BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sączewska-Piotrowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza zróżnicowania ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej
Analysis of Diversity of Poverty and Social Exclusion in the European Union
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, nr 66, s. 27-38
Tytuł własny numeru
Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Wykluczenie społeczne, Polityka społeczna, Taksonomia statystyczna
Poverty, Social exclusion, Social policy, Statistical taxonomy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest wyodrębnienie za pomocą metod taksonomicznych grup pm1stw UE o podobnym stopniu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Analiza zostanie przeprowadzona przy użyciu znanych i często stosowanych w badaniach empirycznych metod, opartych na podobieństwie taksonomicznym obiektów wielocechowych: metody Warda i metody k-średnich.

In this paper the taxonomic methods have been used to separate similar groups regarding the level of poverty and social exclusion. An analysis has been made using known and often used methods based on the taxonomic similarity of the multivariable objects: Ward method and k-means method. These two procedures have given different results of the classification. These results have been evaluated by using one of the compatibility classification coefficient (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Szukiełojć-Bieńkuńska: Miary ubóstwa i wykluczenia społecznego w praktyce i propozycjach Eurostatu. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. badania. metody. Wyniki. Red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Kopińska. IPiSS, Warszawa 2005.
  2. S. Golinowska i in. Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje Polska, Europa i świat. IPiSS, Warszawa 2008.
  3. A. Stanisz: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków 2007.
  4. J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu