BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Usman Yousaf (University of Sargodha, Pakistan), Rida Zulfiqar (University of Sargodha, Pakistan), Madiha Aslam (University of Sargodha, Pakistan), Mohsin Altaf (University of Sargodha, Pakistan)
Tytuł
Studying Brand Loyalty in the Cosmetics Industry
Lojalność marki w przemyśle kosmetycznym
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 4, s. 327-337, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Wiarygodność, Marka, Lojalność, Przemysł kosmetyczny
Credibility, Brand, Loyalty, Cosmetic industry
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Praca jest poświęcona zagadnieniu lojalności marki. Jej celem jest rozpoznanie wpływu na budowanie lojalności marki takich czynników jak wiarygodność marki, znajomość marki, wizerunek marki, jakość odbioru oraz znajomość produktu. Metody: Dane do analizy zostały zebrane wśród studentek jednego z wydziałów Uniwersytetu Sargodha. Ostateczna analiza została przeprowadzona dla 125 poprawnych odpowiedzi. W celu sprawdzenia wiarygodności skali została zastosowana statystyka Cronbach's Alpha. Metoda regresji została użyta w celu przetestowania hipotezy. Natomiast analiza korelacji została zastosowana w celu zbadania zależności między zmiennymi niezależnymi (wiarygodność marki, znajomość marki, wizerunek marki, jakość odbioru oraz znajomość produktu) oraz zmienną zależną (lojalność marki). Wyniki i wnioski: Wyniki wykazały dodatnią zależność pomiędzy wiarygodnością marki, znajomością marki, wizerunkiem marki, jakością odbioru oraz znajomością produktu (zmienne niezależne) a lojalnością marki (zmienna zależna). Wszystkie zmienne związane ze znajomością marki miały największy wpływ na lojalność marki oraz zgodnie z wynikami badań najbardziej rozpoznawalną marką była L'Oreal. Praca ta została poświecona zbadaniu lojalności marki na Uniwersytecie Sargodha. Jednak co należy podkreślić, celem tych badań było ustalenie czy przemysł kosmetyczny powinien skupić się na wiarygodności marki, znajomości marki, wizerunku marki, jakości odbioru oraz znajomości produktu w celu budowania lojalności marki. Według wiedzy posiadanej przez Autorów, badania te były pierwszymi tego typu przeprowadzonymi na Uniwersytecie Sargodha, które miały na celu zbadanie świadomości studentów w zakresie wiarygodności marki, znajomości marki, wizerunku marki, jakości odbioru oraz znajomości produktu odnośnie wyrobów kosmetycznych. Wyniki badań są ograniczone ze względu na ograniczenie geograficzne grupy studentów, wśród których przeprowadzono badania (jeden wydział Uniwersytetu Sargodha). Badania mogą być przeprowadzone na innych uniwersytetach w Pakistanie. (abstrakt oryginalny)

Background: The purpose of this research is to know the brand loyalty and contribute to the knowledge that how brand credibility, brand awareness, brand association, perceived quality, and product knowledge is important to build brand loyalty. Method: Data were collected from the female's students of department from the university of Sargodha Final analysis was performed on 125 valid respondents. Cronbach's Alpha statistic was used in order to check the reliability of the scale. Regression was used in order to test the hypothesis. Correlation analysis was used to study the relationship between the variables such that this analysis studied the positive relation of all the independent variables (brand credibility, brand awareness, brand association, perceived quality and product knowledge) with the dependent variable (brand loyalty). Results and Conclusion: The results indicate the positive relationships between brand credibility, brand awareness, brand association, perceived quality, product knowledge (independent variables) and brand loyalty (dependent variables). Further among all the variables studied brand awareness has the highest impact on brand loyalty and according to this research L'Oreal consumer is more as compare to other brands. Although this research specifically studies the Brand Loyalty in University of Sargodha. However more importantly, the purpose of this study is that cosmetic industry must focus on brand association, perceived quality, product knowledge, brand credibility in order to build Brand Loyalty. To the best of researcher's knowledge, this research is first of its kind in the University of Sargodha which studies student's credibility, awareness, association, perceived quality, product knowledge and loyalty toward their favorite cosmetics brand. The results of this study are limited by the specificity of the geographic context by taking a sample of 125 students of one department from total population of University of Sargodha. This study can be expanded to different universities of Pakistan. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A. 1991, Managing Brand Equity, the Free Press, New York.
 2. Aaker D.A. 1991, Managing Brand Equity, Macmillan, New York, NY.
 3. Aaker D.A. 1996, Building Strong Brands, Free Press, New York, NY.
 4. Bolton R.N., Drew J.H. 1991, A multistage model of customer's assessment of service quality and value, Journal of Consumer Research, 17, 4, 365-84.
 5. Chen C.W., Chen T.H., Lin Y.F., 2011, Statistical analysis for consumers' intensions of purchasing cosmetics. Sfrican Journal of Business Management. 5, 20, 8271-8276.
 6. Day G.S. 1969, A two-dimensional concept of brand loyalty, Journal of Advertising Research, 9, 29-35.
 7. Dick A.S., Basu K. 1994, Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework, Journal of the Academy of Marketing Science, 22, 99-113.
 8. Erdem T. and Swait J. 1998, Brand equity as a signaling phenomenon, Journal of Consumer Psychology, 7, 2, 131-57.
 9. Ergin E.A., 2005, Brand Loyalty in the cosmetics industry: a field study on Turkish women's brand loyalty among cosmetics products, Journal of Business&Economics Research, 3, 5.
 10. Grewal D., Monroe K. B., Krishnam R. 1988, The effects of price-comparison advertising on buyers' perceptions of acquisition value, transaction value, and behavioral intentions, Journal of Marketing, 62, 2, 46-60.
 11. Holden S. 1993, Understanding brand awareness: let me give you a clue!, Advances in Consumer Research, 20, January, 383-8.
 12. Jacoby J. 1971, A model of multi brand loyalty, Journal of Advertising Research, 11, 25-31.
 13. Jacoby J., Olson J.C. 1970, an Attitude Model of Brand Loyalty: Conceptual Underpinnings and Instrumentation Research, John Wiley & Sons, New York, NY.
 14. Jamal A., Khan M.S., Tsesmetzi M.S., 2012, Information cues roles in product evaluations: the case of the UK cosmetics market, Journal of Strategic Marketing, 20, 3, 249-265.
 15. Keller K.L. 2003, Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity, Pearson, Upper Saddle River, NJ.
 16. Khraim H.S., 2011, The influence of brand loyalty on cosmetics buying bahavior of UAE female consumers. International Journal of Marketing Studies. 3, 2.
 17. Kim T., Lee H.Y., 2011, External validity of market segmentation methods: a study of buyers of prestige cosmetic brands. European Journal of Marketing, 45, 1/2, 153-169.
 18. Kotler P., Keller K.L. 2009, Marketing Management, 13th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
 19. Kayaman R., Arasli H. 2007, Customer based brand equity: Evidence from hotel Industry, Managing Service Quality, 17, 92-109.
 20. Lai Ch.S., Chiu Ch.J., Yang Ch.F., Pai D.Ch., 2010, The effects of corporate social responsibility on brand performance: the mediating effect ofindustrial brand equity and corporate reputation. Journal of Business Ethics, 95, 3, 457-469.
 21. Laurent G., Kapferer J., Roussel F. 1995, The underlying structure of brand awareness scores, Marketing Science, 14, March, 170-9.
 22. McCarthy M.S., Heath T.B., Milberg S. J. 2001, New brands versus brand extensions, Attitudes versus choice: Experimental evidence for theory and practice, Marketing Letters, 12, 1, 75-90.
 23. Mariotti J., 1999, Smart Things to Know about Brands and Branding, Capstone Publishing, London.
 24. O'Cass A., Lim K., 2002, Toward understanding the young consumer's brand Associations and ethnocentrism in the lion's port, Psychology and Marketing, 19, 9, 759-775.
 25. Oliver R.L. 1999), Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, 4, 33-44.
 26. Papista E., Dimistriadis 2012, Exploring consumer brand relationship quality and indentification: Qualitatice evidence from cosmetics brands. Qualitative Market Research: An International Journal, 15, 1, 33-56.
 27. Ramaseshan B., Tsao H-Y, 2007, Moderating effects of the brand concept on the relationship between brand personality and brand equity, Journal of Brand Management, 14, 458-466.
 28. Yoo B., Donthu N., Lee S., 2000, An examination of selected marketing mix elements and brand equity, Journal of the Academy of Marketing Science, 28, 2, 195-211.
 29. Zeithaml V.A., 1988, Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence, Journal of Marketing, 52 July, 2-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu