BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lamparska Agata (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Metoda wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie przemysłowym
The Method of Inculcating of the Innovations in the Dustrial Enterprise
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2005, nr 1, s. 69-76, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Innowacje w produkcji, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Procesy innowacyjne
Industrial enterprises, Innovations in production, Innovations, Enterprise innovation, Innovation processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od kilku lat podnoszony jest problem niskiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw, która stanowi istotną przeszkodę w poprawie ich konkurencyjności. Dlatego wydaje się ważne poznanie przyczyn tego stanu rzeczy oraz stworzenie narzędzi zwiększających skuteczności wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych. Taką próbą jest opracowana metoda ukierunkowana na barierę psychospołeczną wdrażania nowych rozwiązań. Istotą prezentowanej metody diagnostyczno-korygującej jest uwzględnienie w sposób kompleksowy w procesie wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie przemysłowym zachowań pracownika (odbiorcy wewnętrznego innowacji) jako możliwej bariery wdrożeniowej. Taki wybór tematu wynika głównie z następujących faktów:
 • polskie przedsiębiorstwa nie podają bariery psychospołecznej jako przyczyny niepowodzeń przy wdrażaniu innowacji - wg badań GUS,
 • chociaż znaczenie pracownika we wprowadzaniu przekształceń jest doceniane przez teoretyków, to w praktyce przemysłowej odbiorcy innowacji są często pomijani lub nadaje im się zbyt małą wagę,
 • własne, negatywne doświadczenia autorki z wdrażania innowacji w warunkach przemysłowych oraz obserwacja tych procesów,
 • wywiady z pracownikami uczestniczącymi w procesie wdrażania innowacji.
(fragment tekstu)

The article concerns the method of inculcating of the innovations in the industrial enterprise, in the complex way, which includes the resistance of the employees towards new solutions. The aim of the method: the effective shaping of the employees' positive attitudes towards the innovation requires:
 • the elaboration of the complex diagnostic method of inculcating process and
 • the measuring and estimating of the level of the employees' resistance towards the innovations as a selection of the rectify technics for rectifing the employees negative behaviours.
The article contains:
 • the substantiation of the selected matters,
 • the definitions and the mutual realtions between two terms: "innovation" and "modification",
 • the actual knowledge condition in the modifications and innovations management,
 • the method's assumptions and characteristic with the description of the receiver possible attitudes, with the simplified classification of the resistance resources, and the breaking down of the psychophisical barrier.
There are also presented the researching methods used in the practical verification and the selected example of the pilotage method inculcating in the experimental form under natural circumstances. The summation includes the predicted advantages of using the designed method- mensurable and incommensurable, and the indications for the forward improvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnicki M.: Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego. Katowice 1997.
 2. Ciarkę L.: Zarządzanie zmianą, Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.
 3. Czerska M.: Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 4. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 5. Francik A.: Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003.
 6. Masłyk-Musiał E.: Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 7. Masłyk-Musiał E.: Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa 1996.
 8. Nauka i technika w roku 1997 i 1999. Informacje i opracowania statystyczne. Wydawnictwo (JUS, Warszawa 1999 i 2000.
 9. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa 1999.
 10. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN. Warszawa 2000.
 11. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1960.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu