BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Coaching jako narzędzie kształtowania elastycznych kadr
Coaching as a Tool of Flexible Personnel Creation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 323-331, rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Coaching, Kształcenie kadr
Knowledge management, Coaching, Personnel training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W turbulentnym otoczeniu współczesnych organizacji coraz częściej większe znaczenie w budowie przewagi konkurencyjnej mają kapitały niematerialne. Szczególnego znaczenia nabiera kapitał ludzki oraz jego rozwój. Niniejszy tekst dotyczy problematyki coachingu w ujęciu procesowym i systemowym oraz elastyczności osobistej. W pierwszej części artykułu autorka omawia proces ewolucji społecznej i zmianę wymagań w stosunku do kadr nowoczesnych organizacji. W drugiej definiuje pojęcie coachingu, jego specyfikę i omawia zalety.(abstrakt oryginalny)

Modern organizational environment has been subject to continuous changes. Due to them organizations have been looking for new methods of management. The text refers to the issues of coaching in terms of procedural and systematic approach and personal flexibility. In the first part of the paper the author brings the qualifications of managers employed in the modern organization. In the second part she defines the concept of systemic coaching.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.
 2. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje. Kontrowersje. Aplikacje, PWE, Warszawa 2010.
 3. Looss W., Coaching für Manager. Problembewältigung unter vier Augen, Landsberg/Lech, Moderne Industrie Verlag, 1991.
 4. Mesjasz J., Nawrat D., Doskonalenie kompetencji menedżerskich a psychologiczne koszty pracy, [w:] Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej, red. W. Grudzewski, Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2007.
 5. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 6. Niemczyk J., Organizacja ucząca się, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 7. Nosal Cz.S., Umysł menedżera. Problemy. Decyzje. Strategie, Wrocławskie Wydawnictwo \"Przecinek\", Wrocław 1993.
 8. Obuchowski K., Rewolucja podmiotów, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2005.
 9. Parsloe E., Coaching i mentoring, Petit, Warszawa 2000.
 10. ^ Penc J., Menedżerowie uczącej się organizacji, Menedżer, Łódź 2000.
 11. Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 12. Rauen Ch., Handbuch Coaching, Hogrefe, Goettingen 2002.
 13. Senge P., Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 15. Toffler A., Zmiana władzy, Zysk i Spółka, Warszawa 2003.
 16. Weber G.B., Kształtowanie przywódców przyszłości, [w:] F. Hasselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997.
 17. Wojtczuk-Turek A., Elastyczność jako kluczowa kompetencja pracownika w organizacjach wiedzy, [w:] Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu