BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mularczyk Anna
Tytuł
Fraktalne wspomaganie zarządzania zapasami
The Fractional Support of Reserves Management
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 50, s. 97-12, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Zarządzanie zapasami, Geometria fraktalna, Analiza ryzyka, Gospodarka materiałowa
Inventory management, Fractal analysis, Risk analysis, Material economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodę analizy i oceny ryzyka na podstawie miary, jaką jest wymiar fraktalny. Metodę tę nazwano analizą ARRS. Istotne jest, iż nie ma w niej konieczności przyjmowania założenia o normalności rozkładu badanego szeregu. Dzięki temu może ona wnieść dodatkowe informacje o badanym zjawisku, bez konieczności przyjmowania upraszczających założeń. Metoda ta wywodzi się z teorii chaosu (co ma duże znaczenie ze względu na burzliwość otoczenia współczesnych przedsiębiorstw), a ściślej rzecz biorąc - z geometrii fraktalnej. W dalszej części artykułu zostaną scharakteryzowane fraktale oraz wymiar fraktalny, tak aby kolejno móc je połączyć z pojęciem ryzyka towarzyszącego działalności przedsiębiorstwa i przedstawić metodę ARRS. Następnie zostaną przedstawione wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w pewnym przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz wyciągnięte wnioski.(fragment tekstu)

In the paper the fractional method of risk analysis (ARRS) as the support of reserves management has been presented. Turbulence of the contemporary market is the reason for the application of the fractional methods (as derived from chaos theory) into enterprises. The main element of the ARRS analysis is the rescaled range analysis - via one the fractional dimension is assessed. The fractional dimension is very susceptible measure to heterogeneity. The results of the researches carried out in a productive enterprise as an exemplary case of the proposed method have been presented. The demand for blank, which is the main resource in the enterprise, was examined. The importance and high risk concerned with the management of blank resources have been stressed. All of the examined sets of data had chaotic character and variation higher than in random walk which indicated high risk level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania operacyjne. Red. E. Ignasiak. PWE, Warszawa 1996.
 2. Jakimowicz A: Organizacje fraktalne i chaotyczne. W: Multimedia w biznesie. Red. L. Kiełtyka. Zakamycze, Kraków 2003, s. 125-138.
 3. Krawczyk A: Geometria fraktalna jako instrument opisu organizacji. "Przegląd Organizacji" 2001, nr 4, s. 17-20.
 4. Kurdewicz J.: Fraktale i chaos. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
 5. Mandelbrot B.B: The Fractal Geometry of Nature. W.H. Freedman and Company, New York, Berlin, Heidelberg 1982.
 6. Mandelbrot B.B: Gaussian Self-Afinity and Fractals: Globality, The Earth, 1/f Noise, and R/S. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg 2002.
 7. Mastalerz-Kodzis A.: Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali. AE, Katowice 2003.
 8. Mularczyk A: Analiza ryzyka w działalności przedsiębiorstwa z zastosowaniem metod fraktalnych. Politechnika Śląska, 2005.
 9. Mulligan R.F.: Fractal Analysis of Highly Volatile Markets: an Application to Technology Equities. "The Quarterly Review of Economics and Finance" 2004, No. 44, pp. 155-179.
 10. Mulligan R.F., Lobardo G.A.: Maritime Businesses: Volatile Stock Prices and Market Valuation Inefficiencies. "The Quarterly Review of Economics and Finance" 2004, No. 44, pp. 321-336.
 11. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 12. Peitgen H.O., Jürgens H., Saupe D.: Fraktale. Granice chaosu, PWN, Warszawa 2002.
 13. Perechuda K.: Organizacja fraktalna. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Red. K. Perechuda. Placet, Warszawa 2000, s. 25-35.
 14. Peters E.E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. WIG-Press, Warszawa 1997.
 15. Purczyński J.: Wybrane problemy numeryczne stosowania analizy R/S. "Przegląd Statystyczny" 2000, R. XLVII, Zeszyt 1-2, s. 17-21.
 16. Warnecke H.J.: Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. PWN, Warszawa 1999.
 17. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
 18. www.alpha.mini.pw.edu.pl/MiNIwyklady/fraktale (06.2006).
 19. www.encyklopedia.pwn.pl/0_3.html (03.2005).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu