BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowski Piotr (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Minimum egzystencji i minimum socjalne w 2011 r. : dane średnioroczne
Subsistance Minimum and Social Minimum Baskets - Estimation for 2011
Źródło
Polityka Społeczna, 2012, nr 5/6, s. 34-36, wykr., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Minimum egzystencji, Minimum socjalne, Poziom życia, Warunki życia ludności, Gospodarstwa domowe, Koszty utrzymania
Sub­sis­tence min­i­mum, Social minimum, Living standard, People's living conditions, Households, Cost of living
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skutki społeczne kryzysu, w jakim znajdują się kraje Europy, skłaniają do regularnego śledzenia sytuacji gospodarstw ubogich w każdym z krajów. Minimum egzystencji wyznacza w Polsce najniższy standard życia - jest to linia ubóstwa skrajnego, wyznaczająca dolną granicę obszaru ubóstwa. W składzie koszyków minimum egzystencji znajdują się jedynie wydatki na towary i usługi na "przeżycie". Z kolei minimum socjalne to model zaspokajania potrzeb gospodarstw niezamożnych, pozwalający jednak na społeczną integrację i uczestnictwo w więziach społecznych. Minimum socjalne można uznać za górną granicę zagrożenia niedostatkiem. W niniejszej informacji prezentujemy szacunki zmodyfikowanego minimum egzystencji oraz minimum socjalnego w 2011 r. na podstawie średniorocznych notowań cen udostępnionych przez GUS. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, Studia i Materiały IPiSS, Zeszyt Nr 10, Warszawa.
  2. Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kategoria minimum egzystencji, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, Warszawa: IPiSS.
  3. Deniszczuk L., Kurowski R, Styrc M. (2007), Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej, Warszawa: IPiSS.
  4. Golinowska S. (1997), Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, Warszawa: IPiSS.
  5. GUS (2010), Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, Informacja dostępna na stronie www.stat.gov.pl
  6. GUS (2011 a), Europejskie badanie dochodów i warunków rycia EU-SILC w 2010 r., grudzień, Warszawa.
  7. GUS (2011 b), Budżety gospodarstw domowych w 2010 r.} Warszawa.
  8. GUS (2011 c), Ubóstwo w Polsce w 2010 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych), lipiec, Warszawa.
  9. GUS (2012a), Ubóstwo w Polsce w 2011 r., Warszawa.
  10. GUS (2012b), Biuletyn Statystyczny, Nr 2 (luty), Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu