BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Sukces zawodowy w perspektywie jutra
Professional Success in the Perspective of Tomorrow
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 273-280, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zachowania organizacyjne, Sukces zawodowy, Kariera zawodowa, Rozwój zawodowy pracownika
Organisational behaviour, Career success, Professional career, Professional development of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny świat jest światem zmian. Prawdopodobnie nie ma obszaru, dla którego ostanie dziesięciolecie nie byłoby czasem przełomu. Wszystkie te zmiany skupiają się w organizacji, jak w soczewce, modyfikując jej charakter, sposób funkcjonowania czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Przedmiotem niniejszego artykułu są zachowania ludzi w organizacji, celem zaś jest charakterystyka zmian dokonujących się w przestrzeni norm, wartości i paradygmacie kariery zawodowej. Przemiany w tych obszarach powodują bowiem najbardziej symptomatyczne zmiany w charakterystyce sukcesu zawodowego, do których zaliczyć można: redefinicję grupy odniesienia w określeniu sukcesu zawodowego, uniezależnianie sukcesu od wskaźników organizacyjnych, multiplikację sukcesu zawodowego w trakcie kariery zawodowej, kontaminację sfer życia oraz zmianę zasad gry organizacyjnej, w której sukces zawodowy nie jest już grą o sumie "0".(abstrakt oryginalny)

The contemporary world is the world of changes. Probably there is no domain for which the last decade would not be a breakthrough. As in a lens, all these transformations focus on the organization, modifying its character, the way of functioning, or finally the management process. The subject of this article is to understand the changes in organizational behaviour and its aim is to identify the changes in the area of values and norm as well as in paradigm of professional career. Changes in these areas lead to the most symptomatic changes in the characteristics of professional success, such as the redefinition of the reference group, independence of perception of success, multiplication of professional success during career, overlap of areas of life and change of the rules in organizational game.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.
 2. Bańka A., Globalizacja pracy i kariery a procesy identyfikacji społecznej i indywidualnej, [w:] Perspektywy psychologii pracy, red. M.M. Górnik-Durose, B. Kożusznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 3. Czapiński J., Spotkanie dwóch tradycji: hedonizmu i eudajmonizmu, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 4. Czarnecki K., Karaś S., Profesjologia w zarysie, Wydawnictwo ITeE, Radom 1996.
 5. Furmanek W., Rozwój zawodowy człowieka jako kategoria teorii edukacji zawodowej, [w:] Problemy rozwoju zawodowego pracowników, red. B. Pietrulewicz, Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra 1998.
 6. Guichard J., Huteau M., Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005.
 7. Hornowska E., Paluchowski W.J., Technika badania ważności pracy D.E. Supera, [w:] Współczesne organizacje - wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, red. M. Strykowska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002.
 8. Janiga J., Pietrulewicz B., Podstawy zawodoznawstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.
 9. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 10. Rybak M., Rozwój potencjału pracy, [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Organizacja - Kierowanie - Ekonomika, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 11. Sobczyk J.R., Aksjologia sukcesu - uwarunkowania pomiaru (miary i oceny), [w:] Sukces organizacji. Istota. Pomiar. Uwarunkowania, red. R. Rutka, P. Wróbel, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/1, Gdańsk 2009.
 12. Stocki R., Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 13. Turska E., Globalizacja i restrukturyzacja a nowy model kariery i sukcesu, [w:] Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, red. B. Kożusznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu