BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Aktywność ekonomiczna i ocena sytuacji finansowej mieszkańców wsi w Wielkopolsce
Economic Activity and Assessment of the Financial Situation of Rural Inhabitants in Greater Poland
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2010, nr 1, s. 44-50, tab., rys.
Słowa kluczowe
Aktywność ekonomiczna ludności, Ludność wiejska, Budżet gospodarstwa domowego
Human economic activity, Rural population, Budgets of households
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Kwestie aktywności ekonomicznej ludności stanowią jeden z ważniejszych zagadnień badawczych, ponieważ decydują o postrzeganiu aktualnej rzeczywistości przez ludność, a tym samym kreują zachowania konsumentów na rynku. Artykuł stanowi próbę ukazania aktywności i kondycji finansowej gospodarstw domowych obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego. W tym celu na przełomie lat 2007 i 2008 przeprowadzono 559 wywiadów ankietowych w wiejskich gospodarstwach domowych ze wszystkich powiatów woj. wielkopolskiego. Wyniki badań są oparte na doświadczeniach respondentów, w związku z czym mogą być obarczone błędami nielosowymi. (fragment tekstu)

The objective of the work is to present an economic activity of households in the rural areas of Greater Poland. There are discussed dependencies occurring between the level of unemployment and education of the head of household, age and the number of persons in the household remaining without job, and the reasons for failure to undertake labour. The author pays attention to the fact that the lower education determines lower mobility in job seeking and, thus, social exclusion. He points out that the greatest population of unemployed people in the countryside is constituted by individuals with a lower level of education and aged 15-34. He also discusses the problem of latent unemployment and of black economy as well as respondents' feelings about their own financial condition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Frenkel I., Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 2003.
  2. Golinowska S., Bieda w świecie, w Europie i w Polsce. Miary i tendencje, Warszawa 2000.
  3. Michna M., 2004, Luka edukacyjna ludności wiejskiej [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2003 roku, red. Woś A., IERiGŻ, Warszawa, s. 303.
  4. Wilkin J., 1997, Zagospodarowanie ziemi i siły roboczej. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej wobec obszarów popegeerowskich [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, red. Kłodziński M., Rosner A., Warszawa, s. 302.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu