Unią Europejską, Materiały konferencyjne, KCDRRiOW, Poznań 1999.
 11. Polski handel zagraniczny w 1997 roku, IKCHZ, Warszawa 1998.
 12. Produkcyjno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 1994-1996, IERiGŻ, Warszawa 1998.
 13. Roczniki statystyczne 1999-2000, GUS, Warszawa 1999-2000.
 14. Świetlik K., Ceny rolne w Polsce w latach 1989-1997, "Problemy Integracji Rolnictwa", 1999, nr 2.
 15. Woś A., Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, nr 466, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 16. Woś A., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego, w: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2000 roku, IERiGŻ, Warszawa 2001.
 17. Woś A., Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2001.
 18. Zegar J.S., Dochody chłopskie. Stan - Perspektywy - Polityka, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, nr 439, IERiGŻ, Warszawa 1999.
 19. Zegar J.S., Dochody rolników, w: Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej (1989-1997), IERiGŻ, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu