BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiedoruk Barbara (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Outsourcing usług podatkowych i księgowych jako narzędzie zarządzania ryzykiem podatkowym
Outsourcing of Tax and Accounting Services as a Tool for Risk Management Tax
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 95-103, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Usługi księgowe, Outsourcing w księgowości, Ryzyko podatkowe
Accounting services, Accounting outsourcing, Tax risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ryzyko podatkowe można najogólniej zdefiniować jako niepewność dotycząca podjętych i zaniechanych działań z punktu widzenia negatywnych skutków podatkowych. Jest ono istotnym elementem ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Minimalizacja ryzyka podatkowego jest więc kluczowa z punktu widzenia prowadzenia firmy, gdyż skutki błędów podatkowych mogą być bardzo kosztowne i prowadzić nawet do likwidacji działalności gospodarczej podatnika. W związku z tym przedsiębiorcy starają się zarządzać ryzykiem podatkowym za pomocą różnych narzędzi. Jednym z nich jest outsourcing usług podatkowych oraz księgowych. Rozpatrywanie tego zagadnienia w takim zakresie jest o tyle uzasadnione, o ile w postępowaniu podatkowym księgi podatkowe - prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy - stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich przepisach.(fragment tekstu)

The study is to present the possibility to reduce the tax risk inthe company by outsourcing tax and accounting services. Considerations were carried out in terms of selected sources of the formation this risk. Job accounting and tax services to an external company will not save automatically companies from sanctions which are the result of improper conduct land tax legislation. However, it may be an important tool to reduce tax risk factors, but provided that certain standards actions. From the utility company must be above all high quality services provided and from the taxpayer's compliance with requirements made by an operator. It is also important to continuously monitor the company internal sources of tax risk.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartosiewicz A., Kubacki R., Wadliwość ksiąg rachunkowych a prawo podatkowe, karne i karne skarbowe, "Rachunkowość" 2008, nr 8.
  2. Czerwiński S., Chechlińska J., Rachunkowość prowadzona usługowo to przyszłość, "Rachunkowość" 2011, nr 2.
  3. Martyniuk O., Ryzyko w przedsiębiorstwie i sposoby jego ograniczania, "Rachunkowość" 2012, nr 2.
  4. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 86, SGH, Warszawa 2008.
  5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU 2003, nr 152, poz. 1475 ze zm.).
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2009, nr 152, poz. 122 ze zm.).
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (DzU 2005, nr 8, poz. 6 ze zm.).
  8. Ustawa z 25 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (DzU 2011, nr 41, poz. 213).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu