BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosz Bogna (Uniwersytet Wrocławski), Keplinger Alicja (Uniwersytet Wrocławski), Piwowarczyk Marcin (IMAS International Sp. z o.o.)
Tytuł
Zmiany w funkcjonowaniu urzędu administracji publicznej - z perspektywy pracowników
Changes in the Functioning of Public Administration Services - from the Perspective of Employees
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 217-225, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Pracownicy w organizacji, Badania ankietowe
Public administration, Employees in the organization, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące relacji między elastycznością a zmianą, poparte wynikami badań empirycznych. Badaniami ankietowymi objęto 507 pracowników urzędu administracji publicznej. Dokonano próby identyfikacji rodzaju i zakresu zmian reaktywnych i proaktywnych w badanej organizacji i podjęto próbę sformułowania wniosków użytecznych dla praktyki elastycznego zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The article includes research-based reflection on relations between flexibility and changes in an organization. The survey was conducted among 507 workers of public administration office. An attempt was made to identify the type and scope of reactive and proactive changes in the tested organization, as well as to summarize conclusions helpful for flexible management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A., Mascarenhas B., The need for strategic flexibility, "Journal of Business Strategy" 1984, no 2.
 2. Cierniak-Emerych A., Pietroń-Pyszczek A., Elastyczność w obszarze zatrudnienia a interesy pracowników, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 10.
 3. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, PWN, Warszawa 1992.
 4. Evans J.S., Strategic Flexibility for High Technology Manoeuvres: A Conceptual Framework, "Journal of Management Studies" 1991, no 1.
 5. Hopej-Kamińska M., Hopej M., Kamiński R., Niektóre słabe strony elastycznych struktur organizacyjnych, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 4.
 6. Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 7. Kasiewicz S., Ormińska J., Rogowski W., Urban W., Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 8. Osbert-Pociecha G., Dualna natura elastyczności organizacji i jej implikacje praktyczne, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 9.
 9. Osbert-Pociecha G., Proaktywne zarządzanie elastycznością organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 3.
 10. Osbert-Pociecha G., Zmiany w organizacji - wyniki badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2009, nr 2.
 11. Osbert-Pociecha G., Grzesik K., Elastyczność organizacji jako kategoria postmodernistyczna, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 2.
 12. Proctor T., Zarządzanie twórcze, Gebethner i S-ka, Warszawa 1998.
 13. Regev G., Bider I., Wegmann A., Defining Business Process Flexibility with the help of Invariants, "Software Process: Improvement and Practice" 2007, vol. 12.
 14. Wach K., Elastyczność działania małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 6.
 15. Welch J., Welch S., Winning znaczy zwyciężać, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2005.
 16. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu