BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczak Jadwiga (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ warstwy wizualnej opakowań jednostkowych na decyzje nabywcze konsumentów indywidualnych
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 31, s. 88-100, rys., tab.
Słowa kluczowe
Opakowania, Informacyjna funkcja opakowania, Decyzje konsumenckie, Konsument, Podejmowanie decyzji, Opakowalnictwo
Packaging, Information function of packaging, Consumer decision, Consumer, Decision making, Packaging science
Abstrakt
Punktem wyjścia podjętych rozważań jest przyjęcie faktu, iż w każdym momencie naszego istnienia otoczeni jesteśmy, przebiegającymi wokół nas w sposób ciągły, informacjami. Każde zjawisko, przedmiot czy podmiot, każdy proces poprzez swoje zaistnienie dostarcza o sobie - zarówno w sposób zamierzony, jak i niezamierzony - określone informacje. Informacje te przekazywane są poprzez różnorodne znaki, tak werbalne (akustyczne), jak i wzrokowe (nieakustyczne). Do znaków akustycznych należą wszelkiego rodzaju dźwięki, np. wypowiadany wyraz, wyrażenie, zdanie, szmery, odgłosy itp., a do znaków nieakustycznych np. mimika, gesty, słowa pisane, drukowane, zakodowane w Internecie, wyrażone w formie napisów, rysunków, obrazów, symboli. Funkcja znaku polega na przekazywaniu treści innych niż samo zjawisko, natomiast dane zjawisko zostaje przez nas uświadomione ze względu na odpowiednią formę przekazywania znaku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichoń M., Opakowanie w towaroznawstwie, marketingu i ekologii, Ossolineum, Wrocław 1996.
 2. Cichoń Z., Nowoczesne opakowalnictwo żywności, Ossolineum, Wrocław 1996.
 3. Hales C.F., Opakowanie jako instrument marketingu, PWE, Warszawa 1999.
 4. Kotarbińska, J., "Studia Logica" t. 6, Łódź 1957.
 5. Marketing Success. Through Differentiation of Anything, "Harvard Business Review" vol. 58, January-February 1980, s. 83-91.
 6. Noth W., Handbuch der Semiotic, Melza, Stuttgart 1985, s. 447-454.
 7. Noth W., Język artykułów użytkowych - podstawy semiotyki dóbr konsumpcyjnych, (w:) Zachowania konsumenta, koncepcje europejskie, pod red. M. Lambkina, G. Foxalla i in., WN PWN, Warszawa 2001, s. 422-440.
 8. PN-0-79000, 1997, p. 2.3.
 9. PN-0-79000, listopad 1997, p. 2.
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej "W sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych przeznaczonych do obrotu", Dz.U. 1994, nr 48 i nowelizacja.
 11. Słownik wyrazów obcych, WN PWN, Warszawa [1995], s. 1005.
 12. Sudoł S., Szymczak J., Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 2000.
 13. Szymczak J., Promocyjne funkcje opakowań jednostkowych, "Opakowanie" 1998, nr 2, s. 6-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu