BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perzyńska Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Modyfikacja metody Batesa-Grangera wyznaczania wag prognoz złożonych
The Modification of Bates-Granger's Estimation Method of the Weights of Combined Forecasts
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2012, nr 68, s. 67-74, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Metody prognozowania, Prognozowanie
Forecasting methods, Forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zostanie przedstawiona modyfikacja metody Batesa-Grangera stosowanej do wyznaczania wag prognoz złożonych. W toku badań empirycznych zostanie zweryfikowana hipoteza mówiąca, że prognozy otrzymane za pomocą zaproponowanej metody charakteryzują się większą dokładnością niż prognozy złożone z wagami wyznaczonymi z wykorzystaniem metody Batesa-Grangera oraz prognozy przeciętne będące średnimi arytmetycznymi prognoz indywidualnych. (fragment tekstu)

In the paper, the author presents modification of Bates-Granger's method estimation the weights of combined forecasts. The illustration of theoretical considerations is the empirical example, in which individual and combined forecasts calculates for economic variable with seasonal fluctations. The accuracy of combined forecasts compares with accuracy of arithmetic mean of their component forecasts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong J. 2001. Principles of forecasting: a handbook for researchers and practitioners. Boston, Kluwer Academic Publishers, ISBN: 0-7923-7930-6.
  2. Bates J., Granger C. 1969. The combination of forecasts. Operat. Res. Quarterly 20, 451-468.
  3. Dittmann P., Dittmann I., Szabela-Pasierbińska E., Szpulak A. 2009. Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków. Oficyna a Wolters Kluwer Business, ISBN: 978-83-7526-696-2.
  4. Granger C., Newbold P. 1974. Experience with forecasting univariate time series and the combination of forecasts. J. Royal Statist. Soc., Ser. A, 137, 131-165.
  5. Greszta M., Maciejewski W. 2005. Kombinowanie prognoz gospodarki Polski. Gospodarka Narodowa 5-6, 49-61.
  6. Zawadzki J. 1996. Modelowanie predyktywne i prognozowanie zjawisk w skali mikroekonomicznej. Szczecin. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, 228.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu