BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczak Łukasz
Tytuł
Lewicowe partie polityczne w Polsce : programy, organizacja, strategie
Left-wing Political Parties in Poland : Programs, Organization, Strategies
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2012, nr 819, 458 s., tab., bibliogr. s. 409-452
Słowa kluczowe
Historia myśli politycznej, Partie polityczne, Struktura organizacyjna, Programy wyborcze, Programy partii politycznych
History of political thought, Political parties, Organisational structure, Election programme, Programs of political parties
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
Abstrakt
W pracy omówiono różnice i podobieństwa w myśli politycznej badanych formacji. Poruszono miedzy innymi stosunek do wolności, praw kobiet, mniejszości, Kościoła, gospodarki i polityki społecznej. Analizie poddano struktury, członkostwo, role organów kolegialnych i liderów w partiach. Przedstawiono strategie budowy partyjnych porozumień lewicowych i centrolewicowych w okresie sukcesów i porażek wyborczych. Wskazano na wspólne cechy partii polskiej lewicy. Przedmiotem badań stały się partie socjaldemokratyczne, a także partia komunistyczna i zielonych. (fragm. tekstu)

The book describes Polish political parties, which defined themselves as "left-wing parties" at the end of 20th and beginning of 21st century. They played a significant role for over twenty years of Polish Third Republic (III RP). Governments with the participation of representatives of left-wing parties ruled for the total of eight years and for ten years Poland had a left-wing president. Left-wing parties started the new millennium with a series of great successes followed by subsequent loss of support and influence. Poland became one of few European countries where the main political rivalry focused on a confrontation of two right-wing parties instead of a rivalry between left-wing and right-wing parties. One of the objectives of the paper is to explain reasons for this situation based on analysis of evolution of programs and organizations of political parties and their political strategies. The paper focuses on the period between 1999 and 2011. Left-wing parties in Poland varied greatly. The research focused on social-democratic, as well as communist and green parties. The following organizations were selected from the research: Sojusz Lewicy Demokratycznej (Democratic Left Alliance), Socjaldemokracja Polska (Social-democracy of Poland), Unia Pracy (Labor Union), Polska Partia Pracy (Polish Labor Party), Polska Lewica (Polish Left), Racja Polskiej Lewicy (Polish Left Argument), Unia Lewicy (Left Alliance), Polska Partia Socjalistyczna (Polish Socialist Party), Demokratyczna Partia Lewicy (Democratic Party of the Left), Komunistyczna Partia Polski (Polish Communist Party) and Zieloni 2004 (Green 2004 Party). These parties vary greatly in terms of membership and electoral support, but share left-wing attitudes expressed in their programs. The paper is divided into three sections. The first section describes political thought behind the parties. It also discusses justification for the current division between left and right-wing politics. Similarity and differences in approach to worldview and characteristic elements of left-wing party programs are discussed. The first section also presents vision of democracy and the state, social, economic and foreign policy as well as security issues presented by left-wing parties. The second chapter focuses on internal organization of parties. Issues related to obtaining and lose of membership as well as rights and obligations of members were analyzed. The chapter also presents governing bodies of the discussed parties which operate on various organizational levels and the role of control institutions such as review commissions or internal tribunals. The third chapter presents political strategies of the discussed parties. The analyzed period was divided into three main stages. The first one starts with establishment of SLD (Democratic Left Alliance) and its successes at the turn of the millennia until its election defeats in 2004 and 2005. The second one is a period when left-wing parties attempted to construct an alliance with parties occupying central position on the political spectrum. The third period focuses on attempted reconstruction of left-wing movement taking into account its conceptual individuality. The chapter is concluded in an attempted indication of reasons for the current crisis faced by Polish left-wing parties. The objective of the paper is to present a comprehensive analysis of issues related to operation of left-wing parties in Poland. It describes a wide range of parties and is not limited to parties which obtained a parliamentary representation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Blair T., Schroeder G., Europa: Trzecia Droga - Nowy Środek. 1999, [w:] Spory wokół nowej Trzeciej Drogi, red. T. Kowalik, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2001.
 2. Borowski M., Program SdRP - ciągłość i zmiany, [w:] Dekada SdRP 1990-1999, materiały IV Kongresu SdRP, Warszawa 1999.
 3. CBOS, Członkostwo w związkach zawodowych. Naruszenia praw pracowniczych i "szara strefa" w zatrudnieniu. Komunikat z badań, BS/6/2009.
 4. CBOS, Kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego, BS/67/2009.
 5. CBOS, Opinie o dopuszczalności stosowania zapłodnienia pozaustrojowego. Komunikat z badań, BS/11/2008.
 6. CBOS, Opinie o związkach zawodowych i dialogu społecznym. Komunikat z badań, BS/2/2009.
 7. CBOS, Pogoda dla prawicy - zmiany w deklaracjach politycznych Polaków w ciągu ostatnich czterech lat. Komunikat z badań, BS/11/2006.
 8. CBOS, Polityka wobec aborcji: opinie ludności w 18 krajach świata. Komunikat z badań, BS/96/2008.
 9. CBOS, Prawa gejów i lesbijek. Komunikat z badań, BS/88/2008.
 10. CBOS, Preferencje w wyborach prezydenckich. Komunikat z badań, sierpień 2005 r.
 11. Cztery lata w opozycji, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Klub Parlamentarny 1997-2001, Warszawa 2001.
 12. Cztery reformy. Sukces czy niewykorzystana szansa? Spotkania z SLD, Biuro Klubu Parlamentarnego SLD, Warszawa 2000.
 13. Deklaracja ideowa Platformy Obywatelskiej z 2007 r., [w:] By żyło się lepiej. Wszystkim! Program wyborczy Platformy Obywatelskiej, Warszawa 2007.
 14. Everybody to be included, The Election Manifesto of the Social Democrats 2006-2010, Socialdemokraterna, Stockholm 2006.
 15. Informacje, Centralny Komitet Wykonawczy PPS, nr 31/1.
 16. Informacje, Centralny Komitet Wykonawczy PPS, nr. 34/4.
 17. Istotne głosowanie podczas Konwencji Krajowej, partyjny biuletyn informacyjny, RACJA Polskiej Lewicy, nr 1 (26), 1.02.2006 r.
 18. Jaruga-Nowacka I., Raport - Czy prawa kobiet będą ograniczane?, Krajowy Komitet Wykonawczy SLD, Warszawa 2006.
 19. Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej 2001-2003, materiał informacyjny dla uczestników II Kongresu SLD, Warszawa, czerwiec 2003 r.
 20. Kwaśniewski A., Dom wszystkich Polska, Warszawa 2000.
 21. Najważniejsze wyniki ankiety, biuletyn informacyjny RACJA Polskiej Lewicy, nr 1(26), 1.02.2006 r.
 22. Najważniejsze wyniki ankiety, RACJA PL, biuletyn nr 1(26), 1.02.2006 r.
 23. Napieralski G., Pokazaliśmy, że jesteśmy alternatywą, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2010, nr 2/3.
 24. Napieralski G., Sojusz Lewicy Demokratycznej po wyborach do Parlamentu Europejskiego, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2009, nr 3/4.
 25. Naprawianie reform. Spotkania z SLD, Biuro Klubu Parlamentarnego SLD, Warszawa 2002.
 26. Neustart für Österreichs Umweltpolitik SPÖ, 12-Punkte-Programm des SPÖ - Kompetenzteams "Umwelt", Umweltstadträtin Ulli Sima Umweltsprecher Jan Krainer, September 2006.
 27. Polityka zagraniczna w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Zespół Polityki Zagranicznej Rady Krajowej SLD, Warszawa, 4.06.2001, [w:] Informacja o pracy Klubu Parlamentarnego SLD w drugim kwartale 2001 r., Warszawa 2001.
 28. Polska katolicka w chrześcijańskiej Europie, Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa 2005.
 29. Potrzeba nowego systemu zbiorowej odpowiedzialności. Deklaracja na temat gospodarki światowej, Dokumenty i materiały XX Kongresu Międzynarodówki Socjalistycznej, "Myśl Socjaldemokratyczna", wydanie specjalne, Warszawa 1997.
 30. Prawo i Sprawiedliwość, Program 2005. IV Rzeczpospolita - Sprawiedliwość dla Wszystkich, Warszawa 2005.
 31. Program Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja", przyjęty w lutym 2004 r., b.m.w., broszura otrzymana od Zarządu Miejskiego APP "Racja" w Szczecinie.
 32. Programy "Pierwsza praca", "Przede wszystkim przedsiębiorczość", "Infrastruktura -klucz do rozwoju" oraz dokument "Restrukturyzacja wybranych sektorów gospodarki", stanowiące integralną część Strategii Gospodarczej Rządu SLD-UP-PSL "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca", przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 29.01.2002 r., Warszawa 2002.
 33. "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca", Strategia Gospodarcza Rządu SLD-UP-PSL, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 29.01.2002 r., Warszawa 2002.
 34. Przywróćmy normalność, wygrajmy przyszłość, Program wyborczy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD i UP, Wybory parlamentarne 2001, [w:] Biuletyn informacyjny o pracy Klubu Parlamentarnego SLD w IV kadencji Sejmu RP i V kadencji Senatu RP, IV kwartał 2001 r.
 35. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Klub Parlamentarny 1997-2001. Cztery lata w opozycji, Warszawa 2001.
 36. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Prezentacje programowe. Wnioski i propozycje zespołów, Warszawa 2001.
 37. Stanowisko APP "Racja" w sprawie minimalnego wynagrodzenia, skali podatkowej i polityki RPP, podjęte przez RK APP "Racja" w dniu 3.10.2004 r., [w:] Polska scena polityczna, vademecum partii i ugrupowań politycznych 2004, nr 19.
 38. Tezy do dyskusji o Strategii politycznej SLD, Warszawa, 24.11.2005 r.
 39. Uchwała programowa i statut przyjęte przez I Kongres UP 23-24.01.1993 r., Warszawa 1993.
 40. Uchwała RN PPS, zadania polityczne i organizacyjne PPS na rok 2010, [w:] Informacje, Centralny Komitet Wykonawczy PPS, nr 34/4.
 41. Uchwała XL Kongresu PPS, "Jakiej chcemy Polski i Europy", [w:] Informacje, Centralny Komitet Wykonawczy PPS, nr 31/1.
 42. Umowa o współpracy pomiędzy Sojuszem Lewicy Demokratycznej a Demokratyczną Unią Kobiet zawarta w dniu 13 września 2000 roku, [w:] Informacja o pracy Klubu Parlamentarnego SLD w trzecim kwartale 2000 r., Warszawa 2000.
 43. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (DzU nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997 r.) ze zmianami.
 44. Wybory, Wyborcy, Wybrani, Ośrodek Badań Społecznych, wydane przez SLD, Warszawa 2006.
 45. Wystąpienie Leszka Millera, przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Krajowej Konferencji SLD w Łodzi w dniu 4 marca 2001 r. na temat "Kobiety i ich rola w polityce", [w:] Informacja o pracy Klubu Parlamentarnego SLD w pierwszym kwartale 2001 r., Warszawa 2001.
 46. (15) Wystąpienie Przewodniczącego SLD Leszka Millera na Konferencji Programowej w dniu 16 września 2000 r., [w:] Informacja o pracy Klubu Parlamentarnego SLD w trzecim kwartale 2000 r., Warszawa 2000.
 47. Zasady wyłaniania kandydatów na parlamentarzystów, Zasady budowy list wyborczych do Sejmu i Senatu, przyjęte przez Krajową Konwencję SLD w dniu 26 maja 2001 r., [w:] Informacja o pracy Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w drugim kwartale 2001 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 48. Ziętek B., Polska Partia Pracy, Żądamy referendum w sprawie tarczy, stanowisko z 4 maja 2007 r., [w:] Amerykański System Obrony Antyrakietowej - analiza, krytyka, opór, broszura wydana przez PPP, Warszawa 2007.
 49. Znaczenie ideologii dla socjaldemokracji. Materiały z II Krajowej Konferencji Teoretycznej SLD, Warszawa, 7.12.2003 r., red. K. Kik, Warszawa 2003.
 50. Polska scena polityczna, vademecum partii i ugrupowań politycznych 1999, nr 1.
 51. Polska scena polityczna, vademecum partii i ugrupowań politycznych 1999, nr 7.
 52. Polska scena polityczna, vademecum partii i ugrupowań politycznych 1999, nr 12.
 53. Polska scena polityczna, vademecum partii i ugrupowań politycznych 2005, nr 6.
 54. Polska scena polityczna, vademecum partii i ugrupowań politycznych 2004, nr 21.
 55. Deklaracja intencji współpracy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy w wyborach parlamentarnych 2001 roku z dnia 17.10.2000 r.
 56. Deklaracja wyborcza przyjęta przez III Krajową Konwencję SLD z dnia 23.02.2002 r.
 57. Manifest Programowy "Nowy wiek - nowy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Socjaldemokratyczny program dla Polski", przyjęty przez I Kongres SLD w dniu 19 grudnia 1999 r.
 58. Porozumienie o zawarciu koalicji wyborczej Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy w wyborach samorządowych w 2002 r. z dnia 19.06.2002 r.
 59. Porozumienie o zawarciu parlamentarnej koalicji wyborczej Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy w wyborach do Sejmu i Senatu w 2001 r.
 60. Porozumienie wyborcze zawarte pomiędzy Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Unią Pracy a Krajową Partą Emerytów i Rencistów z dnia 8.03.2001 r.
 61. Porozumienie wyborcze zawarte pomiędzy Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Unią Pracy a Stronnictwem Demokratycznym zawarte 12.04.2001 r.
 62. Stanowisko RK SLD w sprawie koalicji wyborczej w wyborach samorządowych 2002 r. z dnia 8.06.2002 r.
 63. Uchwała I Krajowej Konwencji SLD w sprawie udzielenia poparcia kandydatowi na urząd Prezydenta RP, 11.06.2000 r.
 64. Uchwała RK SLD w sprawie powołania Krajowego Sztabu Wyborczego SLD i wyznaczenia jego szefa z dnia 8.06.2002 r.
 65. Uchwała RK SLD w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w partii z dnia 6.10.2001, załącznik.
 66. Uchwała RK SLD w sprawie terminu i regulaminów wyłaniania kandydatów SLD w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz kandydatów na radnych w wyborach samorządowych w roku 2002, z dnia 8.06.2002 r.
 67. Uchwała RK SLD z dnia 22.01.2000 r. w sprawie powołania zespołów do przygotowania programu wyborczego SLD w kampanii parlamentarnej 2001 r.
 68. Uchwała RK SLD, Zasady funkcjonowania platform programowych, z dnia 16.12.2000 r.
 69. Uchwała Tymczasowej Rady Krajowej SLD w sprawie normy przedstawicielskiej dla wyboru delegatów na I Kongres SLD z 17.11.1999 r. (stan na 30 października 1999 r.).
 70. Uchwała Tymczasowej Rady Krajowej SLD w sprawie trybu przyjmowania członków do partii z dnia 1.07.1999 r.
 71. Uchwała Zarządu Krajowego SLD w sprawie zadań i uprawnień Komisji Etyki SLD z 15.03.2000 r. ze zmianami przyjętymi 11.10.2000 r.
 72. Załącznik do uchwały Krajowej Konwencji SLD z dnia 26.05.2001 r. w sprawie zmian w statucie SLD.
 73. Uchwała RK SLD w sprawie powołania organizacji młodzieżowej przy SLD, 11.07.2003 r.
 74. Uchwała RK SLD w sprawie przyjęcia Tymczasowego Regulaminu Działania Krajowego i Wojewódzkich Rzeczników Dyscypliny Partyjnej SLD, 11.07.2003 r.
 75. Uchwała RK SLD w sprawie weryfikacji członkostwa w SLD oraz przeglądu działalności struktur i ogniw partii.
 76. Uchwała RK SLD w sprawie zwołania Krajowej Konwencji SLD z dnia 6.12.2003 r.
 77. Uchwała RK SLD z 24 stycznia 2004 r. w sprawie zakończenia procesu weryfikacji, przeglądu członkostwa w SLD oraz przeglądu działalności struktur i ogniw partii.
 78. Uchwała ZK SLD w sprawie określenia liczby delegatów na Krajową Konwencję SLD z dnia 24.01.2004 r. (stan na dzień 1.01.2004 r.).
 79. Uchwała ZK SLD z 29.07.2003 r. w sprawie zasad weryfikacji członków SLD oraz wymiany legitymacji członkowskich.
 80. Wybór zadań adresowanych do partii i rządu opracowanych na podstawie wygłoszonych podczas obrad II Kongresu SLD przemówień.
 81. Informacja o działalności KKR SLD w okresie od 25.05.2005 r. do 29.05.2007 r.
 82. Postanowienie Krajowego Sądu Partyjnego z dnia 23 lutego 2007 r., N/III/78/2007.
 83. Postanowienie Krajowego Sądu Partyjnego z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie wykładni Statutu SLD, N/III/75/2006.
 84. Postanowienie Krajowego Sadu Partyjnego z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie wykładni Statutu SLD, N/III/76/2006.
 85. Stanowisko Krajowej Konwencji Programowej SLD w sprawie budowy tarczy anty-rakietowej, 2-3.06.2007 r.
 86. Stanowisko Krajowej Konwencji Programowej SLD w sprawie polityki edukacyjnej rządu.
 87. Stanowisko Krajowej Konwencji Programowej SLD w sprawie postulowanych europejskich standardów demokratycznych w Polsce, wypracowane w panelu dyskusyjnym.
 88. Apel do Marszałka Sejmu RP Włodzimierza Cimoszewicza, Rada Mazowiecka SLD, Warszawa, 18.06.2005 r.
 89. Apel krytykujący koncepcję wyłaniania wspólnego z SDL i SDPL kandydata na prezydenta przyjęty w Gdyni przez działaczy Unii Lewicy z Pomorza.
 90. Apel SLD w sprawie wyborów prezydenckich z 28.09.2005 r.
 91. Apel uczestników spotkania przedwyborczego Weteranów Lewicy z kandydatem na Prezydenta RP Grzegorzem Napieralskim, Warszawa, 26.05.2010 r.
 92. Apel wyborczy ws. Poparcia Bronisława Komorowskiego na Prezydenta RP Zarządu Krajowego DPL z dnia 10.05.2010 r.
 93. Bezpieczne społeczeństwo, Stanowisko I Kongresu SDPL, 13-14.05.2006 r.
 94. Biuletyn nr 3 Krajowej Komisji Etyki SLD, Warszawa, wrzesień 2003 r.
 95. Budownictwo mieszkaniowe, stanowisko I Kongresu SDPL, 13-14.05.2006 r.
 96. Das Grundsatzprogramm SPÖ.
 97. Das Organisationsstatut, Beschlossen am außerordentlichen Bundesparteitag der SPÖ in Wien am 31 Oktober 1998, unter Einarbeitung der am 36. ordentlichen Bundesparteitag der SPÖ in Wien am 28. April 2000, 37 ordentlichen Bundesparteitag der SPÖ in Wien am 28. Oktober 2002, 38 ordentlichen Bundesparteitag der SPÖ in Wien am 30. November 2004, beschlossenenen Änderungen und Ergänzungen.
 98. Deklaracja Ideowa PPS, uchwalona przez Kongres Nadzwyczajny PPS w Warszawie, dnia 14.12.2003 r.
 99. Deklaracja Ideowa UL III RP.
 100. Deklaracja Nasze tradycje i wartości, przyjęta przez I Kongres SLD w dniu 19.12.1999 r.
 101. Deklaracja Programowa PPS, przyjęta przez XXXVIII Kongres PPS w dniu 2.07.2005 r.
 102. Deklaracja Programowa SDPL przyjęta przez Konwent Krajowy SDPL w dniu 3.12.2005 r. oraz I Kongres SDPL w dniach 13-14.05.2006 r.
 103. Deklaracja Przewodniczącego SDPL i Przewodniczącego UP z 27.05.2005 r.
 104. Deklaracja SLD, SDPL i PD w sprawie wyborów samorządowych 2006 r., podpisana przez Wojciecha Olejniczaka, Janusza Onyszkiewicza i Marka Borowskiego w dniu 8.07.2006 r.
 105. Deklaracja współpracy zawarta w dniu 4.08.2010 roku pomiędzy Polską Lewicą, Socjaldemokracją Polską i Unią Lewicy.
 106. Dlaczego Marek Borowski powinien kandydować. Oświadczenie współprzewodniczących Zielonych 2004 z dnia 1.07.2005 r.
 107. Do ukraińskich przyjaciół, stanowisko III Kongresu SLD z dnia 18.12. 2004 r.
 108. Domagała-Stefaniak E., Liczebność struktur. Liczba członków w poszczególnych instancjach partii, raport z 8.04.2009 r.
 109. Edukacja jest prawem, nie towarem. Priorytety Zielonych w polityce edukacyjnej, Uchwała IV Kongresu Zielonych 2004 z 16-18.04.2010 r.
 110. Estatutos Federales, [w:] Estatutos y Reglamentatos, PSOE 2005.
 111. Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Beschlossen vom Programm-Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands am 20. Dezember 1989 in Berlin geändert auf dem Parteitag in Leipzig am 17.04.1998.
 112. Hamburger Programm, Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Beschlossen auf dem Hamburger Bundesparteitag der SPD am 28. Oktober 2007.
 113. Kodeks Etyczny SDPL przyjęty przez Kongres SDPL w dniach 13-14.2006 r.
 114. Komunikat Komitetu Porozumiewawczego LiD z 26.10.2007 r.
 115. Komunikat z posiedzenia Zarządu Krajowego DPL w dniu 5.06.2005 r. w Olsztynie, Biuro Prasowe DPL.
 116. Lepsza dostępność i jakość służby zdrowia w Polsce, stanowisko nr 1 Krajowej Konwencji Programowej SLD z dnia 19.12.2009 r.
 117. Lewicowa alternatywa - Polska socjalna, uchwała RN PPS z dnia 17.05.2008 r.
 118. Lewicowa Polityka Społeczna (od państwa świadczeń do państwa wspierającego pracę - czyli od "welfare state" do "work state"), stanowisko I Kongresu SDPL, 13-14.05.2006 r.
 119. Lewicowa wizja Polski, 5 celów programowych SLD na najbliższe 5 lat, Nowoczesna Polska, Konwencja Programowa SLD z dnia 19.12.2009 r.
 120. List do PKW na temat spotu wyborczego PPP z 15.09.2005 r.
 121. List Krzysztofa Janika do premiera Marka Belki z dnia 10.06.2005 r.
 122. List otwarty do lidera SDPL Marka Borowskiego podpisany przez grupę 14 byłych członków SDPL z Opola.
 123. Manifest Partii Europejskich Socjalistów "Po pierwsze, człowiek. Nowy kierunek dla Europy" z 2009 roku, materiał KKW SLD-UP.
 124. Manifest PPP, przyjęty przez Polską Partię Pracy w 2005 r.
 125. Materiały wyborcze koalicji SLD-UP z wyborów parlamentarnych 2001 roku z okręgów nr: 3, 5, 12-15, 35, 41.
 126. Merecemos una España major soluciones ahora, Programa Electoral PSOE, Elecciones Generales 2004.
 127. Motivos para Cerer, Programa Electoral PSOE 2008, Elecciones Generales 2008.
 128. Nowa polityka. Nowa nadzieja, Program wyborczy Lewicy i Demokratów przedstawiony w dniu 9.09.2007 r.
 129. Od rozwoju do rozwoju, skuteczność lewicowych rządów, materiał wyborczy KKW SLD-UP.
 130. Odbudowa zaufania do państwa i polityki, stanowisko I Kongresu SDPL, 13-14.05.2006 r.
 131. Ordynacja równych szans, Uchwała IV Kongresu Zielonych 2004 z 16-18.04.2010 r.
 132. Organisationsstatut Wahlordnung Schiedsordnung Finanzordnung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Stand: 26. Oktober 2007.
 133. Oświadczenie Przewodniczącego SDPL Marka Borowskiego w sprawie projektowanych zmian ładu medialnego w Polsce z 12.12.2005 r.
 134. Oświadczenie Zarządu Krajowego SLD w sprawie wyborów parlamentarnych z dnia 12.05.2005 r.
 135. Otwarty list poparcia dla kandydatury Prof. Adama Gierka w wyborach do Parlamentu Europejskiego z dnia 25.03.2009 r.
 136. Państwo socjalne i demokratyczne - założenia Konstytucji Programowej SLD, materiał rozpowszechniany w 2006 roku.
 137. Plakat wyborczy koalicji SLD-UP z 2001 r.
 138. Polska Demokratyczna i Socjalna, Konstytucja Programowa SLD przyjęta w wewnątrzpartyjnym referendum w marcu 2007 r.
 139. Porozumienie Lewicy i Demokratów "Wspólna Polska" z dnia 3.09.2006 r.
 140. Porozumienie między SDPL i UP z 27.05.2005 r.
 141. Porozumienie wyborcze między SLD a Związkiem Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego z 5.07.2005 r.
 142. Porozumienie wyborcze między SLD i OPZZ z 17.06.2005 r.
 143. Porozumienie wyborcze SLD i Stowarzyszenia "Pokolenia" z 22.06.2005 r.
 144. Porozumienie wyborcze SLD i UP w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r. z dnia 25.02.2009 r.
 145. Porozumienie wyborcze zawarte 24.07.2005 r. pomiędzy PPP a PPS, KPP, Polską Partią Ekologiczną - Zieloni, APP "Racja".
 146. Postanowienie Krajowego Sądu Partyjnego SLD z dnia 18.03.2000 r., N4/2000, dotyczące powołania i działania platform programowych.
 147. Postanowienie Krajowego Sądu Partyjnego SLD z dnia 30.06.2000 r., N7/2000, dotyczące pytania Zarządu Miejskiego SLD w Łomży.
 148. Postanowienie Krajowego Sądu Partyjnego SLD z dnia 31.03.2001 r., N26/2001, dotyczące funkcjonowania platform programowych.
 149. Priorytety polityki społecznej, Uchwała IV Kongresu Zielonych 2004, 16-18.04.2010 r.
 150. Program Gospodarczy PPS, uchwalony na Konferencji Programowej PPS w dniu 28.11.1999 r.
 151. Program KPP, uchwalony na I Zjeździe KPP w Dąbrowie Górniczej w grudniu 2002 r.
 152. Program RACJI Polskiej Lewicy, przyjęty przez II Konwencję Krajową RACJI w dniu 14.01.2006 r.
 153. Program wyborczy DPL, Deklaracja Programowa "Kiepskie Dziś - Lepsze Jutro", wybory 2005.
 154. Protokół z posiedzenia RK Zielonych 2004 w dniach 14-15.05.2005 r.
 155. Protokół z posiedzenia RK Zielonych 2004 w dniach 26-27.02.2005 r.
 156. Przywróćmy nadzieję, Dokument programowy UP, Warszawa, sierpień 1993.
 157. Razem dla demokracji i rozwoju! (lewica wobec nowej sytuacji politycznej), Stanowisko I Kongresu SDPL, 13-14.05.2006 r.
 158. Referat Andrzeja Ziemskiego wygłoszony na Nadzwyczajnym Kongresie PPS, Warszawa, 14.12.2003 r.
 159. Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD z dnia 17.03.2000 r. ze zmianami przyjętymi w dniach 30.03.2001 i 19.09.2003 r.
 160. Regulamin prawyborów, KKW SLD, przyjęty 21.06.2002 r.
 161. Regulamin sądów partyjnych SLD ze zmianami dokonanymi w dniach 2 i 31.03.2001 r., 10.12.2002 r. oraz 12.09.2003 r.
 162. Równość kobiet i mężczyzn, stanowisko I Kongresu SDPL, 13-14.05.2006 r.
 163. Rzeczywisty rozdział Państwa i Kościołów. Polska tolerancyjna i neutralna światopoglądowo, Stanowisko nr 5 Krajowej Konwencji Programowej SLD z dnia 19.12.2009 r.
 164. Socjalistyczne przemiany. Deklaracja ideowa i kierunki działania PPS. Przyjęte przez XXXVI Kongres PPS w dniu 2.07.2000 r., Warszawa 2000.
 165. Sprawiedliwość Społeczna i Praca, Programowa Deklaracja Wyborcza SLD w wyborach parlamentarnych 2005 r.
 166. Sprawozdanie z działalności Krajowego Sądu Partyjnego SLD od I do II Kongresu SLD (18-19.12.1999 r.-29-30.06.2003 r.).
 167. Sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Etyki SLD od I do II Kongresu SLD (18-19.12.1999 do 29-30.06.2003).
 168. Sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD od I do II Kongresu SLD (od 18-19.12.1999 r. do 29-30.06.2003 r.).
 169. Stanowisko I Krajowej Konferencji SDPL w sprawie dalszej obecności polskich wojsk w Iraku, Warszawa, 10.10.2004 r.
 170. Stanowisko II Kongresu Nadzwyczajnego APP "Racja" w sprawie przywrócenia Narodowi Polskiemu możliwości decydowania w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa z dnia 26.02.2005 r.
 171. Stanowisko II Kongresu Nadzwyczajnego APP "Racja" w sprawie tworzenia Unii Lewicy jako partii politycznej z dnia 26.02.2005 r.
 172. Stanowisko II Kongresu Nadzwyczajnego APP "Racja" w sprawie zastąpienia lekcji religii w szkołach "pakietem humanistycznym" z dnia 26.02.2005 r.
 173. Stanowisko Konwencji Krajowej SLD w sprawie polskich sił zbrojnych w Iraku, Warszawa, 3.07.2004 r.
 174. Stanowisko Konwentu Krajowego SDPL w sprawie przyszłych koalicji wyborczych z dnia 18.12.2005 r.
 175. Stanowisko RACJI Polskiej Lewicy w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego z 31.05.2009 r.
 176. Stanowisko RK DPL w sprawie konsolidacji lewicy w ramach Unii Lewicy z 2.10.2004 r.
 177. Stanowisko RK SLD - Nowe wyzwania, nowe porozumienie z dnia 29.03.2008 r.
 178. Stanowisko RN SdRP z 18.01.1998 r.
 179. Stanowisko RW SLD w Lublinie w sprawie kandydata na prezydenta RP z dnia 22.05.2005 r.
 180. Stanowisko w sprawie budownictwa mieszkaniowego, II Zjazd KPP, Dąbrowa Górnicza, 9.12.2006 r.
 181. Stanowisko w sprawie budżetu i ubezpieczeń społecznych, II Zjazd KPP, Dąbrowa Górnicza, 9.12.2006 r.
 182. Stanowisko w sprawie udziału PPP w zbliżających się wyborach parlamentarnych, 10.09.2007 r.
 183. (18) Stanowisko Zarządu Krajowego SDPL w sprawie zbierania podpisów dla kandydatów w wyborach prezydenckich z dnia 23.04.2010 r.
 184. Stanowisko Zarządu Krajowego UL III RP z dnia 13.06.2010 r.
 185. Statut DPL ze zmianami przyjętymi na II Zjeździe Krajowym w sierpniu 2004 r.
 186. Statut KPP, przyjęty w lipcu 2002 r. i w grudniu 2002 r. na I Zjeździe KPP w Dąbrowie Górniczej.
 187. Statut PL, przyjęty przez pierwszy kongres Polskiej Lewicy w dniu 5.01.2008.
 188. Statut PPP, przyjęty w grudniu 2005 r.
 189. Statut PPS z poprawkami przyjętymi na XXXVII Kongresie PPS w dniu 24.05.2003 r.
 190. Statut RACJI Polskiej Lewicy, ze zmianami uchwalonymi na II Konwencji Krajowej 14.01.2006 r.
 191. Statut SDPL (2) ze zmianami przyjętymi przez Konwent Krajowy SDPL na posiedzeniu w dniu 6.12.2005 r.
 192. Statut SDPL ze zmianami przyjętymi przez Kongres Nadzwyczajny SDPL w dniu 10.01.2009 r.
 193. Statut SdRP uchwalony przez Kongres Założycielski w dniu 28.01.1990 r. ze zmianami przyjętymi przez I i III Krajową Konwencję SdRP oraz II i III Kongres SdRP.
 194. Statut SLD (2) przyjęty na I Kongresie SLD 18-19 grudnia 1999 r.
 195. Statut SLD (3) przyjęty na I Kongresie SLD 18-19.12.1999 ze zmianami przyjętymi przez Krajową Konwencję SLD 26.05.2001 r., II Kongres SLD 29-30.06.2003 r.
 196. Statut SLD (4) przyjęty na I Kongresie SLD w dniach 18-19.12.1999 ze zmianami przyjętymi przez Krajową Konwencję SLD z dnia 26.05.2001 r., II Kongres SLD w dniach 29-30.06.2003 r., Krajową Konwencję z dnia 6.03.2004 r., Krajową Konwencję z dnia 3.07.2004 r.
 197. Statut SLD (5) przyjęty na I Kongresie SLD 18-19.12.1999 ze zmianami przyjętymi przez Krajową Konwencję SLD 26.05.2001 r., II Kongres SLD 29-30.06.2003 r., Krajową Konwencję z dnia 6.03.2004 r., Krajową Konwencję z dnia 3.07.2004 r., III Kongres SLD w dniach 18 i 19.12.2004 r.
 198. Statut SLD przyjęty na I Kongresie SLD 18-19.12.1999 ze zmianami przyjętymi przez Krajową Konwencję SLD 26.05.2001 r., II Kongres SLD 29-30.06.2003 r., Krajową Konwencję z dnia 6.03. 2004 r., Krajową Konwencję z dnia 3.07.2004 r., III Kongres SLD w dniach 18 i 19.12.2004 r., Krajową Konwencję z dnia 19.12.2009 r.
 199. Statut UL III RP, ze zmianami wprowadzonymi przez Kongres Założycielski w dniu 7.05.2005 r.
 200. Statut UP (2), uchwalony w 1993 r., ze zmianami przyjętymi przez IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII Kongres partii.
 201. Statut UP, uchwalony na XIII Kongresie UP w 2009 r.
 202. Statut Zielonych 2004, w brzmieniu przyjętym przez II Kongres Partii w Katowicach, 24-26.02.2006 r.
 203. [Sto] 100 konkretów. Program Lewicy i Demokratów, materiał z kampanii wyborczej 2007 r.
 204. Świeckie państwo, stanowisko I Kongresu SDPL, 13-14.05.2006 r.
 205. Tezy programowe Polskiej Lewicy, dokument przyjęty przez Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy, Warszawa, 28.04.2010 r.
 206. The Constitution of the Swedish Social Démocratie Party, The constitution for Social démocratie associations and clubs.
 207. Uchwała IV Kongresu SdRP, 10 lat dla Polski i demokracji, Apel do ludzi lewicy z dnia 16.06.1999 r.
 208. Uchwała 1/06/2008 Konwentu Krajowego SDPL w sprawie dalszych działań SDPL w obecnej sytuacji politycznej na lewicy z 14.06.2008 r.
 209. Uchwała X Kongresu UP w sprawie najważniejszych zadań Unii Pracy, 24-25.04.2004 r.
 210. Uchwała Kongresu APP "Racja" z 25.06.2005 r. w sprawie udziału partii w wyborach parlamentarnych.
 211. Uchwała Kongresu Nadzwyczajnego SDPL w sprawie dokonania zmian w Statucie SDPL z dnia 10.01.2009 r.
 212. Uchwała KKW UP w sprawie kandydatów UP w wyborach samorządowych w 2002 r.
 213. Uchwała KKW UP z dnia 19.06.2002 r.
 214. Uchwała nr 1 Konwencji Krajowej SLD z dnia 9.10.2010 r.
 215. Uchwała nr 2 Konwencji Krajowej SLD z dnia 9.10.2010 r.
 216. Uchwała nr 3 Konwencji Krajowej SLD z dnia 9.10.2010 r.
 217. Uchwała nr 3/9/06 Konwentu Krajowego SDPL z dnia 2.09.2006 r.
 218. Uchwała pomorskiej RW SLD w sprawie rekomendacji kandydatury prof. Longina Pastusiaka na Prezydenta RP z 9.04.2005 r.
 219. Uchwała programowa II Zjazdu Wojewódzkiego Forum Równych Szans i Praw Kobiet, Białystok, 15.09.2009 r.
 220. Uchwała RK APP "Racja" z dnia 2.04.2005 r. w sprawie poparcia kandydatury Romana Kotlińskiego na urząd Prezydenta RP.
 221. Uchwała RK Partii Demokratycznej - demokraci.pl w sprawie koalicji w wyborach samorządowych z dnia 1.07.2006 r.
 222. Uchwała RK Partii Demokratycznej - demokraci.pl w sprawie koalicji w wyborach samorządowych z dnia 26.08.2006 r.
 223. Uchwała RK SLD w sprawie celów oraz planu politycznego SLD w 2005 r. z 31.01.2005 r.
 224. Uchwała RK SLD w sprawie powołania zespołów do przygotowania programu wyborczego SLD w kampanii parlamentarnej 2001 roku z 22.01.2000 r.
 225. Uchwała RK SLD w sprawie wyboru delegatów na IV Kongres SLD z 9.02.2008 r.
 226. Uchwała RK SLD w sprawie wyboru delegatów na kongres z 28.02.2003 r.
 227. Uchwała RK SLD w sprawie zawarcia porozumienia wyborczego z dnia 30.08.2006 r.
 228. Uchwała RK SLD w sprawie zwołania Krajowej Konwencji SLD z 20.01.2007 r.
 229. Uchwała RK SLD z dnia 24.11.2007 r. w sprawie tragicznych wydarzeń w Afganistanie z udziałem żołnierzy polskiego kontyngentu.
 230. Uchwała RK SLD z dnia 4.09.2010 r. w sprawie zwołania Krajowej Konwencji SLD.
 231. Uchwała RK UP z dnia 26.02.2005 r. w sprawie budowy wyborczego bloku lewicy w wyborach parlamentarnych oraz wyłonienia kandydata lewicy na Prezydenta RP.
 232. Uchwała RK UP z dnia 30.07.2006 r.
 233. Uchwała RN PPS w sprawie grabieży majątku narodowego z dnia 17.05.2008 r.
 234. Uchwała RN PPS w sprawie planów przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego z dnia 17.05.2008 r.
 235. Uchwała RN PPS w sprawie wyborów prezydenckich, z dnia 15.05.2010 r.
 236. Wniosek do Komisji Statutowej II Kongresu SLD złożony przez Forum Równych Szans i Praw Kobiet 20.05.2003 roku, [w:] Zestawienie propozycji zmian do Statutu wypracowane przez Komisję Statutową II Kongresu SLD, pismo przewodniczącego komisji Stanisława Janasa do Sekretarza Generalnego SLD Marka Dyducha z dnia 5.06.2003 r.
 237. Wniosek Jolanty Banach do sądu partyjnego z 17.08.2005 r. o wykluczenie z SDPL Tomasza Nałęcza.
 238. Wolność kultury i nauki, stanowisko I Kongresu SDPL, 13-14.05.2006 r.
 239. Wspólna deklaracja przewodniczących partii socjaldemokratycznych Niemiec, Austrii, Polski, Węgier i Republiki Czeskiej, Berlin, 11.01.2005 r.
 240. Wykorzystanie szansy rozwoju polskiej wsi, Stanowisko nr 4 Krajowej Konwencji Programowej SLD z dnia 19.12.2009 r.
 241. Wystąpienie Aleksandra Kwaśniewskiego na konwencji SDPL w dniu 23.09.2005 r.
 242. Wystąpienie Jana Barańskiego, przewodniczącego partii, podczas III Konwencji Krajowej RACJI Polskiej Lewicy w dniu 20.01.2007 r.
 243. Wystąpienie Jerzego Szmajdzińskiego podczas Krajowej Konwencji SLD w dniu 29.05.2005 r.
 244. Wystąpienie Leszka Millera na I Kongresie SLD, 18.12.1999 r.
 245. Wystąpienie Leszka Millera na Krajowej Konferencji "Państwo tańsze, skuteczne, przyjazne" w dniu 4.02.2001 r.
 246. Wystąpienie Sekretarza Generalnego SLD Marka Dyducha na inauguracji kampanii samorządowej w 2002 r.
 247. Wzrost zatrudnienia i budowa modelu Nowej Polski Socjalnej, stanowisko nr 3 Krajowej Konwencji Programowej SLD z dnia 19.12.2009 r.
 248. Zadania gminnych, powiatowych i wojewódzkich komisji rewizyjnych SLD w trakcie prac nad sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych oraz kampanii sprawozdawczo-wyborczej SLD, przyjęte przez KKR w dniu 24.01.2003 r.
 249. Załącznik do uchwały nr 1 RK SLD w sprawie określenia liczby członków RK SLD wyłonionej w toku kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed III Kongresem SLD.
 250. Załącznik nr 1 do protokołu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15.06.2004 r., wyniki głosowania w skali kraju oraz ogólny podział mandatów pomiędzy komitety wyborcze.
 251. Zasady etyczne RACJI, załącznik do statutu partii.
 252. Zasady etyczne UL III RP, załącznik do statutu partii.
 253. Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Uchwała PKW z dnia 5.09.2002 r.
 254. Zdrowie dla wszystkich. Priorytety polityki zdrowotnej Zielonych 2004, Uchwała IV Kongresu Zielonych 2004 z 16-18.04.2010 r.
 255. Zieloni 2004, program wyborczy z 2004 r. przyjęty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.
 256. Zieloni 2004, program wyborczy z 2005 r. przyjęty przed wyborami parlamentarnymi 2005 r.
 257. Zieloni w Społecznym Komitecie Poparcia dla Obywatelskiego Projektu Ustawy w sprawie Zapłodnienia in vitro, Komunikat prasowy partii Zieloni 2004, Warszawa, 14.01.2009 r.
 258. Zwiększenie szans edukacyjnych młodych Polaków, stanowisko nr 2 Krajowej Konwencji Programowej SLD z dnia 19.12.2009 r.
 259. Apel APP "Racja" do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 3.10.2004 r., http:// www.app.org.pl.
 260. Apel do Przewodniczącego Episkopatu Polski z 13.02.2008, http://www.sld.org.pl.
 261. Apel DPL do Rządu RP z dnia 17.04.2005 r., http://www.dpl.org.pl.
 262. Apel Leszka Millera z 26 kwietnia 2010 r., do obecnych i byłych kolegów, http://www.sld.org.pl.
 263. Apel SLD do Marka Borowskiego z 29.04.2005 r., http://www.sld.org.pl.
 264. Apel wyborczy DPL, http://www.dpl.org.pl.
 265. Deklaracja Ideowa DPL, http://www.dpl.org.pl.
 266. Deklaracja poparcia Jerzego Szmajdzińskiego z 16.03.2010, http://www.dpl.org.pl.
 267. Deklaracja prezydencka Grzegorza Napieralskiego, http://www.napieralski.com.pl/program.
 268. Demokratyczna Partia Lewicy - Ludzie + Praca = Dobrobyt, program wyborczy 2005, wersja II, http://www.dpl.org.pl.
 269. Informacja z posiedzenia Zarządu Krajowego DPL w dniu 17.09.2005 w Koszalinie, http://www.dpl.org.pl.
 270. Karta kobiet PO, http://www.platforma.org.
 271. Komunikat prasowy UP dotyczący Wyborów do Parlamentu Europejskiego z 21.02.2009 roku, http://www.uniapracy.org.pl.
 272. Komunikat z Kongresu, http://unia-lewicy.org.pl.
 273. Komunikat ze spotkania kierownictw PD oraz SDPL w dniu 29.12.2005 r., http://www.sdpl.pl.
 274. List otwarty Izabelli Sierakowskiej w sprawie decyzji TVP z dnia 20 września 2005 roku, http://www.sdpl.pl.
 275. List otwarty przewodniczącej DPL Elżbiety Wasiak do Przewodniczącego Samoobrony RP z 22.08.2005 r., http://www.dpl.org.pl.
 276. Materiał opracowany przez Okręgowy Komitet PPS w Warszawie, http://www.pps.info.pl/dok/spoldzielczosc.htm.
 277. Odezwa Grzegorza Napieralskiego "do młodych Przyjaciół - Do członków FMS i młodych działaczy SLD", http://www.sld.org.pl.
 278. Oświadczenie kierownictw SLD i UP z dnia 5 lutego 2006 r., http://www.sld.org.pl.
 279. Oświadczenie Marka Borowskiego z dnia 15.07.2005 r., http://www.sdpl.pl.
 280. Oświadczenie Przewodniczącego Rady Naczelnej PPS w związku z powstaniem Unii Lewicy III RP z 7.05.2005 r., http://www.pps.org.pl.
 281. Oświadczenie SLD z dnia 12.06.2006, Biuro Prasowe SLD, http://www.sld.org.pl.
 282. Oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich 2005, http://www.partiapracy.pl.
 283. PKW, Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wg komitetów wyborczych w podziale wg województw, Warszawa, 27.11.2006 r., http://www.pkw.gov.pl.
 284. Po pierwsze praca. Założenia programowe UP, uchwalone przez Konwencję Programową UP w dniu 6.05.2001 r., http://www.uniapracy.org.pl.
 285. Porozumienie programowe między SLD-UP oraz PSL, w sprawie wspólnego rządu koalicyjnego, Warszawa, 9.10.2001 r., http://www.sld.org.pl.
 286. Pracy i chleba, Manifest Wyborczy Komitetu Wyborczego PPP, http://www.partiapracy.pl.
 287. Program DPL uchwalony na II Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 14.08.2004 r., http://www.dpl.org.pl.
 288. Program DPL uchwalony na III Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 24.05.2008 r., http://www.dpl.org.pl.
 289. Program Działania, XXXVII Kongres PPS, Warszawa, 24.05.2003 r., http://www.pps.org.pl.
 290. Program UL III RP przyjęty w maju 2005 roku, http://www.unia-lewicy.org.
 291. Propozycje gospodarcze SDPL. Gospodarka tworząca miejsca pracy, http://www.sdpl.pl.
 292. Przemówienie Leszka Millera na II Kongresie SLD, http://www.sld.org.pl.
 293. Przemówienie wiceprzewodniczącego SLD Andrzeja Jaeschke, na konferencji programowej "Polska demokratyczna i socjalna", http://www.sld.org.pl.
 294. Przesłanie Kongresu Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" do Ministra Obrony Narodowej, Warszawa, 25.06.2005 r., http://www.app.org.pl.
 295. RACJA Polskiej Lewicy w wyborach, komunikat biura prasowego partii, http://www.racja.org.pl.
 296. Rada Ekologiczna Polskiej Lewicy "Natura i Rozwój", Karta Zasad, http://www.polska-lewica.pl.
 297. Socjalistyczna Alternatywa (Dla dobra wspólnego i dla dobra każdego), stanowisko PPS w dyskusji politycznej, przyjęte przez RN PPS w dniu 11.12.2010 r., http://www.pps.pl.
 298. Stanowisko Klubu Parlamentarnego UP, Równość i aborcja, z 20.02.2003, http://www.sejm.gov.pl.
 299. Stanowisko Klubu Parlamentarnego UP wygłoszone przez Janusza Lisaka w trakcie debaty nad informacją ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku, 21.01.2004, http://www.uniapracy.org.pl.
 300. Stanowisko Klubu Parlamentarnego UP wygłoszone w dniu 28.11.2003 roku w trakcie debaty nad informacją rządu o zagrożeniu dla wojsk polskich stacjonujących w Iraku, http://www.uniapracy.org.pl.
 301. Stanowisko Konwencji SDPL z 30.04.2005 r., w sprawie poparcia kandydatury Marka Borowskiego w wyborach na urząd Prezydenta RP, http://www.sdpl.pl.
 302. Stanowisko Przewodniczącego SDPL w sprawie przeznaczenia 20 min zł na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie z dnia 23.02.2006 r., http://www.sdpl pl.
 303. Stanowisko RN PPS wobec obecnej sytuacji w Polsce z dnia 18.09.2010 r., http://www.pps.org.pl.
 304. Stanowisko RN PPS, Miejsce PPS na polskiej lewicy z dnia 18.09.2010 r., http://www.pps.org.pl.
 305. Stanowisko w sprawie ładu międzynarodowego, XXXVII Kongres PPS, Warszawa, 24.05.2003 r., http://www.pps.org.pl.
 306. Stanowisko Zarządu Krajowego SDPL w związku z konfliktem na tle karykatur Mahometa z dnia 19.02.2006 r., http://www.sdpl.pl.
 307. Stenogram wystąpienia Grzegorza Napieralskiego wygłoszonego podczas Rady Krajowej SLD w dniu 28.03.2006 r., http://www.sld.org.pl.
 308. Tomasz Nałęcz zrezygnował z kierowania sztabem wyborczym Marka Borowskiego - Oświadczenie Arkadiusza Kaszni, http://www.sdpl.pl.
 309. Uchwała II Kongresu SLD w sprawie integracji europejskiej, Warszawa, 29-30.06.2003 r., http://www.sld.org.pl.
 310. Uchwała II Kongresu SLD w sprawie równego statusu kobiet i mężczyzn, 29-30.06.2003 r., http://www.sld.org.pl.
 311. Uchwała XI Nadzwyczajnego Kongresu UP w sprawie udziału UP w wyborach parlamentarnych i prezydenckich, http://www.uniapracy.org.pl.
 312. Uchwała nr 1 Krajowej Konwencji SLD z dnia 3.07.2004 roku w sprawie zmiany w statucie SLD, http://www.sld.org.pl.
 313. Uchwała nr 3 IV Kongresu SLD - Jakiej Polski chcemy?, 1.06.2008 r., http://www.sld.org.pl.
 314. Uchwała nr 4 IV Kongresu SLD - główne zadania polskiej polityki zagranicznej, 1.06.2008 r., http://www.sld.org.pl.
 315. Uchwała nr 6 IV Kongresu SLD - w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego z dnia 1.06.2008 r., http://www.sld.org.pl.
 316. (17) Uchwała RK UP z dnia 4.06.2006 r. w sprawie zawarcia przez Unię Pracy koalicji wyborczej w wyborach do sejmików wojewódzkich, http://www.uniapracy.org.pl.
 317. Uchwała Zarządu Krajowego Unii Lewicy w sprawie udziału w wyborach parlamentarnych z dnia 8.08.2005 r., http://www.unia-lewicy.prg.pl.
 318. Uchwała Zarządu Krajowego UP z 23.03.2007 r. o tarczy antyrakietowej, http://www.uniapracy.org.pl.
 319. Unia Lewicy o wypowiedzi prof. Joanny Senyszyn na Paradzie Równości, stanowisko Prezydium UL III RP z dnia 12.06.2006 r., http://unia-lewicy.org.
 320. Unia Lewicy, List do Prezydenta RP podpisany przez Izabelę Jaruga-Nowacką, Marię Szyszkowską, Piotra Ikonowicza, Elżbietę Wasiak, Grzegorza Sibilskiego, Piotra Musiała, Marka Garzteckiego, Macieja Wieczorkowskiego i Bartłomieja Morzyckiego, http://www.fmup.org/unialewicy.
 321. Wycofać Polaków z Iraku. Apel do prezydenta i premiera, Rada Krajowa APP "Racja", 4.08.2005 r., http://www.app.org.pl.
 322. Wystąpienie Marka Borowskiego w debacie na temat polskiej polityki zagranicznej w dniu 21.01.2005 r., http://www.sdpl.pl.
 323. Wystąpienie Marka Borowskiego w dniu 9.05.2004 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie, http://www.sdpl.pl.
 324. Z ludźmi i dla ludzi, Deklaracja Programowa Porozumienia Lewicy i Demokratów z dnia 3.09.2006 r., http://www.sld.org.pl.
 325. Zadania polityczne i organizacyjne PPS na rok 2011, uchwała RN PPS, http://www.pps.org.pl.
 326. Zarząd Krajowy Unii Pracy o wyborach samorządowych, http://www.uniapracy.org.pl.
 327. Zasady wyłaniania kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, Krajowa Konwencja SLD, Warszawa, 6 marca 2004 r., http://www.sld.org.pl.
 328. Alberski R., Elektorat lewicy na tle innych sił politycznych w wyborach do Sejmu w latach 1991-2007 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, [w:] Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2008.
 329. Alberski R., Polska lewica w świetle wyników wyborów parlamentarnych, samorządowych i europejskich w latach 2001-2005, [w:] Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 330. Alberski R., Proces zmiany lojalności wyborczej w Polsce w latach 2005-2009, [w:] Preferencje polityczne 2009. Postawy - identyfikacje - zachowania, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Wydawnictwo Unikat 2, Katowice 2010.
 331. Alberski R., System wyborczy do sejmików województw w Polsce. Gra o zmiennych regułach, [w:] Wybory do sejmików województw w 2006 roku, red. R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2010.
 332. Antoszewski A., Ewolucja polskiego systemu partyjnego, [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 333. Antoszewski A., Lewica na polskiej scenie politycznej po 1989 roku, [w:] Polska we współczesnym świecie. Między zaściankiem a przestrzenią wolności, red. A. Kasińska-Metryka, R. Backer, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 334. Antoszewski A., Metoda porównawcza w badaniach nad demokracją, "Wrocławskie Studia Politologiczne" 2001, nr 1.
 335. Antoszewski A., Metodologiczne aspekty badań nad współczesnymi systemami politycznymi, "Studia Nauk Politycznych" 2004, nr 1.
 336. Antoszewski A., Partia wyborcza, [w:] Encyklopedia politologii, t. 3. Partie i systemy partyjne, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Zakamycze, Kraków 1999.
 337. Antoszewski A., Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 338. Antoszewski A., Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2005.
 339. Antoszewski A., Polska lewica i prawica w procesie transformacji, [w:] Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania sytemu politycznego, red. J. Kornaś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Kielce 2005.
 340. Antoszewski A., Potencjał polityczny partii socjaldemokratycznych u progu XXI wieku, [w:] Doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, red. E. Olszewski, Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, Puławy 2001.
 341. Antoszewski A., Transformacja polskiego systemu partyjnego po 2005 roku, "Athenaeum Political Science" 2008, vol. 19.
 342. Antoszewski A., Zmiany w ordynacji samorządowej, [w:] Wybory na Dolnym Śląsku w 2006 roku. Wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych, red. R. Alberski, Wydawnictwo "Profil", Wrocław 2008.
 343. Antoszewski A., Herbut R., Socjaldemokracja w Europie Zachodniej. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 344. Aylott N., After the divorce. Social democrats and trade unions in Sweden, "Party Politics" 2003, vol. 9, No 3, s. 372-373.
 345. Banach J., Dylematy polityki społecznej w okresie rządów lewicowo-ludowych, [w:] Lewica w praktyce rządzenia, red. D. Waniek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 346. Bator J., Wizerunek kobiety w polskiej debacie politycznej. Perspektywa feministyczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 347. Belka M., Szanse Polski, szanse lewicy, przemówienie na Krajowej Konwencji SLD, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2004, nr 3/4.
 348. Beyme K. von, Parteien im Wandel. Von den Volksparteien zu den professionalisierten Wählerparteien, Wiesbaden 2000.
 349. Bichta T., Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 350. Bille L., Leadership change and party change. The case of the Danish Social Democratic Party 1960-95, "Party Politics" 1997, vol. 3, No 3.
 351. Binkowski H., Problematyka bezpieczeństwa narodowego w kampanii wyborczej 2007, [w:] Wybory 2007 i media - krajobraz po "IV RP", red. D. Waniek, Wydawnictwo Almamer, Warszawa 2009.
 352. Bobbio N., Prawica i lewica, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
 353. Borecki P., Czym jest państwo neutralne światopoglądowo?, "Forum Klubowe" 2007, nr 2 (26).
 354. Borecki P., Państwo świeckie: rzeczywistość ustrojowa i perspektywy, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2007, nr 1.
 355. Borecki P., SdRP i SLD wobec religii i kościoła, [w:] Lewica w praktyce rządzenia, red. D. Waniek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 356. Borowski M., Skupmy się na realnych zagrożeniach, "Forum Klubowe" 2007, nr 1 i 2 (31 i 32).
 357. Caul M., Women's representation in parliament. The role of political parties, " Party Politics" 1999, vol. 5, No 1.
 358. Chmaj M., Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
 359. Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M., Teoria partii politycznych, Wydawnictwo Morpol, Lublin 1997.
 360. Chodubski A.J., O aktualnych tendencjach w badaniach politologicznych, [w:] Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 361. Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 362. Cichosz M., (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 363. Cichosz M., Bariery dostępu do rynku politycznego w Polsce, [w:] Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 364. Cichosz M., Strategie kreowania wizerunków kandydatów w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 r., [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Wydawnictwo Remar, Katowice 2011.
 365. Czerwiński M., Unia Pracy, [w:] Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 366. Danel Ł., Polska lewica wobec Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących - analiza programowa na szczeblu krajowym, [w:] Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2008.
 367. Davidson-Schmich L.K., Implementation of political party gender quotas. Evidence from the German Länder 1990-2000, "Party Politics" 2006, vol. 12, No. 2.
 368. Detterbeck K, Cartel parties in western Europe?, "Party Politics", vol. 1, No. 2, 2005.
 369. Devine F., Metodyjakościowe, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 370. Дивepжe М., Пoлитичecкиe паpтии Мocква 2007, пepeвoд c фpанцузкoгo - Л.A. Зимина (M.Duverger, Les Partis Politiques, Paris 1951).
 371. Doktor Ch., Polish parties and integration, [w:] European Parliament Elections 2004 in the Ten New EU Member States. Towards the Future European Party System, red. R. Hrbek, Baden-Baden 2005.
 372. Dudkiewicz D., Wybory 2007 - zapowiedź reform czy stagnacji państwa opiekuńczego?, [w:] Wybory 2007 i media - krajobraz po "IV RP", red. D. Waniek, Wydawnictwo Almamer, Warszawa 2009.
 373. Dyskusja redakcyjna z udziałem Mieczysława Rakowskiego, Janusza Reykowskiego i Jerzego J. Wiatra, prowadzenie P. Stefaniuk, S. Wiatr, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2007, nr 2.
 374. Dyskusja: Czy idea pójdzie w LiD?, "Forum Klubowe" 2007, nr 1 i 2 (31 i 32).
 375. Dzwończyk J., Lewicowa autoidentyfikacja społeczeństwa polskiego w świetle badań sondażowych, [w:] Polska lewica w XX wieku, historia - ludzie - idee, red. T. Ślęzak, M. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
 376. Ester Y., Pettersson T, Wpływ religii i religijności na zachowania wyborcze, [w:] Zachowania polityczne 2, red. R.J. Dalton, H.-D. Klingemann, (wydanie polskie) R. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 377. Frątczak-Rudnicka B., Demokracja w świadomości zbiorowej, [w:] Demokracja polska 1989-2003, red. J.J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski. B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilian, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 378. Geyer R., Swank D., Rejecting the European Union: Norwegian social democratic opposition to the EU in the 1990s, "Party Politics" 1997, vol. 3, No 3.
 379. Giddens A., Poza lewicą i prawicą, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 380. Giddens A., Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 381. Glyn A., Wood S., Polityka ekonomiczna Nowej Partii Pracy, [w:] Spory wokół nowej Trzeciej Drogi, wybór i opracowanie T. Kowalik, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 382. Goban-Klas T., Lewica a media - refleksje na oczywisty temat, [w:] Projekt dla Polski. Perspektywa lewicowa, red. J. Reykowski, współpraca K. Janik, L. Nikolski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 383. Godlewski T., Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 384. Godlewski T., Lewica socjaldemokratyczna a konsolidacja demokracji w III RP, [w:] Polska lewica w XX wieku, historia - ludzie - idee, red. T. Ślęzak, M. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
 385. Godlewski T., Lewica w polskim systemie partyjnym, [w:] Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 386. Godlewski T., Lewica w systemie partyjnym RP, [w:] Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 387. Godlewski T., Międzynarodówka Socjalistyczna, [w:] Przewodnik po współczesnej socjaldemokracji, Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, "Analizy i Studia", z. 2/91, Warszawa 1991.
 388. Godlewski T., Od PRL do III RP, zmiany systemy politycznego, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1998.
 389. Godlewski T., Polski system polityczny. Instytucje - Procedury - Obywatele, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 390. Godlewski T., Socjalliberalizm Sojuszu Lewicy Demokratycznej, [w:] Polacy - Polska - Europa. Interpretacje idei politycznych, red. T. Godlewski, W. Jurkiewicz, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.
 391. Grabow K., The re-emergence of the cadre party? Organizational patterns of christian and social demokrats in unified Germany, "Party Politics" 2001, vol. 7, No 1.
 392. Grabowska M., Partie polityczne - niechciane, ale udane dzieci polskiej transformacji, [w:] Przemiany polityczne lat dziewięćdziesiątych, red. J.J. Wiatr, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
 393. Grabowska M., Partie polityczne w Polsce po 1989 roku, [w:] Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, red. J. Wasilewski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 394. Grabowska M., Religijność i Kościół a polityka III Rzeczypospolitej, [w:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, red. R. Markowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2002.
 395. Graczkowski R., Kondycja lewicy po wyborach parlamentarnych i prezydenckich, [w:] Polacy wobec wyborów 2005 roku, red. A. Kasińska-Metryka, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007.
 396. Green-Pedersen Ch., Kersbergen K. van, The politics of the "third Way". The transformation of social democracy in Denmark and The Netherlands, "Party Politics" 2002, vol. 8, No 5.
 397. Grylak B., Żmigrodzki M., Status prawny partii politycznych w Polsce, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 398. Gulczyński M., Współczesne dylematy ideologiczne lewicy, [w:] Znaczenie ideologii dla socjaldemokracji, red. K. Kik, Warszawa 2003.
 399. Gunter R., Diamond L., Species of political parties. A new typology, "Party Politics" 2003, vol. 9, No 2.
 400. Hamman J., Demokracja. Decyzje. Wyborcy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 401. Herbut R., Lewica, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 1999.
 402. Herbut R., Partia polityczna - między funkcjonalnym a strukturalnym sposobem interpretacji, "Wrocławskie Studia Politologiczne" 2001, nr 1.
 403. Herbut R., Partie polityczne i system partyjny, [w:] Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 404. Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 405. Herbut R., Jednaka W., Partie i system partyjny w Polsce, [w:] Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej teorii polityki, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
 406. Hug S., Schulz T., Left-right positions of political parties in Switzerland, "Party Politics" 2007, vol. 13, No 3.
 407. Jaeschke A., Restauracja idei, "Forum Klubowe" 2006, nr 3 i 4 (27 i 28).
 408. Janik K., Lewica a samorząd terytorialny, [w:] Lewica w praktyce rządzenia, red. D. Waniek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 409. Janik K., Mieć idee i marzenia, być użytecznym człowiekowi, czuć się odpowiedzialnym za państwo - to wyznaczniki SLD-owskiej praktyki politycznej, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2004, nr 3/4.
 410. Janusz G., Udział mniejszości narodowych w wyborach samorządowych w Polsce, [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 411. Jasiewicz K., Poland party system by default, [w:] Party Politics in New Democracies, red. P. Webb, S. White, Oxford University Press, Oxford 2007.
 412. Jaskiernia J., Aksjologia lewicowej myśli polityczno-ustrojowej, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2008, nr 3/4.
 413. Jaskiernia J., Dylematy konstruowania strategii wyborczej ugrupowań lewicowych, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2009, nr 3/4.
 414. Jaskiernia J., Reforma finansów publicznych jako czynnik determinujący zachowania na polskiej scenie politycznej, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2006, nr 3/4.
 415. Jaskiernia J., Ugrupowania lewicowe w aktualnej fazie przekształceń polskiego systemu partyjnego, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2008, nr 1/2 (67/68).
 416. Jaskiernia J., Wokół nowej Konstytucji, [w:] Lewica w praktyce rządzenia, red. D. Waniek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 417. Jaskiernia J., Wpływ Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej na wybór modelu ustrojowego III RP, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2010, nr 1.
 418. Jednaka W., Wybory parlamentarne w latach 1989-2001, [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 419. Kaczmarek B., Wartości a interesy. Kilka uwag o tożsamości lewicy, [w:] Rozumienia polityki, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, "Studia Politologiczne", vol. 14, Warszawa 2009.
 420. Karnowska D., Identyfikacja lewica - prawica i jej rozumienie w przestrzeni kulturowej, [w:] Preferencje polityczne 2009. Postawy - identyfikacje - zachowania, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Wydawnictwo Unikat 2, Katowice 2010.
 421. Karnowska D., Solidarność społeczna jako wyraz dbałości o bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Studium na przykładzie wybranych kampanii wyborczych na urząd Prezydenta RP w 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Wydawnictwo Remar, Katowice 2011.
 422. Karnowska D., Spór o wspólnoty. Idee komunitarystyczne we współczesnej polskiej myśli politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 423. Katz R.S., Mair P., Changing models of party organization: The emergence of the cartel party, "Party Politics" 1994, vol. 1, No 1.
 424. Katz R.S., Mair P., Party organizations: A data handbook on party organizations in western democracies, 1960-1990, London 1992.
 425. Katz R.S., Mair P., The evolution of party organizations in Europe: The three faces of party organization, "The American Review of Politics" 1993, vol. 14.
 426. Kik K., Socjaldemokracja polska: w poszukiwaniu nowej tożsamości ideowej, [w:] Socjaldemokracja polska u progu XXI wieku: w poszukiwaniu tożsamości ideowej, red. M. Dyduch, K. Kik, Instytut Badań Społecznych SLD, Warszawa 2003.
 427. Kik K., Socjaldemokracja w III Rzeczypospolitej: problemy z tożsamością ideową, [w:] Polska lewica w XX wieku, historia - ludzie - idee, red. T. Ślęzak, M. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
 428. Knyżewski K., Partie i system partyjny w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998.
 429. Kornaś J., Emergencja, konsolidacja i dekompozycja głównego nurtu socjaldemokracji polskiej po 1989 roku, [w:] Lewica w III RP. Instytucjonalizacja i otoczenie. Problemy wybrane, red. K. Janik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 430. Kornaś J., Przesłanki kryzysu i dekompozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, [w:] Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania sytemu politycznego, red. J. Kornaś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Kielce 2005.
 431. Kornaś J., Wizja ustrojowa państwa w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, [w:] Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku, red. J. Kornaś, Wydawnictwo Trans Krak, Kraków 2001.
 432. Kostka W., Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 433. Kowalczyk K., Piskorski M., Tomczak Ł., Między euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem. Wybory do Parlamentu Europejskiego na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w 2004 roku, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2006.
 434. Kowalczyk K, Polskie partie parlamentarne wobec problematyki równości pici, [w:] Gender w weekend, red. A. Zaliszewska, współpraca J. Mielcarek, A. Gieczys, Wydawnictwo Feminoteka, Warszawa 2007.
 435. Kowalczyk K., Rodziny partii politycznych w III RP, [w:] Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 436. Krasko N., Sojusz Lewicy Demokratycznej - legitymizacja przeszłości, [w:] O czasie, politykach i czasie polityków, red. E. Tarkowska, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 1996.
 437. "Krytyki Politycznej" przewodnik lewicy. Idee, daty i fakty, pytania i odpowiedzi, praca zbiorowa, Warszawa 2007.
 438. Krzemiński I., Tolerancja, stosunek do innych narodowości oraz do mniejszości, [w:] Demokracja w Polsce 2005-2007, red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 439. Kuciński J., Nowe elementy wizji państwa w dokumentach programowych głównych sił politycznych, [w:] Wybory 2007 i media - krajobraz po "IV RP", red. D. Waniek, Wydawnictwo Almamer, Warszawa 2009.
 440. Kuroń J., Modzelewski K., Lewica jutra: rozważna i romantyczna, "Krytyka Polityczna" 2002, nr 2.
 441. Kwiatkowska A., Zieloni 2004 - Reprezentacja nowych ruchów społecznych na polskiej scenie politycznej, [w:] Polska scena polityczna. Środowiska - komunikacja polityczna - strategie, red. K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 442. Laffin M., Shaw E., Taylor G., The new sub-national politics of the British Labour Party, "Party Politics" 2007, vol. 13, No. 1.
 443. Leszczyńska K., Rządy Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2005), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 444. Lisicka H., Rola Kościoła w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 445. Lowndes V., Instytucjonalizm, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 446. Lubczyński K., Z katalogów błędów lewicy - emigracja z kultury, "Forum Klubowe" 2010, nr 3 i 4 (51 i 52).
 447. Ludzie potrzebują alternatywy, rozmowa M. Gduli, J. Kutyły i A. Ostolskiego z Chantal Mouffe i Ernesto Laclau, "Krytyka Polityczna" 2005, nr 7/8.
 448. Ładyka J., O kulturowej tożsamości lewicy w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 449. Łakomy H., Kwestie religijne w doświadczeniach lewicy społecznej. Uniwersalne i polskie egzemplifikacje, [w:] Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku, red. J. Kornaś, Wydawnictwo Trans Krak, Kraków 2001.
 450. Лыкoшина Л C., Пoльcкиe лeвыe внoв в oппoзиции, [w:] Coциал-дeмoкpатия Eвpoпы в началe XXI вeка: Bpeмя пepeмeн. "Aктуальныe Пpoблeмы Eвpoпы" 2006, nr 3.
 451. Machelski Z., Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania procesu instytucjonalizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, [w:] Polska lewica w XX wieku, historia - ludzie - idee, red. T. Ślęzak, M. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
 452. Mair P., Orientacje lewicowe i prawicowe, [w:] Zachowania polityczne 1, red. R.J. Dal-ton, H-D. Klingemann, (wydanie polskie) R. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 453. Mair P., Biezen I. van, Party membership in twenty European democracies, 1980-2000, "Party Politics" 2001, vol. 7, No 1.
 454. Maj E., Wójcik A., Wstęp, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 455. Maor M., Partie, ich instytucjonalizacja i modele organizacyjne, [w:] Władza i społeczeństwo 2, wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998.
 456. Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w Polsce, refleksje i uwagi, [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 457. Marczewska-Rytko M., Sprzężenie religii i polityki jako problem badawczy politologii. Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 458. Marczewska-Rytko M., Współczesny dyskurs demokratyczny, [w:] Sfera publiczna. Kondycja - Przejawy - Przemiany, red. J.P. Hudzik, W. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 459. Markowski R., Propozycja "Manifesto Research Group": metoda, wyniki, problemy-komentarz, [w:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, red. R. Markowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2002.
 460. Markowski R., System partyjny, [w:] Demokracja w Polsce 2005-2007, red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 461. Markowski R., The 2007 Polish parliamentary election: Some structuring, still a lot of chaos, "West European Politics" 2008, vol. 31, No 5.
 462. Materska-Sosnowska A., Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej - dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006.
 463. Matland R.E., Zwiększenie uczestnictwa politycznego kobiet: nominacja do ciał ustawodawczych a systemy wyborcze, [w:] Aktorzy życia publicznego. Pleć jako czynnik różnicujący, red. R. Siemieńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 464. Mazur M., Rola marketingu politycznego w kampanii wyborczej 2005 w Polsce, [w:] Marketing polityczny, szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, red. P. Pawelczyk, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007.
 465. Michalak B., Polska Partia Pracy - lewicowy ruch protestu, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010.
 466. Michalak B., Wpływ metody przeliczania głosów na mandaty na wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2001 r., [w:] Polska we współczesnym świecie. Między zaściankiem a przestrzenią wolności, red. A. Kasińska--Metryka, R. Backer, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 467. Michalak B., Więcławska M.S., Rząd Leszka Millera (19X2001-2 V 2004), [w:] Rządy koalicyjne w III RP, red. M. Chmaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
 468. Michalik E., Socjaldemokracja w Szwecji, [w:] Doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, red. E. Olszewski, Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, Puławy 2001.
 469. Michałowski S., Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym - formy i ich realizacja, [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 470. Michałowski S., Myśl socjalistyczna, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 471. Migalski M., Proces integracji Polski z Unią Europejską w programach komitetów wyborczych, [w:] Wybory parlamentarne 2001. Scena polityczna - aktorzy - programy - strategie, red. J. Sztumski, M. Kolczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
 472. Misiura K., Logika i metodologia dla politologów, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1985.
 473. Mouffe Ch., Polityczność, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
 474. Musiał-Karg M., Chwyty dozwolone - marketing stosowany AD 2007, [w:] Polska i Pomorze Zachodnie. Zapiski powyborcze, red. M. Drzonek, Wydawnictwo Dante, Kraków 2008.
 475. Muszyński J., Procedury zarządzania w partiach politycznych, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2004.
 476. Myśliwiec M., Lewica hiszpańska wobec problemu modernizacji, [w:] Koncepcje modernizacji we współczesnej myśli politycznej, red. A. Wojtas, R. Backer, M. Lisiecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 477. Nikolski L., Lewica i Demokraci w wyborach parlamentarnych 2007, Ośrodek Badań Społecznych SLD, Warszawa 2008.
 478. Nikolski L., Sojusz Lewicy Demokratycznej - meandry instytucjonalizacji, [w:] Lewica w III RP. Instytucjonalizacja i otoczenie. Problemy wybrane, red. K. Janik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 479. Nikolski L., Wybory. Wyborcy. Wybrani, Ośrodek Badań Społecznych SLD, Warszawa 2006.
 480. Nowak M., Historia polskiej lewicy parlamentarnej w latach 1989-2009 oraz jej perspektywy rozwoju, "Forum Klubowe" 2010, nr 3 i 4 (51 i 52).
 481. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 482. Nowak-Paralusz M., Kobieta w polskim dyskursie publicznym (1989-2004), [w:] Koncepcje modernizacji we współczesnej myśli politycznej, red. A. Wojtas, R. Bäcker, M. Lisiecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 483. Obirek S., Ost D., Stanosz B., Świderski B., Wiśniewski T., Zaremba P., Co powinno współcześnie wyznaczać granice podziału między myśleniem lewicowym i prawicowym? (ankieta "Krytyki Politycznej"), "Krytyka Polityczna" 2002, nr 2.
 484. Oleksy J., Unia Europejska jest lewicowa, "Forum Klubowe" 2007, nr 1 i 2 (31 i 32).
 485. Olszewski E., Myśl polityczna i ruch polityczny socjaldemokracji, [w:] Doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, red. E. Olszewski, Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, Puławy 2001.
 486. Ostolski A., Czy lewica ma kłopot z Kościołem?, "Więź" 2007, nr 7 (585).
 487. Pacześniak A., Konserwatyzm z prawa i lewa, [w:] Ludzie partii, idealiści czy pragmatycy? Kadry partyjne w świetle badań empirycznych, red. A. Pacześniak, J.-M. De Waele, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 488. Pastusiak L., Wkład lewicy w bezpieczeństwo Polski, [w:] Lewica w praktyce rządzenia, red. D. Waniek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 489. Peszyński W., Kampania telewizyjna w polskich wyborach prezydenckich w 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Wydawnictwo Remar, Katowice 2011.
 490. Peszyński W., Personalizacja zachowań wyborców i wybieranych. Analiza porównawcza polskich elekcji do Parlamentu Europejskiego w 2004 i w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010.
 491. Peszyński W., Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 492. Peszyński W., Pozycjonowanie oferty politycznej LiD względem PiS w kampaniach 2006 i 2007 roku, [w:] Demokracja w Polsce po 2005 roku, red. D. Karnowska, Toruń 2008.
 493. Peszyński W., Seklecka A., Telewizyjna prezentacja politycznej oferty LiD w wyborach parlamentarnych 2007 roku, "Athenaeum Political Science" 2008, vol. 19.
 494. Piasecki A.K., Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989-2002, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 495. Piazza J., De-linking labor. Labor unions and social democratic parties under globalization, "Party Politics" 2001, vol. 7, No 4.
 496. Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
 497. Pietrzak M., Zasady ustrojowe państwa świeckiego, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2007, nr 1.
 498. Pilawski K., Na lewo i na prawo, "Przegląd Socjalistyczny" 2007, nr 3.
 499. Pilawski K., New coke, czyli stare pytania w nowym opakowaniu, "Forum Klubowe" 2007, nr 1 i 2 (31 i 32).
 500. Piotrowski R., Spory o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Demokracja w Polsce 2007-2009, red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 501. Płynę mniej więcej tak, żeby było dobrze, z Aleksandrem Kwaśniewskim rozmawia Sławomir Sierakowski, "Krytyka Polityczna" 2007/2008, nr 14.
 502. Po wyborach samorządowych, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2002, nr 4.
 503. Podolak M., Referendum w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 504. Podsiadło B., Wizja państwa w koncepcjach ideowo-programowych socjaldemokracji polskiej (SdRP i SLD), [w:] Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Chorzów 2009.
 505. Ponikowski B., Problem państwa w dyskusjach lewicy polskiej, [w:] Współczesna polska myśl polityczna, red. B. Pasierb, K.A. Paszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 506. Prokop P., Młodzieżowe zaplecze partii. Analiza terminu "młodzieżówka" oraz działalność młodzieżówek partii politycznych w Polsce, które dostały się do parlamentu po wyborach w 2005 roku, [w:] Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 507. Puacz-Olszewska J., Sojusz Lewicy Demokratycznej w wyborach na Podkarpaciu (1990-2007), praca doktorska napisana w Zakładzie Systemów Politycznych pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Dziemidok-Olszewskiej, Wydział Politologii UMCS, Lublin 2010, maszynopis w zbiorach autora.
 508. Raciborski J., Uwagi o przyczynach upadku rządów AWS i SLD, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2004, nr 3/4.
 509. Raciborski J., Ochremiak J., O blokowaniu list w wyborach samorządowych 2006 roku i racjonalności partii politycznych, [w:] Studia nad wyborami. Polska 2005-2006, red. J. Raciborski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 510. Rakowski M.F., Nurt liberalny w PZPR i jego rola na drodze do socjaldemokracji, [w:] Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku, red. J. Kornaś, Wydawnictwo Trans Krak, Kraków 2001.
 511. Randall V., Svåsand L., Party institutionalization in new democracies, "Party Politics" 2002, vol. 8, No 1.
 512. Rastawicki R., Debaty telewizyjne w wyborach parlamentarnych 2007, [w:] Wybory 2007 i media - krajobraz po "IV RP", red. D. Waniek, Wydawnictwo Almamer, Warszawa 2009.
 513. Reykowski J., Ocena wyniku wyborów i perspektywy Centro-Lewicy, wydane przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Warszawa 2008.
 514. Reykowski J., Trzecia Rzeczpospolita a lewica, [w:] Projekt dla Polski. Perspektywa lewicowa, red. J. Reykowski, współpraca K. Janik, L. Nikolski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 515. Römmele A., Political parties, party communication and new information and communication technologies, "Party Politics" 2003, vol. 9, No 1.
 516. Ronek G., Ewolucja ideologii i doktryny brytyjskiej Partii Pracy po II wojnie światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 517. Scarrow S.E., Aktywność polityczna i członkostwo partyjne, [w:] Zachowania polityczne 2, red. R.J. Dalton, H.-D. Klingemann, (wydanie polskie) R. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 518. Scarrow S.E., Parties without members? Party organization in a changing electoral environment, [w:] Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies, red. R.J. Dalton, M.P. Wattenberg, Oxford University Press, Oxford-New York 2000.
 519. Secler B., Miejsce i rola Pierwszej Damy w polskim życiu społeczno-politycznym, [w:] Kobiety we współczesnej Europie. Rola i miejsce kobiet na rynku pracy, w polityce i w społeczeństwie, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 520. Seklecka A., Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Geneza -powstanie - działalność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 521. Seyd P., New parties/new politics? A case study of the british Labour Party, "Party Politics" 1999, vol. 5, No 3.
 522. Sieklucki D., Lewica w wyborach parlamentarnych 2001-2005 a przekształcenia systemu wyborczego, [w:] Oblicza polskiego systemu politycznego, red. B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik, Wydawnictwo Adama Marszałek, Toruń 2007.
 523. Sieklucki D., Nieskuteczne inicjatywy referendalne w Polsce po 1989 roku, [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 524. Sieklucki D., Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 525. Sielski J., Lewica. Polska lewica. Cechy i orientacje, [w:] Polska lewica w XX wieku, historia - ludzie - idee, red. T. Ślęzak, M. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
 526. Siemieńska R., Nie mogą, nie chcą czy nie potrafią? O postawach i uczestnictwie politycznym kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 527. Sienkiewicz M., Współczesne polskie nurty polityczne wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy w latach 1989-1999, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2005.
 528. Sienkiewicz P., Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994.
 529. Sierakowski S., Co dzieli lewicę i prawicę i dlaczego nie ma to znaczenia we współczesnej Polsce, "Krytyka Polityczna" 2002, nr 2.
 530. Skarżyński R., Podstawowe typy myśli politycznej, "Studia Nauk Politycznych" 2004, nr 1.
 531. Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 532. Skrzydło W., O partii i systemach partyjnych. Książka i Wiedza, Warszawa 1976.
 533. Skrzypek A.A., ,,Ludzie na pierwszym miejscu". Analiza procesu tworzenia Manifestu Wyborczego Partii Europejskich Socjalistów na wybory 2009 roku, [w:] Rozumienia polityki, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Instytut Nauk Politycznych UW, "Studia Politologiczne", vol. 14, Warszawa 2009.
 534. Skrzypek A.A., Partia Europejskich Socjalistów 1957-2009. Geneza - organizacja -możliwości, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 535. Skrzypiński D., Strategie polskich partii politycznych, [w:] Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 536. Słomka T., Polityczno-ustrojowy dyskurs o utrzymaniu drugiej izby parlamentu w Polsce, "Studia Politologiczne", vol. 9, Warszawa 2005.
 537. Słowik Z., SLD w przemianach, przemiany w SLD. Rozmowa z Markiem Borowskim, wiceprzewodniczącym SdRP, wicemarszałkiem Sejmu RP, "Myśl Socjaldemokratyczna" 1999, nr 2.
 538. Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku, Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1999.
 539. Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 540. Sobolewska-Myślik K, Przekształcenia systemu partyjnego RP, "Athenaeum Polskie Studia Politologiczne" 2009, nr 22.
 541. Sobolewska-Myślik K., Struktury organizacyjne partii politycznych w Polsce - zarys problemu, [w:] Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 542. Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., Borowiec P., Przywództwo w polskich partiach politycznych w świetle analizy struktury i charakteru naczelnych władz partyjnych, [w:] Partie polityczne - przywództwo partyjne, red. J. Sielski, M. Czerwiński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 543. Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., Borowiec P., Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 544. Sobolewski M., Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, PWN, Warszawa 1977.
 545. Sokół W., Ewolucja poglądów SLD wobec problemu przystąpienia Polski do wspólnot europejskich, [w:] Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku, red. J. Kornaś, Wydawnictwo Trans Krak, Kraków 2001.
 546. Sokół W., Funkcje partii politycznych, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 547. Sokół W., Klasyfikacja partii, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 548. Sokół W., Kształtowanie się partii socjaldemokratycznych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej 2000, nr 1.
 549. Sokół W., Partie polityczne i system partyjny w Polsce, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 550. Sokół W., System partyjny w Polsce - specyfika, uwarunkowania, stabilizacja, [w:] Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, red. J. Kornaś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Kielce 2005.
 551. Sroka J., Partie socjaldemokratyczne wobec organizacji grup interesu w wybranych krajach Europy Zachodniej, [w:] Doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, red. E. Olszewski, Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, Puławy 2001.
 552. Stefaniuk P., Wiatr S., Dyskusja redakcyjna z udziałem Mieczysława Rakowskiego, Janusza Reykowskiego i Jerzego J. Wiatra, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2007, nr 2.
 553. Stefański R., Neutralność światopoglądowa państwa jako wyraz poprawności politycznej, [w:] Poprawność polityczna - równość czy wolność?, red. R. Stefański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń-Kielce 2007.
 554. Stępień S., Kondycja polskiej demokracji, [w:] Sfera publiczna. Kondycja - Przejawy - Przemiany, red. J.P Hudzik, W. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 555. Stępień S., Myśl polityczna Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 556. Szawiel T., Podział na lewicę i prawicę w Polsce po 1989 roku, [w:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, red. R. Markowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2002.
 557. Szawiel T., Trwa i będzie trwał (długo), "Krytyka Polityczna" 2002, nr 2.
 558. Szawiel T., Zróżnicowanie lewicowo-prawicowe i jego korelaty, [w:] Wybory parlamentarne 1997, system partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze, red. R. Markowski, Warszawa 1999.
 559. Szczerbiak A., Power without love? Patterns of party politics in post - 1989 Poland, [w:] Post-Communist EU Member States. Partie and Party Systems, red. S. Jungerstam-Mulders, Ashgate Publishing Ltd., Aldershot 2006.
 560. Szczerbiak A., Testing party models in East-Central Europe. Local party organization in postcommunist Poland, "Party Politics" 1999, vol. 5, No 4.
 561. Szymański A., Unia Europejska w programach ugrupowań uczestniczących w wyborach parlamentarnych w 2001 r., [w:] Polska scena polityczna, kampanie wyborcze, red. E. Pietrzyk-Zienkiewicz, "Studia Politologiczne", vol. 6, Warszawa 2002.
 562. Szyszkowska M., Lewicowość w XXI wieku, tCHu doM wYdawniczy, Warszawa 2004.
 563. Śliwa M., Próby integracji wartości socjalizmu i liberalizmu w polskiej kulturze politycznej, [w:] Polskie zbliżenia z liberalizmem, red. T. Godlewski, D. Karnowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 564. Tanalski D., Lewica, chrześcijaństwo i wartości, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2008, nr 3/4.
 565. Tomasiewicz J., Niepogoda dla populistów. Kampanie prezydenckie Andrzeja Leppera i Bogusława Ziętka w 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Wydawnictwo Remar, Katowice 2011.
 566. Tomaszewski M., Polityka ekologiczna w programach wyborczych partii politycznych. Analiza wyborów parlamentarnych 2005 roku, [w:] Oblicza polskiego systemu politycznego, red. B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 567. Tomczak Ł., Centrolewica i lewica w wyborach samorządowych 2006 roku, "Athenaeum Political Science" 2007, nr 17.
 568. Tomczak Ł., Efekt grupowania (blokowania) list na przykładzie wyborów do sejmików; udana czy nieudana manipulacja?, [w:] Demokracja w Polsce po 2005 roku, red. D. Karnowska, Toruń 2008.
 569. Tomczak Ł., Kampania Grzegorza Napieralskiego w wyborach prezydenckich 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Wydawnictwo Remar, Katowice 2011.
 570. Tomczak Ł., Kampania Komitetu SLD-UP w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Wybory do parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010.
 571. Tomczak Ł., Lewica i prawica w polskim systemie partyjnym 1989-2009, [w:] Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009. Próba bilansu, red. R. Grajcar, W. Wojtasik, Katowice 2009.
 572. Tomczak Ł., Polska "lewica" czy "centrolewica"? Problemy procesu konsolidacji, [w:] Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 573. Tomczak Ł., Polska lewica - konsekwencje podziałów i konsolidacji, [w:] Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2008.
 574. Tomczak Ł., Polskie partie socjaldemokratyczne w latach 1990-1997, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 575. Tomczak Ł., Równouprawnienie kobiet w programach i praktyce działania polskich partii politycznych, [w:] Kobiety we współczesnej Europie. Rola i miejsce kobiet na rynku pracy, w polityce i w społeczeństwie, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 576. Tomczak Ł., Sojusz Lewicy Demokratycznej - od koalicji do partii, od rządu do opozycji, [w:] Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej, red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 577. Tomczak Ł., Sojusz Lewicy Demokratycznej, [w:] Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo CDiDN, Szczecin 2004.
 578. Tomczak Ł., Sojusz Lewicy Demokratycznej, [w:] Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 579. Tomczak Ł., Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, red. R. Grajcar, W. Wojtasik, Wydawnictwo Remar, Katowice 2010.
 580. Tomczak Ł., Struktury organizacyjne polskich partii parlamentarnych nawiązujących do idei liberalnych, [w:] Polskie ugrupowania liberalne, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2010.
 581. Tomczak Ł., Ugrupowania lewicowe w wyborach parlamentarnych 2005 roku, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 582. Tomczak Ł., Ugrupowania lewicy i centrolewicy w wyborach parlamentarnych 2007 roku, "Przegląd Humanistyczny", Szczecin 2008.
 583. Tomczak Ł., Wpływ wyborów 2005 roku na proces konsolidacji polskiej lewicy, [w:] Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny, red. A. Stelmach, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007.
 584. Toole J., Government formation and party system stabilization in East Central Europe, "Party Politics" 2000, vol. 6, No 4.
 585. Turska-Kawa A., Wojtasik W., Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autoidentyfikacji lewicowo-prawicowych, [w:] Preferencje polityczne 2009. Postawy - identyfikacje - zachowania, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Wydawnictwo Unikat 2, Katowice 2010.
 586. Walenciak R., Miejsce na twarz, "Forum Klubowe" 2007, nr 3 i 4 (33 i 34).
 587. Walicki A., Walka o język, kulturę i prawo, [w:] Projekt dla Polski. Perspektywa lewicowa, red. J. Reykowski, współpraca K. Janik, L. Nikolski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 588. Waniek D., Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym. Tradycje, wartości i tożsamość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 589. Waniek D., Nadzieje, wyzwania i... klęska. Z doświadczeń kadencji 2001-2005, [w:] Lewica w III RP, Instytucjonalizacja i otoczenie. Problemy wybrane, red. K. Janik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 590. Wardęga A., Kampania wyborcza przed kampanią czyli przedwyborcze napinanie muskulów, [w:] Polska scena polityczna, kampanie wyborcze, red. E. Pietrzyk-Zienkiewicz, "Studia Politologiczne", vol. 6, Warszawa 2002.
 591. Ware A., Political Parties and Party Systems, Oxford University Press, Oxford 1995.
 592. Wawrowski Ł., Polityka równych szans. Instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 593. Webb P., White S., Conceptualizing the institutionalization and performance of political parties in new democracies, [w:] Party Politics in New Democracies, red. P. Webb, S. White, Oxford University Press, Oxford 2007.
 594. Wiatr J.J., Blaski i cienie, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2005, nr 1/2.
 595. Wiatr J.J., Dylematy polskiej lewicy, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2008, nr 1/2 (67/68).
 596. Wiatr J.J., Krok ku odbudowie pozycji lewicy, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2009, nr 3/4.
 597. Wiatr J.J., Lewica a przywództwo polityczne w III RP, [w:] Lewica w III RP. Instytucjonalizacja i otoczenie. Problemy wybrane, red. K. Janik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 598. Wiatr J.J., Lewica polska w XXI wieku: zagadnienie tożsamości, [w:] Projekt dla Polski. Perspektywa lewicowa, red. J. Reykowski, współpraca K. Janik, L. Nikolski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 599. Wiatr J.J., Narodziny i przemiany systemu wielopartyjnego, [w:] Demokracja polska 1989-2003, red. J.J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilian, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2003.
 600. Wiatr J.J., Polska scena polityczna między wyborami 2010-2011, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2010, nr 2/3.
 601. Wiatr J.J., Przemiany programowe socjaldemokracji europejskiej w XX wieku, [w:] Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku, red. J. Kornaś, Wydawnictwo Trans Krak, Kraków 2001.
 602. (16) Wiatr J.J., Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 603. Wiatr J.J., Szanse lewicy, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2004, nr 1/2.
 604. Wiatr J.J., Wokół II Kongresu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2003, nr 2.
 605. Wiatr J.J., Wybory 2005 - przyczyny i konsekwencje, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2005, nr 3/4.
 606. Wiatr J.J., Wybory prezydenckie 2000, "Myśl Socjaldemokratyczna" 2000, nr 4.
 607. Wichmanowski M., Katolicka nauka społeczna w myśli politycznej wybranych ugrupowań prawicowych, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 608. Wojtasik W., Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Oficyna Wydawnicza Humanista, Sosnowiec 2011.
 609. Wojtasik W., "Między ustami a brzegiem pucharu". SLD w kampaniach wyborczych 2005 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2005. Analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 610. Wojtasik W., Programy gospodarcze ugrupowań politycznych uczestniczących w wyborach parlamentarnych 2001 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2001. Scena polityczna - aktorzy-programy - strategie, red. J. Sztumski, M. Kolczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
 611. Wojtasik W., Wpływ wyborów prezydenckich w 2010 roku na polski system partyjny, [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Wydawnictwo Remar, Katowice 2011.
 612. Wojtkowski Ł., Socjaldemokracja Polska - narodziny i klęska nowej lewicy, [w:] Wybory parlamentarne 2005. Analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 613. Woźniak A., Środki agresywnej dyskredytacji osobistej w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2000 roku, [w:] Polska scena polityczna, kampanie wyborcze, red. E. Pietrzyk-Zienkiewicz, "Studia Politologiczne", vol. 6, Warszawa 2002.
 614. Wójt A., Funkcjonalno-strukturalna interpretacja ewolucji partii politycznych, "Athenaeum" 2006, vol. 16.
 615. Zarycki T., O możliwości interpretacji struktury polskiej przestrzeni politycznej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 2 (2).
 616. Zawadzki J., Organizacja i zarządzanie w polityce. Strukturalno-funkcjonalny aspekt państwa i partii politycznych jako organizacji, Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań 2006.
 617. Ziętara W., Manifest socjaldemokratyczny 1999 roku wobec wyzwań XXI wieku, [w:] Doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, red. E. Olszewski, Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, Puławy 2001.
 618. Ziętara W., Międzynarodówka Socjalistyczna a socjaldemokracja Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, red. E. Olszewski, Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, Puławy 2001.
 619. Ziętara W., Międzynarodówka Socjalistyczna. Organizacja, doktryna i działalność w latach 1951-2001, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 620. Żerkowska-Balas M., Cześnik M., Ideologiczne pozycje oczami wyborców: samookreślenie na skali lewica - prawica w postkomunistycznej Polsce, [w:] Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 621. Biedroń R., Sadyzm pedała, "Kontrast", pismo młodzieży lewicowej, 2003, nr 3 (3).
 622. Biela E., Fedrowanie w sutannie, "Trybuna", 11.08.2005.
 623. Borowski M., LiD musi grać jak prawdziwy zawodowiec, "Fakt", 18.02.2008.
 624. Borowski M., SLD znów szykuje gruszki na wierzbie, "Fakt", 8.08.2005.
 625. Golberg Z., Przedwyborcze kłamstwa, "Kurier Związkowy", bezpłatna gazeta informacyjna KK WZZ "Sierpień 80", 2006, nr 247.
 626. Karpiński J., Lewica nie wystarczy, wywiad z Markiem Borowskim, "Trybuna", 30.11.2005.
 627. Kongres Porozumienia Lewicy, "Przegląd Socjalistyczny" 2007, nr 3.
 628. Kordzińska A., Lewicowy sojusz bez "borówek", "Gazeta Wyborcza", 22.09.2006.
 629. Krzyżanowski Z., Nisztor P., Gwardia grozi rokoszem, "Dziennik", 17.05.2007.
 630. Łoziński B., Wywiad z biskupem Tadeuszem Pieronkiem, "Dziennik", 13.02.2008.
 631. Olszewski M., Socjaldemokraci chcą państwa spokoju - wywiad z Markiem Borowskim, "Nowa Trybuna Opolska", 18.06.2005.
 632. Raciborski J., Rozlane lewicowe mleko, "Rzeczpospolita", 3.06.2008.
 633. Stróżyk J., Jakim cudem udało im się przegrać, "Rzeczpospolita", 9.12.2010.
 634. Sygut T, Walenciak R., Czasami wstydzę się za SLD, rozmowa z prof. Marią Szyszkowską, "Przegląd" 2003, nr 24.
 635. Szacki W., SLD uderza pięknym Maryjanem, "Gazeta Wyborcza", 10.05.2009.
 636. Szacki W., SLD ma czas do soboty, "Gazeta Wyborcza", 19.02.2009.
 637. Szymański W., Harłukowicz J., Jerzy Szmajdziński kandydatem SLD na prezydenta RP, "Gazeta Wyborcza Wrocław", 20.12.2010.
 638. Szymkowiak M., Goli i bosi idziemy na całość - wywiad z Izabellą Sierakowską, "Życie Warszawy", 9.07.2005.
 639. Ten pierwszy raz, "Trybuna", 4.11.2007.
 640. Wynagrodzenie generała w koloratce, "Lewica Piotrkowska" 2005, nr 6/60.
 641. Zielińska D., Tłumacz się przed prokuratorem. "Ogryzanie lewej ręki", "Nie" 2003, nr 49.
 642. Ziętek B., Kotomysz, "Trybuna", 4.01.2006.
 643. Złotorowicz J., Centrum, czyli donikąd, "Trybuna", 10.11.2007.
 644. Akt oskarżenia przeciwko Jaruckiej, http://wiadomosci.onet.pl.
 645. Aleksander Kwaśniewski w Łodzi popiera Jolantę Szymanek-Deresz, http://www.euro-teamsld.pl.
 646. Balicki poparł SLD, http://www.euroteamsld.pl/node/309.
 647. Barański J., Koalicji nie będzie, http://www.racja.org.pl.
 648. Batalia o Gierka, http://www.rog.com.pl/batalia.htm.
 649. Borowski dla GW: Trudno będzie mi zagłosować na Grzegorza Napieralskiego w I turze, http://www.sdpl.pl.
 650. Borowski: Mogę się porozumieć z Cimoszewiczem ws. kandydowania, PAP, MD/2005.05.12, http://www.info.onet.pl.
 651. Cimoszewicz wycofał się z wyborów, http://wiadomosci.onet.pl.
 652. Cimoszewicz zdecydowanym liderem sondażu, http://www.wiadomosci.onet.pl.
 653. Coraz bliżej lewicowej koalicji, http://www.sld.org.pl.
 654. Dnia 9 stycznia zebrał się Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy, http://www.polskalewica.pl.
 655. II Zgromadzenie Krajowe Polskiej Lewicy, http://www.polskalewica.pl.
 656. Dyduch: Nie możemy ulegać emocjom w sprawie Ukrainy, http://www.sld.org.pl.
 657. Dyduch: Sojusz ma się dobrze, http://www.sld.org.pl.
 658. Forum Równych Szans i Praw Kobiet, http://www.sld.org.pl.
 659. Gałązka W.: Piękny Maryjan i jeszcze piękniejszy Wojciech, http://www.money.pl.
 660. Głos Marka Borowskiego, marszałka Sejmu RP, http://www.sld.org.pl.
 661. Głosuj na naszych z Unii Pracy, http://www.uniapracy.org.pl.
 662. Gowin: Napieralski to golem, którego stworzyła PO, http://wybory.onet.pl.
 663. Grzegorz Napieralski kandydatem na prezydenta, http://przeglad-socjalistyczny.pl.
 664. Grześ przystawka, http://filemonowicz.blog.onet.pl.
 665. http://napieralski.blog.onet.pl.
 666. http://wiadomosci.onet.pl.
 667. http://www.demokraci.pl.
 668. http://www.pkw.gov.pl.
 669. http://www.wiadomosci.gazeta.pl.
 670. http://wybory2006.pkw.gov.pl.
 671. http://wybory2007.pkw.gov.pl.
 672. http://www.polskalewica.pl.
 673. http://www.racjapl.org.pl.
 674. Ilnicki G., Unia Lewicy partią polityczną, http://www.unia-lewicy.org.pl.
 675. Iwiński: Wzrasta zainteresowanie lewicą na wschodzie, http://www.sld.org.pl.
 676. Janik: Prezydentem może być Cimoszewicz, Borowski nie ma szans, http://www.sld.org.pl.
 677. Janowski K.B., Demokracja w Polsce. Szanse i zagrożenia. Próba analizy teoriopoznawczej, http://www.astercity.net/~janowski.
 678. Janowski K.B., Miejsce Kościoła katolickiego w życiu publicznym RP, http://www.ater-city.net/~janowski.
 679. XI Nadzwyczajny Kongres Unii Pracy, http://www.uniapracy.org.pl.
 680. Jerzy Szmajdziński: Kwaśniewski będzie szefem mojego komitetu wyborczego, http://www.rmf.fm/fakty.
 681. Jolanta Banach: Budujemy nową Polskę, http://www.sdpl.pl.
 682. Kalita T., 12 najgorszych kandydatów do PE, http://www.sld.org.pl.
 683. Kampania Napieralskiego, http://przeglad-socjalistyczny.pl.
 684. Kłuszyński D., Kogo SDPL popiera w wyborach prezydenckich?, http://www.lewica.pl.
 685. Konferencja prasowa SDPL z 29.08.2004 r., http://www.sdpl.pl.
 686. Konferencja Wandy Nowickiej, http://www.partiapracy.pl.
 687. Krasoń J., Rozumna współpraca zamiast szorstkiej przyjaźni, http://www.sld.org.pl.
 688. Kubik A., Rozmowa z prof. Tomaszem Nałęczem, liderem SDPL i byłym kandydatem na prezydenta, http://wyborcza.pl.
 689. Miller L., Okiem szczura, http://leszek-miller.blog.onet.pl.
 690. Napieralski przed poranną zmianą w fabryce: tu właśnie jest Polska, http://wyborcza.pl.
 691. Napieralski: Program oprzemy na rozmowach z ludźmi, http://www.sld.org.pl.
 692. Napieralski: Skończyła się fałszywa alternatywa, http://www.sld.org.pl.
 693. Niesłuchowska A., Polko, Buzek, Belka - który jest który?, http://wiadomosci.wp.pl.
 694. Obywatelski Ruch Poparcia Grzegorza Napieralskiego, http://www.sld.org.pl.
 695. Olejniczak: Najbliższy ideałom SLD jest Borowski, http://wiadomosci.onet.pl.
 696. Olejniczak: Zupełnie niepotrzebna wypowiedź, http://www.sld.org.pl.
 697. Oleksy: SLD i UP szukają wspólnego kandydata na prezydenta, http://www.sld.org.pl.
 698. Palikot rejestruje Ruch Poparcia, http://wiadomosci.onet.pl.
 699. PAP, Po Millerze, Oleksy wraca na łono partii, http://www.gazetaprawna.pl.
 700. I Kongres Unii Lewicy, http://www.unia-lewicy.org.pl.
 701. Polityczne sobowtóry, http://media.wp.pl.
 702. Popierali Cimoszewicza, poprą Borowskiego?, http://wiadomosci.onet.pl.
 703. Porozumienie w województwie mazowieckim, http://www.partiapracy.pl.
 704. Porozumienie wyborcze na Mazowszu podpisane 6.04.2006, http://www.sld.org.pl.
 705. Ptaszek D., Razem z lewicą pozaparlamentarną, http://www.racja.org.pl.
 706. RACJA występuje z KPL, http://www.racja.org.pl.
 707. Rada Krajowa SLD zmienia termin Krajowej Konwencji partii 23.06.2004, http://www.sld.org.pl.
 708. Rada Krajowa UP i Kongres APP "Racja" 27.02.2005 r., http://www.dpl-org.pl.
 709. Rada Krajowa UP podjęła decyzję o budowie Unii Lewicy, http://www.uniapracy.org.pl.
 710. Rada Krajowa w Wąsowie, http://www.uniapracy.org.pl.
 711. Rzeszów: Zdecydowane zwycięstwo Ferenca, http://www.sld.org.pl.
 712. Sierakowski: Napieralski to nie Kwaśniewski, http://wybory.onet.pl.
 713. SLD i UP planują wspólny start w wyborach europejskich, http://www.sld.org.pl.
 714. SLD nie chce zjednoczonej lewicy, http://wiadomosci.onet.pl.
 715. SLD ukradło "Pięknego Maryjana"?, http://www.se.pl/wydarzenia/kraj.
 716. SLD w amerykańskim stylu, http://www.sld.org.pl.
 717. SLD zarejestrowało komitety wyborcze we wszystkich okręgach wyborczych, http://www.sld.org.pl.
 718. Socjologowie: Cimoszewicz postrzegany jako kandydat ponadpartyjny,http://www.wiadomosci.onet.pl.
 719. Skąd przychodzimy i co zamierzamy?, http://www.dpl.org.pl.
 720. Śląskie: Inauguracja kampanii wyborczej, http://www.sld.org.pl.
 721. Unia Lewicy wystartuje samodzielnie w wyborach, http://www.unia-lewicy.pl.
 722. Unia Pracy stawia na Gierka, http://wiadomosci.gazeta.pl.
 723. UP, SDPL, SLD, DPL i Zieloni 2004 razem do wyborów?, http://www.uniapracy.org.pl.
 724. W geście solidarności z prof. Marią Szyszkowską..., http://www.uniapracy.org.pl.
 725. Wężyk K., Spotowa hipokryzja według SLD, http://www.tvn24.pl.
 726. Wojtalik W., Wywiad ze Zdzisławą Janowską, wiceprzewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet z dnia 5 lutego 2003 roku, Stanowiska Klubu Parlamentarnego UP, Równość i aborcja, http://www.sejm.gov.pl.
 727. Wrocław: Unia Lewicy będzie walczyć o niewypłacone wynagrodzenia pracownicze, http://www.fmup.org.pl/unialewicy.
 728. Wybory - lewica z demokratami. Chichot historii w Kaliszu, http://free4web.pl.
 729. Wywiad Marka Borowskiego dla Sygnałów Dnia z 20.07.2005 r., http://www.sdpl.pl.
 730. Załuska W., Czy SLD pomoże Borowskiemu?, http://www.gazeta.pl.
 731. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Piotra Musiała, http://www.app.org.pl.
 732. Zieloni i SLD: Domagamy się debaty publicznej i referendum w sprawie budowy elektrowni jądrowych w Polsce, http://zieloni2004.pl.
 733. Zieloni sprawdzili programy kandydatów, http://zieloni2004.pl.
 734. Ziętek B., Te wybory są już za nami, http://www.partiapracy.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu