BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Aleksandra (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Proces akceptacji nowego produktu na rynku przemysłowym
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 31, s. 40-56, rys., tab.
Słowa kluczowe
Nowe produkty, Rynek dóbr przemysłowych, Zaspokojenie potrzeb, Konsument, Zarządzanie zadowoleniem klientów, Innowacje
New products, Industrial goods market, Meet needs, Consumer, Customer satisfaction management, Innovations
Abstrakt
W koncepcji marketingowej pojęcie produktu definiowane jest bardzo szeroko, a mianowicie obejmuje ono to wszystko, co można zaoferować na rynku nabywcom. Produktu nie należy utożsamiać tylko z przedmiotami materialnymi, gdyż produktem jest działanie, proces, system, usługa, miejsce, idea lub ich kombinacje. Z punktu widzenia menedżera marketingu dóbr i usług przemysłowych produkt jest to całość zadowolenia z wartości, jakie osiąga klient na dwóch poziomach: organizacyjnym i osobistym. W rezultacie nabywca blachy walcowanej na zimno kupuje fizyczne specyfikacje (grubość, skład chemiczny), odpowiednie opakowanie, doradztwo techniczne, pewność dostaw oraz potencjalne korzyści, jakie może ona zagwarantować. Dla firmy, która chce osiągnąć sukces na rynku z nowym produktem, ma to ogromne znaczenie. Gdy dotychczasowe produkty znajdują się w końcowej części fazy dojrzałości lub w fazie spadku sprzedaży, w firmie następuje spadek sprzedaży i dalej zysku. W sytuacji takiej firma powinna wprowadzić do swojej oferty nowy produkt. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Duliniec D., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WN PWN, Warszawa 2002, s. 86.
 2. Europejska Klasyfikacja Działalności. GUS, Warszawa 1991.
 3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 302.
 4. Haffer M., Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1998, s. 364-366.
 5. Hutt M.D., Speh T.W., Zarządzanie marketingiem, PWN, Warszawa 1997, s. 371.
 6. Jasiński A.H., Innowacje techniczne a działalność marketingowa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998, s. 22.
 7. Kotler Ph., Marketing, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 291.
 8. Kruk M., Nowy produkt w marketingu przemysłowym, Białystok 2000, s. 61, 86, 89, 97.
 9. Mruk H., Rutkowski I.P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999, s. 174.
 10. Podstawy marketingu, cz. II, pod red. H. Mruka, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1994, s. 5.
 11. Urbaniak M., Marketing przemysłowy, zagadnienia jakości, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998, s. 48-49.
 12. Zarządzanie nowym produktem, pod red. A. Sosnowskiej, SGH, Warszawa 2000, s. 12, 14.
 13. Zarządzanie produktem, pod red. B. Sojkina, PWE, Warszawa 2003, s. 184.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu