BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawidko Piotr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Biotechnologiczne spółki spin-off Uniwersytetu Jagiellońskiego jako mechanizm transferu technologii
Jagiellonian University's Spin-off Biotechnological Companies as a Mechanism of Technology Transfer
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2012, nr 20, s. 95-107, ryc., tab., bibliogr. 25 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw = The Influence of Innovativeness on Enterprises Development
Słowa kluczowe
Biotechnologia, Transfer technologii, Spin-off, Przepływ wiedzy
Biotechnology, Technology transfer (TT), Spin-off, Knowledge flows
Uwagi
summ.
Abstrakt
Akademickie firmy spin-off, będące najważniejszym elementem rozwoju sektora biotechnologicznego, w Polsce znajdują się w inicjalnym stadium rozwoju. Działalność tego typu pozostawała niezauważana przez władze i organizacje wsparcia przedsiębiorczości niemalże do połowy pierwszej dekady XXI wieku. Dopiero napływ funduszy Unii Europejskiej nakierowanych na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw oraz swoista "moda na innowacyjność" spowodowały wzrost zainteresowania spin-offami (pierwsza publikacja dotycząca firm spin-off w sektorach wysokich technologii, finansowana przez PARP, została wydana w 2006 r.). Uniwersytet Jagielloński jest jedną z dwóch (obok Uniwersytetu Rolniczego) krakowskich uczelni prowadzących kształcenie na kierunku biotechnologia i jedyną, której obecni bądź byli pracownicy naukowi prowadzą działalność gospodarczą typu spin-off. Firmy te stanowią ważny, ze względu na swoją innowacyjność, element krakowskiego skupienia biotechnologiczno-farmaceutycznego (Klastra Life Science). (fragment tekstu)

Spin-off companies constitute an interesting subject of research for economic geographers. The significance of local knowledge networks, tacit knowledge flows and strong links with local social and economic environment are their most important features. Academic spin-offs, created by employees of higher education and R&D establishments, form a specific subgroup among these firms. Spin- -off companies are acknowledged as a most important technology transfer mechanism in the highly innovative modern biotechnology sector. This paper deals with the creation and functioning of the Jagiellonian University's biotech spin- -off companies in the contemporary business environment of Poland. Most of these companies are in an initial phase of development, facing many problems with financing and bureaucracy. The most important barriers to popularization of spin-off activity among researchers are: lack of financing, complicated IP law system, lack of business knowledge among scientists and general focus only on scientific activity among research personnel. The role of Jagiellonian University's technology transfer and entrepreneurship support agencies (i.e. the Jagiellonian Centre of Innovation and the Life Science Technology Park and Cluster) is also discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramovsky L., Simpson H., 2011, Geographic proximity and firm-university innovation linkages: evidence from Great Britain, "Journal of Economic Geography", 11/2011, Oxford University Press, s. 949-977.
 2. Andersson T., Gleadle P., Haslam C., Tsitsianis N., 2010, Bio-pharma: a financialized business model, "Critical Perspectives on Accounting", 21, Elsevier, s. 631-641.
 3. Birley S., 2002, Universities, Academics and Spinout Companies: Lessons from Imperial, International "Journal of Entrepreneurship Education", 1/1, s. 133-153.
 4. Boschma R.A., Wentig R., 2004, The spatial evolution of British automobile industry, "Papers in Evolutionary Economic Geography", 05/04, Utrecht University, Utrecht.
 5. Clarysse B., Degroof J., Heirman A., 2003, Growth paths of technology-based companies in life scien-ces and information technology, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 6. Coenen L., Moodysson J., Asheim B.T., 2004, Nodes, Networks and Proximities: On the Knowledge Dynamics of the Medicon Valley Biotech Cluster, "European Planning Studies", vol. 12, No 7, Carfax Publishing, s. 1003-1018.
 7. Cooke P., 2004, The accelerating evolution of biotech clusters, "European Planning Studies", vol. 12, No 7, Carfax Publishing, s. 915-920.
 8. Decarolis D.M., Deeds D.L., 1999, The Impact of Stocks and Flows of Organizational Knowledge on Firm Performance: An Empirical Investigation of the Biotechnology Industry, "Strategic Management Journal", 20/10, Wiley-Blackwell, s. 953-968.
 9. Eliasson G., 2000, Industrial policy, competence blocs and the role of science in economic development, "Journal of Evolutionary Economics", vol. 10, Springer Verlag, s. 217-241.
 10. Etzkowitz H., Leydesdorff L., 1997, Universities and the global knowledge economy, Pinter, London.
 11. Gertler M., Vinodrai T., 2009, Life Sciences and Regional Innovation: One Path or Many?, "European Planning Studies", vol. 17, No 2, Routledge, London, s. 235-260.
 12. Kukk P., Truve E., 2008, Estonian Biotechnology Strategy 2008-2013, Estonian Biotechnology Association, Tallin.
 13. Landry R., Amara N., Rherrad I., 2006, Why are some university researchers more likely to create spin- -offs than others? Evidence from Canadian universities, "Research Policy", 35, Elsevier, s. 1599- 1615.
 14. Lawton-Smith H., 2004, The Biotechnology Industry in Oxfordshire: Enterprise and Innovation, "European Planning Studies", vol. 12, No 7, Carfax Publishing, s. 985-1001.
 15. Lawton-Smith H., Ho K., 2006, Measuring the performance of Oxford University, Oxford Brookes University and the government laboratories' spin-off companies, "Research Policy", 35, Elsevier, s. 1554-1568.
 16. Lawton-Smith H., Romero S., Bagchi-Sen S., 2008, Oxfordshire biomedical university spin-offs: an evolving system, "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society", 1/2008, s. 303-319.
 17. Lawton-Smith H., Bagchi-Sen S., 2010, Triple helix and regional development: a perspective from the Oxfordshire in the UK, "Technology Analysis & Strategic Development", 22/7, Routledge, London, s. 805-818.
 18. Mroczkowski T., Khilji S.E., Bernstein B., 2006, From invention to innovation: toward developing an integrated innovation model for biotech firms, "Journal of Product Innovation Management", 23, Product Development & Management Association, s. 528-540.
 19. Nicolaou N., Birley S., 2003, Academic Networks in trichotomous categorization of university spin- -outs, "Journal of Business Venturing", 18, s. 333-359.
 20. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 21. Regulamin: Zasady tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 22. Raport nt. komercjalizacji wyników badań naukowych w dziedzinie life science w Małopolsce, 2007, Jagiellońskie Centrum Innowacji, Kraków.
 23. Sorenson O., 2003, Social networks and industrial geography, "Journal of Evolutionary Economics", 13, Springer Verlag, s. 513-527.
 24. Tamowicz P., 2006, Przedsiębiorczość akademicka: spółki spin-off w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 25. Ter Wal A.L.J., Boschma R.A., 2007, Co-evolution of firms, industries and networks in space, "Papers in Evolutionary Economic Geography", 07/07, Utrecht University, Utrecht.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu