BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Kazimierz (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Tytuł
Statystyka życia społecznego w systemie nauk : studium metodologiczne
Social Life Statistics in the System of Science : Methodological Study
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2007, t. 205, s. 17-26, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych
Słowa kluczowe
Nauki przyrodnicze, Statystyka społeczna, Metodologia statystyki, Nauki ekonomiczne, Badania społeczno-ekonomiczne
Natural sciences, Social statistic, Statistics methodology, Economic sciences, Socio-economic research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mówiąc o statystyce mieliśmy dotychczas przede wszystkim na myśli pewien sposób badania naukowego, a więc metodę statystyczną. Wystarczy jednak zwrócić uwagę na dotychczas wydane podręczniki dotyczące statystyki opisowej i matematycznej, jak i rozpraw specjalnych poświęconych różnym zagadnieniom metodologii statystycznej, a można się przekonać, że metoda statystyczna jest metodą skomplikowaną i że nie może ona obyć się bez podbudowy teoretycznej, ; ustalenia zasad, na których jest oparta. Zbiór tych zasad jest określony jako metodologia, albo teoria statystyczna. W tym sensie statystyka jest niewątpliwie uważana za naukę i to naukę formalną. Dwoma powszechnie znanymi naukami formalnymi są logika i matematyka. Zachodzi pytanie, w jakim stosunku pozostaje metodologia statystyki (statystyczna) do tych nauk. (fragment tekstu)

It has been show in this paper that we can the process of "mathification" both in natural science and socio-economic research. It is considered as the way for scientific development. It has been discussed if the character of socio-economic research allows for the full application of quantitative methods. According to the arguments provided, the methodology of social life statistics can be considered as a special branch of statistics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Buławski K., Istocie statystyki, Kraków-Warszawa 1960.
  2. Fierich J., Teoria ekonomii, T.I. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1949.
  3. Skrzywan W., Historia statystyki, PWN, Warszawa 1954.
  4. Statystyka jako metoda poznawcza, Polskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Mikołaja Kopernika, Zeszyty "Kosmosu", z. 2, PWN, Warszawa 1956.
  5. Zając K., Statystyka a nauki ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1968.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu