BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosieradzka Anna (Politechnika Warszawska), Maciągowski Dariusz (Philips Lighting Poland S.A.)
Tytuł
Usprawnianie procesów produkcyjnych w Philips Lighting Poland S.A. z wykorzystaniem koncepcji Lean Manufacturing
Improvement of Production Processes in Philips Lighting Poland S.A. Based on the Lean Manufacturing Concept
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2005, nr 1, s. 47-58, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Odchudzanie produkcji, Zarządzanie produkcją, Produktywność przedsiębiorstwa
Lean production, Production management, Enterprise productivity
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Philips Lighting Poland S.A.
Abstrakt
Koncepcja Lean Manufacturing (LM) ukształtowała się w latach 90. jako uogólnienie doświadczeń zapoczątkowanych przez japońską firmę Toyota w zakresie metod organizacji i zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, znanych jako TPS (Toyota Production System), przejętych później przez różne firmy i rozwijanych jako JIT (Just-in-Time). Korzenie LM sięgają jednak początków XX wieku, kiedy to H. Ford i jego współpracownicy uświadomili światu możliwości, jakie niesie ciągły przepływ, wprowadzając do praktyki przemysłowej potokową produkcję synchroniczną. (...) Podstawowym celem zarządzania w oparciu o koncepcję Lean Manufacturing jest: "Wytwarzać coraz więcej przy coraz mniejszym zużyciu zasobów" (To do more and more with less and less). Przekładając to na kategorie ekonomiczne, LM jest sposobem zarządzania, prowadzącym do radykalnego wzrostu produktywności, rozumianej jako stosunek wytworzonej produkcji do zasobów zużytych lub wykorzystywanych do jej wytworzenia. Na zasoby te składają się: praca ludzka, środki trwałe, powierzchnia produkcyjna, czas, środki obrotowe (w tym finansowe), wiedza i zasoby informacyjne itp. (...) Prezentowany artykuł składa się z dwóch części: w pierwszej zostanie zaprezentowana koncepcja Lean Manufacturing jako system celowo dobranych i wzajemnie ze sobą powiązanych narzędzi, zaś w drugiej - przedstawimy przykładowe wdrożenie programu poprawy produktywności opartego na zastosowaniu wybranych technik LM w jednym z dużych polskich przedsiębiorstw z branży elektrotechnicznej. (fragment tekstu)

The Lean Manufacturing is a management system which leads to enormous productivity improvement and makes company more competitive. It is based on an assumption that five major principles are respected:
 1. A value of each product is precisely determined by a customers need.
 2. A value stream for each product is identified.
 3. A continuous product production flow is ensured.
 4. The pull concept for the production control is applied according to a market demand for the product.
 5. Perfect quality of products and customer services are guaranteed.
The LM principles seem to be simple and obvious. However. physical implementation tends to be a hard and sophisticated task. Transformation into a Lean Enterprise is a long-term or even never ending process. In order to ensure high effectiveness of this initiative, new methods and techniques, which are linked together, have to be gradually implemented. Presented article is divided into two parts. In the first part. LM is shown as a system of interacted tools (methods and rules), which are chosen purposefully. In the second part. there is a description of a practical example of productivity improvement program based on LM tools implemented in Philips Lighting Poland S.A. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hammer M.: Reinżynieria i i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999.
 2. Imai M.: Kaizen. Tajemnica sukcesu Japonii - tłumaczenie i skrót L. Wasilewski. Wyd. Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM. Warszawa 1992.
 3. Imai M.: Gemba Kaizen. A Commonsense. Low-Cost Approach To Management, McGraw-Hill, New York 1997.
 4. Kasprzak T. (red.): Modele informacyjne procesów gospodarczych, Katedra Cybernetyki i Badań Operacyjnych. Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 5. Liker J.K. (ed.): Becoming Lean. Inside Stones of U.S. Manufacturers, Productivity Press, Portland. Oregon 1998.
 6. Melnik S.A., Denzler D.R.: Operations Management. A Value-Driven Approach, IRWTN, Chicago 1996.
 7. Nakajima S.: Introduction to TPM, Total Productive Maintenance,Productivity Press, Portland. Oregon 1988.
 8. Ohno T.: Kanban - Just-in-Time in Toyota. Management Begins at the Workplace, Japan Management Association - Productivity Press, Cambridge 1989.
 9. Rother M., Shook J.: Naucz się widzieć, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław 2003.
 10. Rother M., Shook J.: Tworzenie ciągłego przepływu, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław 2004.
 11. Schonberger R.J.: Japanese Manufacturing Techniques. Nine Hidden Lessons in Simplicity, Free Press, New York 1982.
 12. Shingo S.: A Study of the Toyota Production System From an Industrial Engineering Viewpoint, Productivity Press, Cambridge, 1989.
 13. Womack J.P.. Jones D.T., Roos D.: The Machine that Changed the World, Maxwell Macmillan International. New York 1990.
 14. Womack J.P., Jones D.T.: Lean Thinking, Simon & Schuster, New York 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu