BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących aktywność turystyczną domowych gospodarstw emerytów w Polsce
The Use of Log-Linear Analysis for the Selection of the of Factors Describing Tourist Activity of Pensioners' Households in Poland
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2012, nr 68, s. 5-16, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna, Aktywność turystyczna, Ruch turystyczny, Emeryci, Gospodarstwa domowe
Statistical analysis, Tourist activity, Tourist movement, Pensioners, Households
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba wyodrębnienia zmiennych, które wpływają na podjęcie decyzji o wyjeździe turystycznym w domowych gospodarstwach emerytów. (fragment tekstu)

The article attempts to select variables which influence the decision to go on holiday in pensioners' households. The information on tourist activities of pensioners' households has been taken from the survey entitled Tourism and Recreation in Households, conducted by the Central Statistical Office (GUS) in 2009. A log-linear analysis was used for the purpose of selecting the optimal set of factors determining the decision to go on holiday, as categorical variables were taken into account in the study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk I. 2009. The Use of the Correspondence Analysis in the Research of the Tourist Activity of University Students. Folia Oecon. Stetin. 8 (16).
 2. Bąk I., Sompolska-Rzechuła A. 2011. Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników determinujących wyjazdy turystyczne wybranej kategorii gospodarstw domowych, w: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Pr. Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia 176 (18), 184-192.
 3. Brudnicki R. 2006. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań turystycznych mieszkańców Torunia. Toruń, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 83-231-2002-1.
 4. Dobosz M. 2004. Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza ELIT, 365-376.
 5. Kamiński A. 1986. Czas wolny osób starszych, [w:] Encyklopedia seniora. Red. I. Borsowa, W. Pedziach, J. Piotrkowski, T. Rożniatowski, S. Rudnicki. Warszawa, Wiedza Powszechna, 126-133.
 6. Lubowicz Z. 1990. Turystyka młodzieży polskiej lat osiemdziesiątych. Warszawa, Instytut Badań Problemów Młodzieży, Instytut Turystyki, 16.
 7. Naumowicz K. 1987. Turystyka jako sfera zaspokajania potrzeb osobistych. Szczecin, Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej.
 8. Pawlusiński R. 2008. Gospodarcze aspekty turystyki, [w:] Turystyka. Red. W. Kurek. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 339-405.
 9. Salamaga M. 2008. Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych. Prz. Stat. 55 (4), 40-51.
 10. Stanisz A. 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. T. 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków, StatSoft., 269-307.
 11. Szwedziak K. 2005. Wykorzystanie Bayesowskiego modelu do oceny zmian wzrostu fasoli (Phasoleum Vulgaris). Inż. Rol. 14, 347-351.
 12. Śniadek J. 2007. Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce. Gerontologia Polska 15 (1-2), 21-30.
 13. Tomczyk E., Widłak M. 2010. Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy. Bank i Kredyt 41 (1), 99-128.
 14. Wodejko S. 1998. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa. ISBN 83-86919-23-X.
 15. Żołnierczuk-Kieliszek D.U., Kulik T.B., Pacian A.B., Stefanowicz A. 2006, Społeczno-zdrowotne uwarunkowania decyzji kobiet o stosowaniu hormonalnej terapii zastępczej. Wiad. Lek. 59 (9-10), 664-668.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu