BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobiech Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Opodatkowanie umów zawieranych pomiędzy wspólnikiem spółki osobowej a spółką
Transaktions Between a Partner and the Partnerships - Tax Consequences
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 131-142, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Opodatkowanie, Spółki cywilne
Taxation, Civil law partnership
Uwagi
summ.
Abstrakt
Funkcjonowaniu spółki osobowej może towarzyszyć konieczność zawarcia umowy z jej wspólnikiem. W praktyce najczęściej zawieranymi umowami między spółką a jej wspólnikiem są umowy sprzedaży, pożyczki, najmu, dzierżawy, umowy oświadczenie usług czy też umowy o pracę. Pomimo transparentności spółek osobowych na gruncie podatków dochodowych, w sytuacjach, gdy wspólnik zawiera umowę ze spółką pojawiają się problemy dotyczące skutków podatkowych takich transakcji. Dotyczą one konieczności oceny skuteczności umów, sposobu rozliczania przychodów i kosztów związanych z umową, kwalifikacji przychodów wynikających z tych zobowiązań do konkretnych źródeł wskazanych w ustawach czy ryzyka związanego ze stosowaniem regulacji dotyczących cen transferowych.(fragment tekstu)

The paper considers the tax consequences of dealings between partners and partnerships on the ground of Polish Income Taxes Acts. Partnerships are fiscally transparent, but to the partners of those entities transactions will impact the tax consequences. As a rule, members of partnerships may recognize revenues and costs associated with the agreement. This doesn't concern contracts entered into with the civil partnership. For certain transactions between a partner and his civil partnership, the partner is treated as not being a member of the partnership. Conclusion of such contracts may cause the risk of transfer pricing regulations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Herbet A., rozdz. VIII, w: System prawa cywilnego. Tom 16. Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008.
  2. Jamroży A., Jamroży M., Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa, Warszawa 2012.
  3. Jasiołek B., Woźniakiewicz P., Pożyczka udzielona spółce osobowej przez wspólnika - problemy praktyczne, \"Prawo i Podatki\" 2008, nr 2.
  4. Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011.
  5. Kwaśnicki R.L., Zakaz czynności \"z samym sobą\" (art. 108 KC) i konsekwencje jego złamania na wybranych płaszczyznach prawa spółek kapitałowych, \"Monitor Prawniczy\" 2006, nr 10.
  6. Nogacki R., Sowiński R., Weryfikacja przez organy podatkowe ważności czynności cywilnoprawnych na gruncie art. 230 ksh, \"Przegląd Podatkowy\" 2001, nr 10.
  7. Patryk J., Pożyczka w spółce komandytowej, \"Przegląd Podatkowy\" 2010, nr 12.
  8. Pęczyk-Tofel A., Stosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji do spółek osobowych, \"Monitor Podatkowy\" 2010, nr 11.
  9. Sekita J., Jak rozliczyć przychody i koszty, gdy wspólnik zawiera umowę ze spółką, \"Rzeczpospolita\", 27 lipca 2009 r.
  10. Sołtysiński S., w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański i J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. I, komentarz do art. 1-150, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu