BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łużniak-Piecha Magdalena (Collegium Civitas w Warszawie)
Tytuł
POS (Perceived Organizational Support) jako element modelu mentoringowego - polscy profesjonaliści na brytyjskim rynku pracy
POS (Perceived Organizational Support) as an Element of Mentoring Model - Polish Professionals on the British Labour Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 314-322, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Mentoring, Adaptacja społeczno-zawodowa
Mentoring, Socially-professional adaptation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem rozważań zawartych w poniższym artykule jest zaprezentowanie koncepcji postrzeganego wsparcia organizacyjnego (POS) w kontekście wzmacniania skuteczności modelu mentoringu międzykulturowego, zaproponowanego przez Polish Psychologists' Association w Wielkiej Brytanii. Skupiono się na opisaniu procesu budowania postawy związanej z aktywnym uczestniczeniem w obcym kulturowo rynku pracy w kontekście teorii wymiany społecznej. Dyskusja będąca treścią artykułu prowadzi do sformułowania rekomendacji badawczych dotyczących szerszych, interkulturowych badań, eksplorujących opisany tutaj obszar, wykorzystujących zarówno osiągnięcia teorii zarządzania, jak i koncepcje psychologii społecznej.(abstrakt oryginalny)

The article examines the Perceived Organizational Support concept as an element of the Intercultural Mentoring Model - the program provided by Polish Psychologists' Association in London, UK. The light is shed on the described issues focusing on the process of creating the proactive approach towards career development strategy as well as on providing effective operational equipment for the group of PPA's Intercultural Mentors. The analysis ends with further research recommendations enveloping social psychology concepts enriched by management theories and applications.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen D.G., Shore L.M., Griffeth R.W., The role of POS in the voluntary turnover process, \"Journal of Management\" 2003, no 29.
 2. Blau P., Exchange and power in social life, Wiley, New York 1964.
 3. Clutterbuck D., Learning alliances: tapping into talent, Institute of Personnel Development, London 1998.
 4. Coyle-Shapiro J., Conway N., Exchange relationships: examining psychological contracts and perceived organizational support, \"Journal of Applied Psychology\" 2006, no 90.
 5. Eisenberger R., Huntington R., Hutchison S., Sowa D., Perceived organizational support, \"Journal of Applied Psychology\" 1986, no 71.
 6. Eisenberger R., Rhoades L., Cameron J., Does pay for performance increase or decrease perceived selfdetermination and intrinsic motivation?, \"Journal of Personality and Social Psychology\" 1999, no 77.
 7. Gouldner A.W., The norm of reciprocity, \"American Sociological Review\" 1960, no 25.
 8. Greenberg M.S., A Theory of Indebtedness, [w:] Social Exchange: Advances in Theory and Research, red. K.J. Gergen, M.S. Greenberg, R.H. Willis, Plenum Press, New York 1980.
 9. Holmes J.G., The Exchange Process in Close Relationships. Microbehavior and Macro-Motives, [w:] The Justice Motive in Social Behavior, red. M.J. Lerner, S.C. Lerner, Plenum Press, New York 1981.
 10. Łużniak-Piecha M., Kontrakt psychologiczny i postrzegane wsparcie organizacyjne jako kluczowe elementy budowania zaangażowania organizacyjnego. Przegląd koncepcji badawczych, \"Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty\" nr 12, Szkoła Główna Handlowa, 2009.
 11. Łużniak-Piecha M., Mentoring w karierze międzynarodowej, [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, red. T. Listwan, S.A. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 12. Łużniak-Piecha M., Golińska A., Mentoring jako narzędzie budowania kapitału symbolicznego, czyli jak dyskusja o pogodzie może wpłynąć na rozwój kariery w Londynie, \"Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty\" nr 20 (2), Szkoła Główna Handlowa, 2011.
 13. Łużniak-Piecha M., Lenton A., Krukurka K., Litwin J., Factors of Professional Development of Polish Emigrants - Adaptation on Labour Market in Great Britain, \"Education of Economists and Managers. Problems. Innovations. Projects\" 2008, vol. (3)10.
 14. Purcell J., Kinnie N., Hutchinson S., Rayton B., Sward J., Understanding the People and Performance Link: Unlocking the Black Box, CIPD, London 2003.
 15. Rhoades L., Eisenberger R., Perceived organizational support: A review of the literature, \"Journal of Applied Psychology\" 2002, no 87.
 16. Wayne S.J., Shore L.M., Liden R.C., Perceived organizational support and leader-member exchange: A social exchange perspective, \"Academy of Management Journal\" 1997, no 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu