BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Jolanta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Struktura potrzeb ludzkich jako determinanta elastyczności działania jednostki i organizacji
Structure of Human Needs as a Determinant of Operational Flexibility of Individual and Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 226-235, rys., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Potrzeby człowieka, Organizacja, Kapitał ludzki
Human needs, Organisation, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie roli potrzeb ludzkich w rozwoju kapitału ludzkiego oraz ukazanie ich jako determinanty elastyczności organizacji. Wskazywana zależność przedstawiona została w postaci schematu, który stał się punktem odniesienia dla analizy wpływu wyszczególnionych potrzeb według teorii A. Maslowa na zdolność elastycznego zachowania ludzi w organizacji. (abstrakt oryginalny)

This article aims to identify the role of human needs in human capital development and to present them as determinants of flexibility of organization. The indicated dependence is presented in the form of diagram, which became a reference point for analyzing the impact of specified needs according to A. Maslow's theory on the ability of flexible behaviour of people in an organization. Particular attention was paid to three of seven needs classified in the above theory. These include: the need for security, self-realization, knowledge and understanding. Their choice was dictated by the adoption of the criterion of search for conditions common for the ability of flexible behaviour of individuals and flexible operation of an organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron A., Armstrong M., Human Capital Management: Achieving added value through people, Kogan Page Publishers, London 2007.
 2. Barrick M.R., Mount M.K., The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: a Meta-Analysis, "Personnel Psychology" 1991, vol. 44, iss. 1.
 3. Becker G.S., Human Capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education, University of Chicago Press, Chicago 1993.
 4. Becker G.S., Human Capital, http://www2.um.edu.uy/acid/Family_Economics/Becker%20-% 20Family% 20&%20Human%20Capital.pdf [dostęp: 15.03.2012].
 5. Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982.
 6. Czekaj J., Jabłoński M., Analiza kapitału intelektualnego organizacji. Kapitał intelektualny składnikiem wartości przedsiębiorstw, http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/Zeszyt6/03_Czekaj_ Jablonski. pdf [dostęp: 30.03.2012].
 7. Formański J., Psychologia. Podręcznik dla szkół medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 8. Frese M., Zmiany charakteru pracy, [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 9. Galambos J.A., Abelson R.P., Black J.B., Knowledge Structures, Routledge, London 1986.
 10. Getz I., Bitwa o innowacje: Dlaczego pewne firmy stale ją wygrywają, a większości się to nie udaje?, Future Fuelled by Knowledge, Zeszyt 3: Biznes a kultura innowacyjności, Orlen Conferences, Płock 2011.
 11. Goszczyńska M., Człowiek wobec zagrożeń. Psychospołeczne uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1997.
 12. Grossi V., Book Review: Egil J. Skorstad and Helge Ramsdal (eds.), Flexible Organizations and the New Working Life: A European Perspective, Ashgate, Aldershot 2009, "Discourse & Society" 2011, vol. 22, no 1.
 13. Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, PWN, Warszawa 1982.
 14. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.
 15. Le H., Oh I., Robbins S.B., Ilies R., Holland E., Westrick P., Too much of a good thing: Curvilinear relationships between personality traits and job performance, "Journal of Applied Psychology" 2011, vol. 96 (za: Jakie cechy osobowości pracowników sprzyjają efektywności pracy? http://hrbase. pl/newsletter/38-maj-11/104-jakie-cechy-osobowoci-pracownikow-sprzyjaj-efektywnosci-pracy. html [dostęp: 19.03.2012]).
 16. Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
 17. Maslow A., W stronę psychologii istnienia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
 18. Nelson K.M., Nelson H.J., Ghods M., Technology Flexibility: Conceptualization, Validation, and Measurement, IEEE Komputer Society 1997, http://www.mendeley.com/research/technology-flexibility- conceptualization-validation-measurement/ [dostęp: 22.03.2012].
 19. Obuchowski K., Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa 1965.
 20. Schultz D.P., Schultz S.E., Theories of Personality, Cengage Learning, Sydney 2005.
 21. Smółka P., Odporność na stres jako kryterium oceny pracownika, http://mojafirma.infor.pl/biznesfinanse/ 127929,Odpornosc-na-stres-jako-kryterium-oceny-pracownika.html [dostęp: 22.03.2012].
 22. van Dyck C., Frese M., Baer M., Sonnetag S., Organizational Error Management Culture and Its Impact on Performance: A Two-Study Replications, "Journal of Applied Psychology" 2005, vol. 90, no 6.
 23. Wójtowicz A., Dlaczego warto ryzykować?, http://wizjoner.org/html/dlaczego_warto_ryzykowac_2. php [dostęp: 16.03.2012].
 24. Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką, red. S. Lachiewicz, M. Majetun, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu