BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Mikroprzedsiębiorstwa handlowe w Unii Europejskiej
Trade Micro Enterprises in the European Union
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2010, nr 1, s. 51-62, tab.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo handlowe, Mikroprzedsiębiorstwo, Wydajność pracy, Porównania międzynarodowe
Commercial enterprises, Micro-enterprise, Labour efficiency, International comparisons
Uwagi
summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Charakterystycznym wyznacznikiem strukturalnym gospodarki krajów Unii Europejskiej jest bardzo wysoka ranga najmniejszych podmiotów gospodarczych, tzw. mikroprzedsiębiorstw. (...) Ich znaczenie w gospodarce trudno przecenić z dwóch powodów. Po pierwsze, liczba mikroprzedsiębiorstw przesądza o tym, że są one największym pracodawcą, tym samym najsilniej determinują sytuację na rynku pracy. Po drugie, działalność w mikroskali, wraz z działalnością przedsiębiorstw małych i średnich, jest powszechnie uznawana za wyrazisty przejaw zdrowej konkurencji oraz przedsiębiorczości społeczeństwa. W gospodarkach krajów Unii Europejskiej zdecydowanie dominują mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie handlu i napraw (NACE). Ich znaczenie, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę inne niż liczba przedsiębiorstw i zatrudnionych parametry ekonomiczne, nie jest jednak jednolite. W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej mikroprzedsiębiorstw krajów Unii Europejskiej prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu i napraw. Ze względu na zakres dostępnych informacji ograniczono się do analizy takich parametrów, jak: liczba i struktura przedsiębiorstw, poziom zatrudnienia, koszty pracy, wynagrodzenia, wydajność pracy, produkcja i przychody, rentowność oraz skala inwestowania. (fragment tekstu)

Trade microenterprises constitute the most numerous group of economic entities in the European Union. However, from the point of view of their ability to generate value added, labour productivity, profitability and propensity to invest, they belong to the entities with relatively lower competitive abilities. In the EU-27 countries, the position of trade microenterprises is highly differentiated. Trade microfirms from the CEE countries apparently less favourably present themselves in terms of economic and financial parameters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Commission Regulation (EC) nr 364/2004 of February 2004, http://eur-lex.europa.eu.
  2. Skowronek-Mielczarek A., Małe I średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003.
  3. Majewski R., 2005, Tendencje rozwojowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie. Przedsiębiorczość, branże, regiony, red. Pangsy-Kania S., Szczodrowski G., FRUG, Gdańsk.
  4. SME Performance Review, Annual Report on European SMEs, European Commission, EUROSTAT.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu