BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Acedański Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wpływ sztywności realnych i przyzwyczajeń konsumpcyjnych w gospodarce na cenę i poziom ryzyka oraz ceny aktywów
An Impact of the Real Rigidities and Consumption Habits on the Price and the Amount of Risk and Asset Prices
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, nr 66, s. 69-90
Tytuł własny numeru
Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze
Słowa kluczowe
Akcje, Stopa zwrotu akcji, Ryzyko, Modelowanie matematyczne
Shares, Stock rate of returns, Risk, Mathematical modeling
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przebadano wpływ zmian najważniejszych parametrów strukturalnych gospodarki na poziom stopy zwrotu wolnej od ryzyka oraz stopy zwrotu z akcji. W związku z tym, że kluczowe znaczenie dla wielkości premij akcyjnej ma poziom ryzyka posiadania akcji (quantity oj risk), oraz jego cena (priee of rzsk), sprawdzono także, jak zmiany kluczowych parametrów modelowej gospodarki wpływają na obie te zmienne. Do badania wykorzystano model Jermanna . Jest to model makroekonomiczny gospodarki zamkniętej, zaliczany do klasy stochastycznych, dynamicznych modeli równowagi ogólnej (DSGE - dynamie stoehastie general equilibrium), utrzymany w tradycji neoklasycznej, co oznacza, że pomija on zagadnienia związane z istnieniem pieniądza w gospodarce. Model ten jest w stanie poprawnie odwzorowywać obserwowane zachowanie się zarówno podstawowych agregatów makroekonomicznych, takich jak produkcja, konsumpcja oraz inwestycje, jak i zmiennych finansowych będących przedmiotem zainteresowania w pracy. Wśród badanych czynników strukturalnych znalazły się m.in.: stosunek konsumentów do czasu oraz ryzyka, poziom sztywności realnych w gospodarce, charakter szoków oraz tempo wzrostu gospodarczego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. U. Jermann: Asset Pricing in Production Economies. ,,Journal of Monetary Economics" 1998, Vol. 41, No. 2.
  2. M. Wei: Human Capital, Business Cycles and Asset Pricing
  3. R. Barro, X. Sala-i-Martin: Economic Growth. MIT Press, Cambridge, London 2004.
  4. R. King, C. Plosser, S. Rebelo: Production, Growth and Business Cycles. The Basic Neoclassical Model. ,,Journal of Monetary Economics" 1998, Vol. 21, No. 1.
  5. J. Acedański: Ceny akcji w wybranych modelach DSGE z sektorem produkcji. W: Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych Red. W_ Szkutnik. Studia Ekonomiczne, nr 57. Wydawnictwo Akademii Ekonomiczncj, Katowice 2009, s. 9-36.
  6. B. Heer, A. Maussner: Dynamic General Equilibrium Modelling. Computational Methods and Applications. Springer, Berlin, Heidelberg 2005.
  7. J. Acedański: Ceny aktywów giełdowych a wielkości makroekonomiczne w dynamiczno-stochastycznych modelach równowagi ogólnej. Praca doktorska (niepublikowana), Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
  8. R. Lucas: Asset prices in an exchange economy. ,,Econometrica" 1978, Vol. 46, No. 6.
  9. J. Cochrane: Asset Pricing. Revised Edition. Princeton University Press, Princeton. Oxford 2005.
  10. N. Kocherlakot: On the "Discount" Factor in Growth Economies. "Journal of Monetary Economics" 1990, Vol. 25, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu