BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kilar Wioletta (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Zmiany potencjału korporacji informatycznych w Unii Europejskiej w latach 2004-2008
Changes in the Potential of IT Corporations in the European Union: years 2004-2008
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2010, vol. 6, s. 49-65, ryc., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej
Słowa kluczowe
Rozkład geograficzny, Korporacje, Wartość rynkowa, Aktywa, Potencjał przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Geographical distribution, Corporation, Market value, Assets, Potential of enterprise, Comparative analysis, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W niniejszych rozważaniach podjęta zostanie analiza największych korporacji informatycznych, które mają siedziby zarządów w krajach Unii Europejskiej. Zmierzać będę do określenia zmian ich potencjału ekonomicznego w latach 2004-2008 oraz czynników wpływających na rozmieszczenie przestrzenne korporacji informatycznych w Unii Europejskiej. Dla realizacji założonego przedmiotu i celu wykorzystano cechy określające: • zmiany potencjału firm informatycznych (liczba firm, wartość majątku i wartość rynkowa), • zmiany rozmiarów działalności gospodarczej firm (wartość sprzedaży), • efektywność ich działalności (wynik finansowy), • korelacje między rodzajem działalności a wynikami korporacji je reprezentującymi. Podstawową bazę niniejszych rozważań stanowiły dane zaczerpnięte z rankingów Forbes Global 2000 za lata 2004-2008 oraz raporty roczne firm. (fragment tekstu)

The article presents a study of major IT corporations whose management authorities are based in EU member states. Its objective is to identify changes in the economic potential of the corporations in years 2004-2008 as well as factors which determine geographical distribution of IT corporations within the European Union. In order to prove the thesis and the objective, the following determining features have been used: changes in the potential of IT companies (number of companies, as well as the value of assets and market value), scope of company business operations (sales value), effectiveness of their operations (financial profit/loss figure) as well as correspondence between the type of operations and the performance of relevant corporations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec M., 2008, Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy (red. Z. Zioło i T. Rachwał), "Przedsiębiorczość - Edukacja" nr 4, wydawnictwo Nowa Era i Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 24-36.
 2. Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / Functions of industry in the developing of an information society, red. Z. Zioło i T. Rachwał, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 95-109.
 3. Dorocki S., 2008, Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach strategii lizbońskiej na przykładzie Francji [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy (red. Z. Zioło i T. Rachwał), "Przedsiębiorczość - Edukacja" nr 4, wydawnictwo Nowa Era i Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 176-184.
 4. Kilar W., 2009, Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych (red. Z. Zioło i T. Rachwał), "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 97-108.
 5. Rachwał T., Wiederman K., Kilar T., 2009, Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej [w:] Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia / Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding, red. Z. Zioło i T. Rachwał, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 14, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 31-42.
 6. Wajda E., 2006, Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokii w latach 1997-2003 [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło i T. Rachwał, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków s. 219-240.
 7. Zioło Z., 2004, Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu [w:] Przemiany struktur przemysłowych, red. Z. Zioło i Z. Makieła, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 7, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 97-106.
 8. Zioło Z., 2009, Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / Functions of industry in the developing of an information society, red. Z. Zioło i T. Rachwał, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 11-20.
 9. Zimny Z., 2007, Rola korporacji transnarodowych (KTN) w rywalizacji i współpracy Unii Europejskiej w świecie.
 10. http://alcatel-lucent.com/
 11. http://www.nokia.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu