BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wybrane czynniki wpływające na postrzeganie artykułów spożywczych : (wyniki badań empirycznych)
Some Factors Affecting Perception of Foodstuffs (Results of Empirical Surveys)
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2010, nr 1, s. 16-22, tab.
Słowa kluczowe
Artykuły spożywcze, Psychologia postrzegania, Psychologia konsumenta, Komunikowanie marketingowe
Foodstuffs, Psychology of perception, Consumer psychology, Marketing communication
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: jakie cechy i atrybuty marketingowe artykułów spożywczych decydują o ich postrzeganiu? Jakie cechy placówek handlowych oferujących artykuły spożywcze decydują o ich postrzeganiu? Jakie cechy promocji artykułów spożywczych decydują o ich postrzeganiu? Dążąc do znalezienia odpowiedzi na te pytania, zostały przeprowadzone pierwotne badania ankietowe, którymi objęto 500 nabywców finalnych z woj. lubelskiego. W badanej grupie 22% respondentów było mieszkańcami wsi, a pozostali mieszkali w miastach, przy czym 43% ogółu badanych osób mieszkało w miastach liczących 300-500 tys. mieszkańców. Wśród respondentów przeważały kobiety (65%). (fragment tekstu)

In her article, the author presents the subject matter of perception of foods by final customers. Based on the results of primary questionnaire-based surveys, she defined the essential factors deciding the manner, in which those products are perceived, dividing them into factors connected with the very products, form and place of offering them in the market and promotion thereof. She paid attention to occurrence of convergence between perception of trade outlets and perception of the products they offer what causes the need to undertake intense image-related actions in relation to both places of purchase and to the very products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu