BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierańczyk Wiesława (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Badania i rozwój jako element przedsiębiorczości w krajach europejskich
Research and Development as Part of Entrepreneurship in the EU States
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2010, vol. 6, s. 35-48, ryc., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Innowacyjność gospodarki, Badania i rozwój (B+R), Rozwój społeczno-gospodarczy
Entrepreneurship, Innovation economy, Research & Development (R+D), Social economic development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedsiębiorczość rozumiana będzie jako proces polegający na podejmowaniu wszechstronnych działań prowadzących do innowacyjnego rozwoju gospodarki, szczególnie związanych z działalnością B+R (badania i rozwój). (fragment tekstu)

The article discusses the issue of innovation in economies of European states against the USA, Japan and China. It is based on the size of investment in the R&D sector in relation to the GDP (GERD/GDP) as well as the structure of these investments. In accordance with the research the EU27 spends much less on the R&D sector than its largest competitors. Besides, the EU is diversified in those terms. In 2006 the GERD/GDP index ranged from 3.74% in Sweden to 0.43% in Cyprus. Moreover, the EU also shows a different structure of the sources of capital invested in this sector that the other studied states. Generally, the lower inclination to investment into the R&D sector is visible within the sector of companies, which lies at the basis of efficiency of the innovation system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak M., 1998, Innowacja do kwadratu, "Innowacje", nr 1/1998.
 2. Brzozowski T.T., 2007, "Przedsiębiorczość" - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 3, wydawnictwo Nowa Era Warszawa-Kraków.
 3. Chomątowski S., Sokołowski A., 1978, Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", nr 2, s. 217-226.
 4. Florida R., 2005, Cities and the Creative Class, Routledge, New York, London.
 5. Innowacje w Europie, 2006, Communication and Information Unit, Enterprise and Industry DG, Brussels, styczeń 2006, Belgia.
 6. Janusz T., Lis J., 2003, Rola zaplecza badawczo-rozwojowego w procesie wzrostu gospodarczego [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. W poszukiwaniu prowzrostowej strategii ograniczania nierówności, Zeszyt nr 4, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 7. Key Figures 2007, 2007, Key Figures on Science, technology and Innovation. Towards a European Knowledge Area, Enterprise and Industry DG, Brussels.
 8. Lewis W.W., 2004, Potęga wydajności, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 9. Makuć W., Urbanek-Krzysztofiak D., 2004, Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 10. Nauka i Technika w 2007 r., 2009, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 11. Niedzielski P., Jaźwiński I., 2007, Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa zachodniopomorskiego [w:] S. Pangsy-Kania (red.), Wiedza i innowacje rozwoju polskich regionów siły motoryczne i bariery, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego & Instytut Wiedzy i Innowacji, Gdańsk.
 12. Nowak M., Musiał H., 2005, Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, D. Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
 13. Rousseau J.-M., 2008, Europejskie regiony w kontekście globalnej bitwy o przyszłość [w:] Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 14. Sudoł S., 1999, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 15. Szajt M., 2008, Aktywność innowacyjna a struktura finansowania - analiza przestrzenna [w:] Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu