BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutschenreiter-Praszkiewicz Izabela (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w zarządzaniu przedsięwzięciami technicznego przygotowania produkcji w warunkach ryzyka
Conduplicatio of Genetic Algorithm in Management of Engineering Design Process on Risk Condition
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2006, nr 2, s. 39-44, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie produkcją, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, Metody planowania sieciowego, Algorytmy genetyczne, Badania operacyjne, Projektowanie systemu produkcji
Production management, Decision making under conditions of risk, Network planning methods, Genetic algorithms, Operations research, Design of production system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Realizacja prac projektowych jest związana z ryzykiem, które powinno być uwzględnione już na etapie planowania przedsięwzięć. Spośród licznych metod wspomagających planowanie przedsięwzięć metoda GERT uwzględnia ryzyko związane z realizacją przedsięwzięcia. W procesie decyzyjnym istotne jest podjęcie decyzji dotyczącej czasu oraz składu osobowego zespołu projektowego. W realiach przedsiębiorstw zadania technicznego przygotowania produkcji są realizowane jednocześnie dla wielu zleceń produkcyjnych. Stąd konieczność dynamicznej analizy dostępnych zasobów. Przedstawiona metodyka optymalizacji przydziału zasobów, oparta o idee algorytmów ewolucyjnych uwzględnia, zarówno ryzyko związane z realizacją przedsięwzięcia, jak i dynamicznie zmieniającą się dostępność zasobów. Pracochłonność prac projektowych jest uzależniona w dużym stopniu od zespołu ludzkiego, który realizuje przedsięwzięcie. Na etapie opracowania koncepcji duże znaczenie ma efekt synergii, który w przedstawionej metodyce został uwzględniony w postaci współczynnika korygującego pracochłonność. Przedstawiona metoda może zostać wykorzystana jako element systemu doradczego, wspomagającego planowanie prac technicznego przygotowania produkcji. (fragment tekstu)

In this paper problem of optimisation design process is developed. There was shown how the process production preparation is changing. The latter part of the article is devoted to discuss the possible applications of Genetic Algorithm in optimisation of engineering design process. Product development and design are directly connected with the enterprise strategy and the marketing research results. The designer is to create new products or to modify the old ones according to the marketing department's demand. The product must fulfil the requested technical parameters, but also the demands concerning the economical production, quality and reliability. A company, to be competitive must continuously improve its products and processes. The development of company can be realized using its own human potential, or using transfer of technique. The transfer of technique can be realized using formal or informal methods. The formal methods are for example: purchase of licence, patents, use of consulting firm. The informal methods are: exchange of technical staff, conferences, trade, exhibition, professional training. Design process is a halfway between research process and routine organization procedure of production preparation. Development and research work is connected with uncertainty and risk. Risk is connected with internal and external factors. Internal factors include: human mistakes, information computing mistakes, machine failure. The external factors include change of law, atmospheric conditions. To prepare the plan of research work activity we can use one of the following methods: CPM, CPM-COST, PERT, PERT-COST, GERT, but only GERT respects risk and un- certainty of activity. In this paper was shown haw to join GERT and Genetic Algorithm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chen C., Vempati V. S., Aljaber N.: An application of genetic algorithms for flow shop problems, European J. of Operational Research, vol. 80, 1995.
 2. Cheng R., Gen M.: Evolution program for resource constrained project scheduling problem, Proc. of the 1st IEEE International Conference on Evolutionary Computation, Florida 1994.
 3. Drewniak J.: Wspomagane komputerowo projektowanie typoszeregów przekładni zębatych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 4. Goldberg D. E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa 1995.
 5. Grudzewski W.: Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1985.
 6. Hlavenka B.: Rizeni a planovani technicke pripravy wyroby, SNTL, Praha 1983.
 7. Holland J. H.: Genetic algorithms, Scientific American, VII 1992.
 8. Ignasiak E.: Badania operacyjne, PWE, Warszawa 1996.
 9. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A.: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2004.
 10. Knosala R.: Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa 2002.
 11. Konar A.: Computational Intelligence, Springer 2005.
 12. Korbicz J., Kościelny J., Kowalczuk Z. Cholewa W.: Diagnostyka procesów, WNT, Warszawa 2002.
 13. Krawczyk S.: Badania operacyjne dla menadżerów, WAE, Wrocław 1996.
 14. Kutschenreiter-Praszkiewicz I.: Metodologia planowania przebiegu prac technicznego przygotowania produkcji elementów maszyn, Praca doktorska, Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000.
 15. Martyniak Z.: Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996.
 16. Matuszek J., Chwastyk P.: Wariantowanie procesów wytwórczych w procesie szacowania kosztów na etapie projektowania, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R. Knosala, WNT, Warszawa 2005.
 17. Nahotko S.: Efektywność i ryzyko w procesach innowacyjnych, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1996.
 18. Nasierowski W.: Zarządzanie rozwojem techniki, POLTEXT, Warszawa 1997.
 19. Pawlak M.: Algorytmy ewolucyjne jako narzędzie harmonogramowania produkcji, PWN, Warszawa 1999.
 20. Pohl B., Piotrowski W., Wieczorowski K.: Niektóre aspekty ryzyka i niepewności w projektowaniu procesów technologicznych kół zębatych, Materiały Konferencyjne Koła Zębate KZ'2000, Poznań 2000.
 21. Radzikowski W.: Badania operacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.
 22. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L.: Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN, Warszawa 1999.
 23. Sawik T.: Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 1998.
 24. Tyszka T., Zaleśkiewicz T.: Racjonalność decyzji, PWE, Warszawa 2001.
 25. Wagner H.: Badania operacyjne: zastosowania w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1980.
 26. Witkowska D.: Wprowadzenie do badań operacyjnych, Politechnika Łódzka, Łódź 1996.
 27. Zieliński J.: Inteligentne systemy w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 28. Żuber R.: Planowanie i kierowanie przygotowaniem produkcji, PWN, Warszawa 1991.
 29. Żuber R.: Zarządzanie przedsięwzięciami, OWPW, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu