BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czwarno Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Liberalizm w polityce gospodarczej Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii - rządy Ronalda Reagana i Margaret Thatcher
Liberalism of the Economic Policies of the United States of America and the United Kingdom under Ronald Reagan and Margaret Thatcher
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 230, s. 57-75, rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Liberalizm gospodarczy, Polityka gospodarcza, Bezrobocie, Inflacja
Laissez faire, Economic policy, Unemployment, Inflation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania
United States of America (USA), United Kingdom
Reagan Ronald, Thatcher Margaret
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki próby zmierzenia efektów prowadzenia polityki liberalnej jako mającej wpływ na kształtowanie się podstawowych zależności makroekonomicznych - pomiędzy pozycją państwa w gospodarce a tempem wzrostu gospodarczego, oraz pomiędzy inflacją a bezrobociem. Jako przykłady liberalnej polityki gospodarczej wybrano Stany Zjednoczone (z okresu administracji Ronalda Reagana) oraz Wielką Brytanię (z czasu rządów Margaret Thatcher). Narzędziem badania pierwszej z omawianych zależności jest krzywa Armeya. Zależność drugą bada się za pomocą zmiennej w czasie stopy bezrobocia niepowodującej przyspieszenia inflacji (NAIRU). Wyniki analiz wyspecyfikowanych krzywych Armeya i NAIRU okazały się zgodne z założeniami - leżących u ich podstaw - teorii ekonomicznych i potwierdziły zarazem przydatność wykorzystania obu tych krzywych jako narzędzi analizy efektów polityki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The article summarizes the results of efforts aimed at quantifying the impact of introducing liberal economic policies on the dynamics of two macroeconomic tradeoffs: between the government's position and the rate of GDP growth, and between inflation and unemployment. The administrations of Ronald Reagan in the United States of America, and the cabinets of Margaret Thatcher in the United Kingdom served as case studies for this analysis. The Armey curve was used as the tool of analysis for the former trade-off. The latter one was examined by means of specifying time-variant NAIRU. The results arising from the analysis of econometrically specified curves not only proved to be in alignment with the underlying economic theories, but also pointed at the practical aspects of applying these two trade-off concepts to the analysis of the implications of economic policies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armey, D., 1995, The Freedom Revolution: The New Republican House Majority Leader Tells Why Big Government Failed, Why Freedom Works, and How We Will Rebuild America, Regnery Pub, Lanham, MD, Washington, D.C.
 2. Ball, L., Mankiw, N.G., 2002, The NAIRU in Theory and Practice, Journal of Economic Perspectives, vol. 16, no. 4 (Fall), s. 115-136.
 3. Barro, R., 1990, Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, Journal of Political Economy, vol. 98, no. 5, s. 103-125.
 4. Clark, P.B., Laxton, D., 1997, Phillips Curves, Phillips Lines and the Unemployment Costs of Overheating, International Monetary Fund Working Paper, no. WP/97/17, February.
 5. Cusack, T.R., Iversen, T., 2000, The Causes of Welfare State Expansion: Deindustrialization or Globalization?, World Politics 52/3, s. 313-349.
 6. Cusack, T.R., Iversen, T., Rehm, P., 2006, Risks at Work: The Demand and Supply Sides of Government Redistribution, Oxford Review of Economic Policy, vol. 22, no. 3, s. 365-389.
 7. Debelle, G., Laxton, D., 1996, Is the Phillips Curve Really a Curve? Some Evidence for Canada, the United Kingdom, and the United States, International Monetary Fund Working Paper, no. WP/96/111, October.
 8. Debelle, G., Vickery, J. 1998, Is the Phillips Curve a Curve? Some Evidence and Implications for Australia, The Economic Record, The Economic Society of Australia, vol. 74 (227), December, s. 384-398.
 9. Smith, D., 2002, Is High Public Spending Good or Bad for You?, Williams de Broë pic, London [online] http://www.cf.ac.uk/carbs/econ/matthewsk/PubSpendFinal.pdf [dostep: 16.09.2007].
 10. Socha, J., Wojciechowski, W., 2004, KoncepcjaNAIRU, dezinftacja a druga fala bezrobocia w Polsce, Bank i Kredyt, marzec.
 11. Vreymans, P., Verhulst, E., 2007, Growth Differentials in Europe: An Investigation into the Causes - Growth Stimulating Policies, WorkForAll, An Independent Socio-Economic Think-Tank [online] http://www.workforall.org/WFA study English.pdf [dostep: 16.09.2007].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu