BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molek-Winiarska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój umiejętności pracowników w aspekcie radzenia sobie ze stresem
Development of Employees' Skills in the Aspect of Coping With Stress
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 332-343, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Stres psychologiczny, Praca w stresie, Psychologia organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie stresem
Psychological stress, Work under pressure, Psychology of organisation, Human Resources Management (HRM), Stress management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie idei programów redukcji stresu oraz konkretnych działań mających na celu rozwój umiejętności adaptacyjnych pracownika. W pierwszej części artykułu zarysowano pojęcia rozwoju pracownika oraz stresu w pracy. W dalszej kolejności przedstawiono ideę i konkretne przykłady programów mających na celu rozwój umiejętności pracownika w zakresie redukcji stresu. Wskazano także na użyteczność oraz skuteczność poszczególnych działań na podstawie badań zagranicznych. Na koniec przedstawiono badania polskie (przeprowadzone przez autorkę) w zakresie różnorodności programów oraz skuteczności ich wdrażania w przedsiębiorstwach. Wskazano także uchybienia i zaniedbania w zakresie rozwoju umiejętności adaptacyjnych pracownika i jakości wdrażanych w Polsce programów.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to present the idea of stress management interventions and the direct programmes where the employee's skills of coping with stress are developed. In the first part of the article, concepts of the employee's development and occupational stress are broadly reviewed. It also presents specific interventions that were oriented towards the development of stress management skills (individual level interventions), such as cognitive-behavioral trainings, relaxation or sport activity. According to many international studies, some of those interventions, e.g. cognitive training or health promotion, are more effective and useful than others. At the end of this paper there are results of research on stress management interventions conducted in Poland. The author presents various kinds of individual level interventions and discusses the problem of quality and effectiveness of those actions in Polish companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams J., Cost savings from health promotion and stress management interventions, "OD Practitioner" 2009, vol. 14, nr 4.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 3. Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 4. Cooper C., Payne R., Stres w pracy, PWN, Warszawa 1987.
 5. Cox T., Griffiths A., Barlowe C., Randall R., Thomson L., Rial-Gonzales E., Organizational Interventions for Work Stress. A Risk Management Approach, Contract Research Report 286 for HSE, Nottingham 2000.
 6. Cox T., Griffiths A., Rial-Gonzalez E., Badania nad stresem związanym z pracą, Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Nottingham 2006.
 7. Czarkowska L., Katalizator rozwoju organizacji, New Dawn, Warszawa 2011.
 8. Dalgren A.S., Gard G.E., Soft values with hard impact - a review of stress reducing interventions on group and organizational level, "Physical Therapy Reviews" 2009, vol. 14, nr 6.
 9. Gardner B., Rose J., Mason O., Tyler P., Cushway D., Cognitive therapy and behavioral coping in the management of work-related stress: An intervention study, "Work and Stress" 2005, vol. 19, nr 2.
 10. Graveling R.A., Crawford J.O., Cowie H., Amati C., Vohra S., A Review of Workplace Interventions that Promote Mental Wellbeing in the Workplace. Draft Report, Institute of Occupational Medicine, Edinburgh 2008.
 11. Lazarus R.S., Psychological Stress and the Coping Process, McGraw-Hill, USA 1966.
 12. Matteson M.T., Ivancevich J.M., Individual stress management interventions: evaluations of techniques, "Journal of Managerial Psychology" 1987, vol. 2, nr 1.
 13. Milczarek M., Schneider E., Rial-Gonzalez E., OSH in figures: stress at work - facts and figures, Report for European Agency for Safety and Health at Work, Luxemburg 2009.
 14. Mossink J., Inventory of socioeconomic costs of work accidents, Report for European Agency for Safety and Health at Work, Luxemburg 2002.
 15. Molek-Winiarska D., Organizacyjne i indywidualne programy zarządzania stresem, "Współczesne Zarządzanie" 2010, nr 1.
 16. Molek-Winiarska D., Szkolenia z technik radzenia sobie ze stresem - czy są skuteczne?, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 5.
 17. Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy, Difin, Warszawa 2006.
 18. Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach, Wolters Kluwer, Kraków 2011.
 19. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008.
 20. Richardson K.M., Rothstein H.R., Effect of occupational stress management intervention programs. A meta-analysis, "Journal of Occupational Health Psychology" 2008, vol. 13, nr 1.
 21. Sauter S., Murphy L., Colligan M., Swanson N., Stress at work, Publication no. 99-101, NIOSH, www. cdc.gov.
 22. Schabracq M., Winnubst J., Cooper C., Work and Health Psychology, John Wiley&Sons, West Sussex 2003.
 23. Shulman K., Jones G., The effectiveness of massage therapy interventions on reducing anxiety in the workplace, "Journal of Applied Behavioral Science" 1996, vol. 23, nr 2.
 24. Sidor-Rządkowska M., Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 25. Smółka P., Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, Helion, Gliwice 2009.
 26. Van der Klink J.J.L., Blonk R.W.B, Schene A.H., van Dijk F.J.H., The benefits of interventions for work-related stress, "American Journal of Public Health" 2001, vol. 91, nr 2.
 27. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu