BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczyk Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Sytuacja gospodarcza Grecji - skutki liberalizmu czy etatyzmu?
The Economic Situation of Greece - the Effects of Etatism or Liberalism
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 230, s. 76-94, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Etatyzm, Liberalizm gospodarczy, Sytuacja gospodarcza, Rentowność obligacji, Dług publiczny, Stopa bezrobocia
Economic crisis, Statism, Laissez faire, Economic situation, Bond yield, Public debt, Unemployment rate
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Grecja
Greece
Abstrakt
Światowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 roku, nadal trwa. Grecja wciąż nie potrafi zwalczyć objawów kryzysu, a wprowadzenie liberalnych zasad gospodarczych wymaga wielu reform. Celem artykułu jest prezentacja, analiza i ocena sytuacji gospodarczej Grecji w kontekście kryzysu gospodarczego. Autor analizuje sytuację gospodarczą Grecji od 2004 roku, czyli od rozszerzenia Unii Europejskiej, jednak w dużym stopniu koncentruje swoją uwagę na przemianach gospodarczych, jakie miały miejsce w ostatnim roku. W celu oceniania sytuacji gospodarczej Grecji (na tle pozostałych krajów UE) przeanalizowano takie mierniki ekonomiczne, jak: rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych, deficyt/nadwyżka finansów publicznych w stosunku do PKB, dług publiczny brutto (w min euro), dług publiczny (w % PKB), realne tempo wzrostu PKB, stopa bezrobocia osób w przedziale wiekowym od 15 do 64 lat, zmiany całkowitego poziomu zatrudnienia, wydajność pracy na zatrudnionego oraz długoterminowe ratingi Grecji. Pozwoliło to zobrazować sytuację, w jakiej znalazła się Grecja, a także wskazać ewentualne sposoby jej poprawienia. (abstrakt oryginalny)

The global economic crisis that began in 2008 continues. Greece cannot overcome the symptoms of the crisis, and the introduction of liberal economic policy requires a number of reforms. This article aims to present, analyze and evaluate the economic situation of Greece in the context of economic crisis. The author analyzes the economic situation of Greece since 2004, i.e. from EU enlargement, however, attention was focused on economic changes that took place in the last year. In order to analyze the economic situation of Greece (in comparison with the other EU countries), the following economic measures were taken into account: the ten-year treasury bond yield, the deficit / surplus of public finances in relation to GDP, gross public debt (in million euros), public debt (as % of GDP), the real GDP growth, unemployment rate (persons 15 to 64 years old), changes in total employment, labor productivity per employee and long-term ratings of Greece. This allowed to illustrate the situation faced by Greece, and to indicate the possible ways to improve it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank of Greece, 2010a, Summary of the Annual Report 2009, April.
 2. Bank of Greece, 2010b, Financial Stability Report, July
 3. Boston W., 2011, Want to Buy a Piece of a Greek Island? Greece's Government Prepares to Sell Up to $42.9 Billion of Public Property to Reduce Its Mountain of Debt, The Wall Street Journal, 6 June [online] http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304563104576357240646607566.html [dostęp: 20.06.2012].
 4. Bryant R.C., Garganas N.C., Tavlas G.S. (eds.), 2001, Greece's Economic Performance and Prospects, Bank of Greece, The Brookings Institution, Athens.
 5. datosmacro.com, 2012, Rating: Greece Credit Rating [online] http://www.datosmacro. com/en/ratings/greece [dostęp: 17.02.2012].
 6. Dudkiewicz B., Cena solidarności europy w kontekście problemów zadłużeniowych Grecji [online] http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE3/2Dudkiewicz.pdf [dostęp: 1.02.2012].
 7. ECB, 2009, Annual Report 2008.
 8. ECB, 201 la, Monthly Bulletin, April
 9. ECB, 201 lb, Monthly Bulletin, June.
 10. Euler Hermes, 2011, Grecja: w tym roku upadnie o 20 proc. więcej przedsiębiorstw. Komentarz Euler Hermes, Warszawa, 21 czerwca.
 11. European Commision, 2010, Commision Staff Working Document, European Economic Forecast Autumn 2010.
 12. European Commision, June 2011, Communication form the Commission to the Council. Follow-up to the Council Decision 2010/320/EU addressed to Greece, with a view to reinforcing and deepening fiscal surveillance and giving notice to Greece to take measures for the deficit reduction judged necessary to remedy the situation of excessive deficit.
 13. European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2011a, European Economic Forecast, Spring 2011.
 14. European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2011b, European Economy, The Economic Adjustement for Greece. Fourth review - Spring 2011, Occasional Papers 82.
 15. Eurostat, 201la, General Government Gross Debt [online] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.dotab=table&init=l&plugin=l&language=en&pcode=tsieb090 [dostęp: 28.12.2011].
 16. Eurostat, 201lb, Government Bond Yields, 10 Years' Maturity - Annual Data [online] http:// appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=irt_lt_gby10_a&lang=en [dostęp: 23.07.2011].
 17. Eurostat, 201lc, Long Term Government Bond Yields [online] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.dotab=table&init=l&plugin=l&language=en&pcode=teimfD50 [dostęp: 28.12.2011].
 18. Eurostat, 2011d, Unemployment Rates by Sex, Age and Highest Level of Education Attained (%) [online] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa urgaed&lang=en [dostęp: 23.07.2011].
 19. Eurostat, 201le [online] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home [dostęp: 28.12.2011].
 20. macronext, 2012, Długoterminowe ratingi w walucie zagranicznej [online] http://www. macronext.pl/?p=24 [dostęp: 22.09.2011].
 21. Międzynarodowy Fundusz Walutowy [online] http://www.imf.org [dostęp: 22.08.2011].
 22. Ministerstwo Finansów, 2010, Kryzys grecki - geneza i konsekwencje. Dokument uzupełniający do Ram Strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, Warszawa, 26 października.
 23. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2012, Informator ekonomiczny o krajach świata. Grecja [online] http://www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20-%20pdf/Grecja/Grecja%2004.pdf [dostęp: 13.03.2012].
 24. Money Markets, 2011, Komentarz rynkowy ~ lipiec 2011 [online] http://www.moneymakers. pl/blog/komentarz-rynkowy-lipiec-2011 [dostęp: 20.06.2012].
 25. Nelson R.M., Belkin P, Mix D.E., 2011, Greece's Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Implications, Congressional Research Service, August 18.
 26. OECD 2010, Greece at a Glance Policies for a Sustainable Recovery [online] http://www. oecd.org/greece/44785912.pdf [dostęp: 20.06.2012].
 27. PAP, 2011a, Kilka tysięcy Greków nie żyje, ale emerytury pobiera nadal [online] http://finanse.wp.pl/kat, 1515,title,Kilka-tysiecy-Grekow-nie-zyje-ale-emerytury-pobiera- nadal,wid,13478403,wiadomosc.html [dostęp: 22.09.2011].
 28. PAP 2011b, Standard & Poor's obniżył rating Grecji do CCC [online] http://finanse.wp.pl/kat,1356,title,Standard-Poors-obnizyl-rating-Grecji-do-CCC,wid,13504946,raport_specjalny.html?ticaid=lcc2d [dostęp: 22.09.2011].
 29. Piątka na kryzys: Grecy krwawią. Jakie będą konsekwencje?, 2011, wyborcza.biz, 11 lipca [online] http://wyborcza.biz/biznes/l,101562,9923590,Piatka_na_kryzys_Grecy_krwawią_Jakie_beda_konsekwencje_.html [dostęp: 20.06.2012].
 30. Rating Grecji w dół. Frank ostro w górę, 2011 [online] http://wyborcza.biz/gieldy/1,101260,9638096,Rating_Grecji_w_dol_Frank_ostro_w_gore.html [dostęp: 22.09.2011].
 31. Rynkiewicz, M., 2012, Gracze mają tego dosyć. Grecja powinna splajtować [online] http:// www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/gpw;gracze;maja;tego;dosyc;grecja;powinna;splajtowac,241,0,1028849.html [dostęp: 19.02.2012].
 32. Schwab, K., 2010, The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Switzerland.
 33. The PIIGS that won't Fly, A Guide to the Euro-zone's Troubled Economies, 2010, The Economist, 18 May [online] http://www.economist.com/node/15838029 [dostęp: 13.03.2012].
 34. Trzecia agencja ratingowa-Moody's-obniża rating Grecji, 2009 [online] http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7390564,Trzecia_agencja_ratingowa_Moody_s_obniza rating.html [dostęp: 22.09.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu