BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Jerzy (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Rozwiązania uogólnione wybranych zadań optymalizacji nieliniowej
Generalized Solutions of Some Non-Linear Optimization Problems
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 50, s. 67-80, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Optymalizacja decyzji, Teoria wspomagania decyzji
Decision making, Decision optimization, Theory of decision support
Uwagi
summ.
Abstrakt
W przedstawionym opracowaniu zaproponowano konkretne, autorskie uogólnienia wybranych, klasycznych metod teoretycznych, które mogą być wykorzystywane do celów wspomagania podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych i zarządczych z wykorzystaniem niektórych idei aplikowania do tego celu metod wykorzystujących procedury uogólnionych macierzy odwrotnych w optymalizacji liniowej.(fragment tekstu)

In the paper we suggest particular, author's generalizations of the chosen classical theoretical methods to be used to the aid of the treatment of the optimal economic and managerial decisions with the use of some ideas applied to the end of methods of the generalized inverse matrices in the linear optimization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gass S.I.: Programowanie liniowe. PWN, Warszawa 1980.
 2. Martos B.: Programowanie nieliniowe. Teoria i metody. PWN, Warszawa 1983.
 3. Mika J.: O pewnej wersji metody macierzy pseudoodwrotnych w programowaniu liniowym. ,"Przegląd Statystyczny" 1982, nr 1.
 4. Mika J.: Ob odnom metodie wyczislenia obobszczennych reszeni zadacz liniejnogo programirowania i jego primienieniach w planirowani. Kurzfassungen der Beitrage, Mathematik und Kybemetik in der Ökonomie VII, Halle- Wittenberg 1982.
 5. Mika J.: On Determining Optimal Generalized Solution of Different Types of Linear and Nonlinear Programming Problems by Means of Pseudoinverse Matrix Method. Kurzfassungen der Beitrage, Mathematik und Kybemetik in der Ökonomie VIII, Magdeburg 1985.
 6. Mika J.: O wynikach eksperymentów obliczeniowych z zastosowaniem algorytmu metody macierzy pseudoodwrotnych w programowaniu liniowym. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 413, Wrocław 1989.
 7. Mika J.: Uogólnione rozwiązania i korekcje sprzecznych modeli optymalizacyjnych we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji ekonomicznych. AE, Katowice 1990.
 8. Mika J.: Optymalne uogólnione rozwiązania zadań programowania matematycznego z liniowym układem warunków ograniczających w procesach wspomagania podejmowania decyzji. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Organizacja i Zarządzanie, Z. 2, Gliwice 2000.
 9. Mika J.: Rozwiązania uogólnione w procesach decyzyjnych. AE, Katowice 1994.
 10. Mika J.: On the Solutions of Generalized Optimization Problems with the Linear Restrictive Constrains. "Journal of Economics and Management", Vol. l, The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Katowice 2004.
 11. Mika J.: Uogólnione rozwiązania optymalne w procesach wspomagania podejmowania decyzji. Dom Ekonomisty, Biuletyn Naukowo-Informacyjny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, nr 1/32/2004, 2005.
 12. Nykowski L: Programowanie liniowe. PWE, Warszawa 1980.
 13. Wit R.: Metody programowania nieliniowego. WNT, Warszawa 1986.
 14. Zangwill W.I.: Programowanie nieliniowe. WNT, Warszawa 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu