BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lotko Małgorzata (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Ocena zagrożeń w procesie pracy oraz motywacji pracowników wiedzy w zależności od działu organizacji
Źródło
Problemy Jakości, 2012, nr 12, s. 35-38, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Pracownicy wiedzy, Wypadki przy pracy, Motywowanie pracowników, Wyniki badań
Knowledge workers, Accidents at work, Motivating employees, Research results
Abstrakt
Organizacje, które stają w obliczu globalizacji rynków, narastającej konkurencji oraz stale zmieniających się wymagań konsumentów, zmuszone są rozwijać sprawne systemy zarządzania. Najbardziej rozpowszechniony jest system zarządzania jakością, ale zauważa się także intensywny rozwój systemów zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp). Podstawowe zasady postępowania skierowane na zapewnienie należytego bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia pracowników zawarte są w stosownych przepisach prawnych i kształtują system zarządzania bhp. Także przepisy prawa odgrywają bardzo istotną rolę w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków w środowisku pracy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P., Post-Capitalist Society, Butterworth-Heinemann, Oxford 1993
  2. Fazlagić A., 2001, Zatrudnienie i produktywność w gospodarce wiedzy, "Problemy Jakości", nr 11
  3. Fryczyńska M., 2003, Pracownicy wiedzy - nowe wyzwanie zarządzania organizacjami, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1
  4. Gierasimiuk J., Ogólna charakterystyka zagrożeń oraz zasad oceny i ograniczania ryzyka zawodowego, CIOP-PIB, Warszawa 2002
  5. Lotko M., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy pracowników wiedzy, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2011
  6. Morawski M., 2003, Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, "Przegląd Organizacji", nr 1
  7. Morawski M., Kompetencje menedżera w organizacji pracowników wiedzy [w:] Kapitał intelektualny, red. Pocztowski A., Nowy Sącz 2001
  8. Oleksyn T., System ocen, rozwoju i awansów, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1998
  9. PN-EN-ISO 12100-1:2005 Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka, PKN, Warszawa 2005
  10. Skrzypek E., Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, Materiały V Konferencji 'Wiedza i innowacje' pt. 'Ochrona wiedzy i innowacji', Wyd. UJ, Kraków 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu