BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadłoń Wojciech (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego)
Tytuł
Determinanty funkcjonowania opiekuńczej wspólnoty lokalnej : aktywność parafii w Polsce na rzecz chorych
Local Community Care Functional Determinants : Parish Activity for the Sick in Poland
Źródło
Polityka Społeczna, 2012, nr 5/6, s. 24-29, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Kościół a problemy społeczne, Działalność społeczna, Społeczeństwo obywatelskie, Społeczności lokalne
Social assistance, Church and social problems, Social activity, Civic society, Local community
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie jednego z przejawów funkcjonowania tzw. opiekuńczej wspólnoty (community care), czyli motywowanej religijnie działalności prospołecznej na rzecz chorych. W części pierwszej prezentowane są wyniki badań na temat prospołecznej aktywności parafii w Polsce. W części drugiej metodami statystycznymi zostają poddane analizie konteksty funkcjonowania opiekuńczej wspólnoty: rodzaj i wielkość społeczności lokalnej, wiek, poziom feminizacji, religijność oraz liczebność organizacji. Dla celów analitycznych, ze względu na dostępność danych oraz poziom obserwacji, wspólnota rozumiana jako społeczność lokalna ograniczona jest do zakresu parafii. Tekst wpisuje się w szerszą debatę na temat zależności sektorowych, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w powiązaniu ze społeczną działalnością Kościoła w ramach parafii, oraz zasady pomocniczości. (abstrakt oryginalny)

This article presents one of the manifestation of the community care which is the faith-based pro-social activity for sick people. The first section presents the results of the research on pro-social activities of the parish in Poland. The second part is the statistical analysis of community care contexts such as: type and size of community, age, level of feminisation, and the number of religious organizations. For analytical purposes and data availability, the local community is limited to the scope of the parish. The text takes part in a wider debate on the relationship between social sectors, the functioning of civil society and the principle of subsidiarity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bulier M. (1987), The social basis of community care, London and Boston: Allen & Unwin.
 2. Eisenberg N., Mussen P.H. (1989), The roots of prosocial behavior in children, Cambridge: Cambridge University Press, s. 3.
 3. Fetchenhauer D. (2006), Solidarity and prosocial behavior: an integration of sociological and psychological perspectives, Springer Science & Business.
 4. Firlit E., Jarmoch E., Rosa K., Zdaniewicz W. (1990), Rola parafii rzymsko-katolickiej w organizowaniu życia społecznego na szczeblu lokalnym, Warszawa: Pallottinum.
 5. Krzyszkowski J. (2010), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Lewis J., Glennerster H. (1996), Implementing the new community care, Philadelphia: Open University Press.
 7. Means R., Richards S., Smith R. (2003), Community care: Policy and practice, Public Policy and Politics, 3rd edition, London: Palgrave Macmillan.
 8. Okrasa W. (2008), Sektor trzeci jako przedmiot badań statystyki publicznej. Wybrane problemy, Biblioteka Wiadomości Statystcznych, Maj, t. 57.
 9. Okrasa, W. (2011), Administracja Publiczna i Trzeci Sektor: Modele interakcji międzysektorowej w kontekście rozwoju lokalnego (w świetle danych empirycznych), "Administracja i Społeczeństwo" z. 5, Warszawa: Wyższa Szkoła Administracyjno-Spoteczna, s. 257-318.
 10. Schabion K-U. (2008), Community Care: Professionell unterstützte Gemeinweseneinbindung erwachsener geistig behinderter Menschen. Analyse, Definition und theoretische Verortung struktureller und handlungsbezogener Determinanten, Hamburg.
 11. Schabion K-U. (2006), Community Care: Von der Wohnung in die Gemeinde, Standpunkt: Sozial, "Hamburger Forum für Soziale Arbeit" nr 3, s. 15-26.
 12. Wagner A. (2007), W poszukiwaniu teorii społeczeństwa obywatelskiego. Czego oczekujemy od pracy socjalnej?, w: E. Murynowicz-Hetka, M. Granosik, D. Wolska- Prylińska (red.), Badania w pracy socjalnej/społecznej - przegląd dokonań i perspektywy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 40.
 13. Young D.R. (2006), Complementary, Supplementary, or Adversarial? Nonprofit-Government Relations, w: Boris E.T., Steuerte C.E. (red.), Nonprofits & Government. Collaboration & Conflict, Washington D.C.: Urban Institute.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu