BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubica Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Proces adaptacji pracowników w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
The Process of Employees' Adaptation in Culturally Diverse Organizations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 291-301, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Adaptacja społeczno-zawodowa, Szok kulturowy, Różnice kulturowe, Ekspat
Socially-professional adaptation, Culture shock, Cultural differences, Expatriate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw doprowadził do sytuacji, w której organizacje międzynarodowe coraz częściej zatrudniają pracowników wywodzących się z różnych kręgów kulturowych lub też decydują się na delegowanie do swych zagranicznych jednostek ekspatriantów. Wyzwanie, przed jakim stoją organizacje międzynarodowe, to nie tylko pozyskanie najbardziej kompetentnego pracownika, ale także skuteczne wdrożenie go do pracy w międzynarodowym środowisku. W prezentowanym artykule autorka pragnie skupić się zatem na procesie adaptacji pracowników w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Prezentuje narzędzia i metody, które pozwalają na minimalizację szoku kulturowego, a także powodują wzrost efektywności oraz zadowolenia z pracy pracowników zatrudnionych w organizacjach międzynarodowych.(abstrakt oryginalny)

Looking back over past few years we can notice the growing importance of international human resources management. Many companies have decided to employ a diverse workforce to compete successfully in an increasingly competitive environment. In the paper the author focuses on sources of recruiting employees capable to work efficiently in a multinational company and the way to fully adapt them to the organization by the use of a v arious range of tools and programs. Thanks to that companies are able to minimize the consequences of the cultural shock and maximize the satisfaction and efficiency of the culturally different employees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 2. Ciesielska D., Offshoring usług. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 3. Harvey C.P., Allard M.J., Understanding and Managing Diversity, Pearson Education Inc., New Jersey 2012.
 4. Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 5. Kossek E.E., Lobel S.A., Managing Diversity, HR Strategies for Transforming the Workplace, Blackwell Business, Massachusetts 2000.
 6. Kubica I., Adaptacja społeczno-zawodowa nowoprzyjętych pracowników, Zeszyty Naukowe UEK nr 828, Kraków 2010.
 7. Kubica I., Course of international assignment - individual and organizational perspective, "Journal of Intercultural Management" 2011 vol. 3/2.
 8. Kubica I., Przygotowanie pracowników do misji zagranicznej - perspektywa indywidualna oraz organizacyjna, 2012 - w druku.
 9. Laroche L., Rutherford D., Recruiting, Retaining and Promoting Culturally Different Employees, Elsevier, Oxford 2007.
 10. Leopold J., Harris L., Watson T., The Strategic Managing of Human Resources, Pearson Education Limited, Harlow 2005.
 11. Mead R., Andrews T.G., Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 12. Moore S., Understanding and managing diversity among groups at work: Key issues for organizational and developmnet, "Journal of European Industrial Training" 1999, t. 23, nr 4/5.
 13. Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 1999.
 14. Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - Procesy - Metody, PWE, Warszawa 2008.
 16. Potoczek N., Rekrutacja - derekrutacja - repatriacja, [w:] Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 1999.
 17. Przytuła S., Międzynarodowa kadra menedżerska, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 18. Przytuła S., Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 19. Schroeder J., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 20. Trompenars F., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 21. Waszczak S., Postawy wobec różnorodności - uwarunkowania, próba typologii, implikacje, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu