BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słaby Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Janoś-Kresło Mirosława (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Innowacje w usługach transportowych dla ludności
Innovations in Transport Services for the Population
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2010, nr 1, s. 28-36, tab.
Słowa kluczowe
Usługi transportowe, Rozwój transportu, Transport lotniczy, Transport pasażerski, Mobilność ludności
Transport services, Development of transport, Air transport, Passenger transport, Population mobility
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Transport należy do tych sfer działalności, które w szczególny sposób determinują rozwój gospodarczy. Z jednej strony jest on komplementarny w stosunku do pozostałych dziedzin gospodarki, z drugiej zaś jest przez nie obsługiwany. Najszybciej rozwijającą się gałęzią transportu jest transport lotniczy, zwłaszcza lotniczy transport pasażerski. Wynika to ze wzrostu ruchliwości społecznej, czego przykładem jest wzrost mobilności Polaków, w tym w celach turystycznych, oraz rozwój tanich linii lotniczych. Przyszłość transportu pasażerskiego jest wiązana z nowymi rozwiązaniami w transporcie lotniczym - zastępowaniem motoryzacji indywidualnej transportem lotniczym małymi samolotami. (fragment tekstu)

Transport belongs to those fields of activities that condition, to a high degree, socio-economic development. The most rapidly developing branch thereof is the air transport, particularly passenger one. The future of the passenger air transport on interregional routes, above 250 km, is related to new solutions - replacement of the individual automotive transport with the transport effected by small planes. In their article, the authors present the results of empirical survey concerning perception of the value of travelling time and definition of the determinants differentiating making, in the future, decisions on private travel with small planes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane budżetów gospodarstw domowych GUS z lat 2003-2007.
  2. Drach T., 2008, Transport a ekologia, www.pzr.org.pl/index2.php.
  3. GUS, Rocznik Statystyczny RP 2007, Warszawa 2008, s. 309-310, 527, 533.
  4. Instytut Lotnictwa, 2008-2009, System Transportu Małymi Samolotami - Analizy i Opracowania Modelu Transportowego (STMS), projekt badawczy rozwojowy nr N R10-0023-04.
  5. Marciszewska E., Kaliński D., 2006, Transport lotniczy [w:] Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. Liberadzki B., Mindur L., SGH-ILiM-ITE-PIB, Warszwa-Poznań-Radom, s. 349-350.
  6. Motorisation Rate, 2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/.
  7. Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2008r., 2009, Instytut Turystyki, www.intur.com.pl/kraj.
  8. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 30.
  9. Strategia rozwoju transportu na lata 2007-2013 (Projekt), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2004.
  10. Trendy i prognozy, 2009, Instytut Turystyki, www.intur.com.pl/prognozy.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu