BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frańczuk Małgorzata (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Preferencje podatkowe jako zachęta do podejmowania inwestycji w obszarze specjalnych stref ekonomicznych
Tax Preferences as an Incentive to Undertake an Investment in Special Economic Zones
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 167-177, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Ulgi podatkowe, Inwestycje
Special economic zones, Tax incentives, Investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie zaprezentowanych i przeanalizowanych danych można stwierdzić, że wysokość preferencji podatkowych w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, dla przedsiębiorców z obszaru specjalnych stref ekonomicznych, w odniesieniu do zainwestowanego kapitału w badanych latach nie jest imponująca. Może nie stanowić wystarczającej zachęty do podejmowania inwestycji na terenie stref w przyszłych okresach. Dodatkowo, wysokość proponowanych przedsiębiorcom, a określonych przez Ustawodawcę, maksymalnych pułapów preferencji podatkowych może nie być satysfakcjonująca, szczególnie że zostały one obniżone w stosunku do początku okresu funkcjonowania stref. Szansa na uzyskanie zwolnienia podatkowego powinna motywować przedsiębiorstwa rentowne, bo tylko one mogą z niego skorzystać. Przy braku rentowności działalności zwolnienie z podatku nie będzie miało żadnego znaczenia dla inwestora. Oprócz aspektów finansowych pojawia się więc ważna rola czynników pozafinansowych, skłaniających do podejmowania inwestycji w strefach takich jak na przykład ograniczenie biurokracji, skrócenie czasu oczekiwania na pozwolenie na budowę czy dostęp do głównych węzłów komunikacyjnych, co wspomaga procesy logistyczne w przedsiębiorstwie.(fragment tekstu)

The use of tax preferences in a state fiscal policy is to influence the behavior of entrepreneurs in a way desired by the state. The opportunity to benefit from tax preferences in the form of exemption from income tax by companies authorized to run a business in special economic zones determines them to make investments there. With the inflow of capital to the regions in Polish there is a development. The article presents the maximum levels of income tax exemptions applicable entrepreneurs operating in the area of special economic zones. It was analyzed the value of tax exemption in the years 2007-2009. In the relation to corporate income tax law also in 2010. It was analyzed also the amount of capital expenditures. The data analyzed bases on the reports made by the Ministry of Finance and the Ministry of Economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepańskiego, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007.
 2. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2010 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 3. Lizińska W., Kisiel R., Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.
 4. Owsiak S., Finanse publiczne - teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. Pilarska C., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 6. Preferencje podatkowe w Polsce, Raport Ministerstwa Finansów, Warszawa 2010.
 7. Preferencje podatkowe w Polsce, Raport Ministerstwa Finansów, Warszawa 2011.
 8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, DzU 2006, nr 190, poz. 1402.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, DzU 2008, nr 232, poz. 1548.
 10. Strona internetowa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www. paiz.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_ inwestycyjne_w_sse (30.04.2012).
 11. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU 1994, nr 123, poz. 600.
 12. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU 2007, nr 42, poz. 274.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 1997, nr 137, poz. 926, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu