BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowski Piotr (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Minimum egzystencji i minimum socjalne w 2011 r. : dane średnioroczne
Subsistance Minimum and Social Minimum Baskets - Estimation for 2011
Źródło
Polityka Społeczna, 2012, nr 5/6, s. 34-36, wykr., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Minimum egzystencji, Minimum socjalne, Poziom życia, Warunki życia ludności, Gospodarstwa domowe, Koszty utrzymania
Subsistence minimum, Social minimum, Living standard, People's living conditions, Households, Cost of living
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skutki społeczne kryzysu, w jakim znajdują się kraje Europy, skłaniają do regularnego śledzenia sytuacji gospodarstw ubogich w każdym z krajów. Minimum egzystencji wyznacza w Polsce najniższy standard życia - jest to linia ubóstwa skrajnego, wyznaczająca dolną granicę obszaru ubóstwa. W składzie koszyków minimum egzystencji znajdują się jedynie wydatki na towary i usługi na "przeżycie". Z kolei minimum socjalne to model zaspokajania potrzeb gospodarstw niezamożnych, pozwalający jednak na społeczną integrację i uczestnictwo w więziach społecznych. Minimum socjalne można uznać za górną granicę zagrożenia niedostatkiem. W niniejszej informacji prezentujemy szacunki zmodyfikowanego minimum egzystencji oraz minimum socjalnego w 2011 r. na podstawie średniorocznych notowań cen udostępnionych przez GUS. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, Studia i Materiały IPiSS, Zeszyt Nr 10, Warszawa.
  2. Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kategoria minimum egzystencji, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, Warszawa: IPiSS.
  3. Deniszczuk L., Kurowski R, Styrc M. (2007), Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej, Warszawa: IPiSS.
  4. Golinowska S. (1997), Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, Warszawa: IPiSS.
  5. GUS (2010), Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, Informacja dostępna na stronie www.stat.gov.pl
  6. GUS (2011 a), Europejskie badanie dochodów i warunków rycia EU-SILC w 2010 r., grudzień, Warszawa.
  7. GUS (2011 b), Budżety gospodarstw domowych w 2010 r.} Warszawa.
  8. GUS (2011 c), Ubóstwo w Polsce w 2010 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych), lipiec, Warszawa.
  9. GUS (2012a), Ubóstwo w Polsce w 2011 r., Warszawa.
  10. GUS (2012b), Biuletyn Statystyczny, Nr 2 (luty), Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu