BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Becker Aneta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zastosowanie metody AHP do uszeregowania województw Polski pod względem wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach
Application AHP Method to Ranking Polish Voivodships in Terms of Use ICT Technology in Enterprises
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2012, nr 68, s. 17-26, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Analityczny proces hierarchiczny, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Zróżnicowanie regionalne, Narzędzia zarządzania
Analytic Hierarchy Process (AHP), Information and Communication Technology (ICT), Regional diversity, Management tools
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ranking województw Polski ze względu na poziom wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2010 roku. Przypuszcza się, że zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych różnicuje województwa w Polsce. W badaniach zastosowano metodę wielokryterialnego porządkowania wariantów decyzyjnych AHP (analityczny proces hierarchiczny, ang. Analytic Hierarchy Process), która umożliwiła ocenę poszczególnych regionów kraju ze względu na stosowanie nowoczesnych narzędzi pracy wspomagających zarządzanie i funkcjonowanie współczesnych firm. (fragment tekstu)

The purpose of this article is ranking Polish voivodships in terms of utilization of information and telecommunication technologies in enterprises during the year 2010. In the research, there has been used multi-criteria decision support method AHP (Analytic Hierarchy Process). The algorithm which has been used enabled the analysis of voivodships' positions in the ranking with regard to varying advancement of specific areas in the ICT area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus W., Gręda A. 2005. Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich. Badania Operacyjne i Decyzje 2, 5-36.
 2. Adamus W., Łasak P. 2010. Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym. Bank i Kredyt 41 (4), 73-100.
 3. Downarowicz O., Krause J., Sikorski M., Stachowski W. 2000. Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego. Wybrane metody ergonomii i nauki o eksploatacji. Gdańsk, Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 7-42.
 4. Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 2003. Red. A. Małachowski. Wrocław, Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ISBN 83-7011-618-3.
 5. Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. 2006. Red. T. Trzaskalik. Warszawa, PWE, ISBN 83-208-1636-X.
 6. Saaty T.L. 1977. A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of Mathematical Psychology 15 (3), 234-281.
 7. Saaty T.L. 1980. The Analytic Hierarchy Process. New York-London, McGraw-Hill International Book Co, ISBN 0070543712.
 8. Saaty T.L. 2001. Decision-Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decision in a Complex World. New Edition. Analytic Hierarchy Process Series Vol. 2. Pittsburgh, RWS Publications, ISBN-10: 96203178X: ISBN-13, 9780962031786.
 9. Saaty T.L. 2005. Creative Thinking, Problem Solving and Decision Making. Pittsburgh, RWS Publication, ISBN-10: 1888603038, ISBN-13: 978-1888603033.
 10. Saaty T.L. 2006. Rank from Comparisons and from Ratings in the Analytic Hierarchy, Network Processes. EJOR 168 (2), 557-570.
 11. Skorupka D., Duchaczek A. 2010. Zastosowanie metody AHP w optymalizacji procesów decyzyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć logistycznych. Zesz. Nauk. WSOWL 3 (157), 54-62.
 12. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do roku 2020. 2008. Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.polskawschodnia.gov.pl/Dokumenty/Lists /Dokumenty%20programowe/Attachments/93/Strategia_PW_po_RM.pdf, dostęp 28.10.2011.
 13. Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r. Warszawa, GUS. http://www.stat.gov.pl/gus/5480_ wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm , dostęp 27.04.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu